Tag Archives: Interpolació

EXERCICI DE RECTES DE 1R DE BATXILLERAT DE CIÈNCIES SOCIALS

Estem fent el seguiment de l’alçada d’un nadó en els seus primers mesos de vida. En el primer mes, aquest mesura 51 cm. En el quart mes, mesura  57 cm. i en el vuitè, el nadó mesura  63’5 cm.

 a) Mitjançant la interpolació lineal, aproxima la llargària que va tenir en el tercer mes.

 b) Repeteix l’operació per calcular quan mesura el nadó en el sisè mes.

 c) Si sabéssim amb exactitud la mesura feta en el cinquè mes, canviaria això en alguna cosa el què has fet en l’apartat b). Per què? 

d) Estima la llargària del nen als sis anys. Què pots dir del resultat?

Aquí tens la solució: