Institut la Sénia. Com comencem a treballar?

No ens preocupa massa que al projecte estiguin presents de manera evident les diferents matèries del currículum. Totes, d’una manera o altra, hi acabaran tenint paper. L’equip impulsor i la RED deixa de banda la disciplina curricular de cadascú i es converteix en orientador/tutor dels diferents grups. Toca desenvolupar competències, no treballar conceptes descontextualitzats.

Per tal de pensar i planificar un projecte caldrà considerar aspectes de les ciències, les socials, les llengües, la tecnologia, les matemàtiques, els valors… Cada tutor o tutora guiarà el seu grup per tal que d’una manera o altra estiguin representats. Insistim als alumnes que no pensin en matèries, que pensin en un producte final de manera transversal.

Les reunions docents ajuden a clarificar objectius i metodologia. La paraula porta a la reflexió, i novament a la paraula.

Cal que l’alumnat comenci fent-se preguntes:

 • Quines mancances advertim al nostre municipi?
 • Com ho fa l’ajuntament per portar a terme projectes al poble? Qui n’és el responsable de cada àrea?
 • Què ens agradaria proposar com a millora municipal?
 • Què deu pensar la gent del poble sobre la proposta que hem triat?
 • A quines necessitats respon la nostra proposta?
 • Com es cobreixen a altres localitats aquestes necessitats?
 • Quin seria el pressupost si la proposta es portés a terme?
 • Quin serà el producte final i com l’haurem de presentar?

Comencem!

Presentem el Treball de Síntesi a l’alumnat de 1r d’ESO per mitjà d’aquest PowerPoint. En aquesta presentació hi apareix:

 • Objectius del Treball de Síntesi
 • Seqüenciació i temporització de les activitats
 • Relació de continguts
 • Metodologia basada en l’aprenentage cooperatiu i significatiu
 • Productes a realitzar
 • Avaluació

Donem el dossier de treball a l’alumnat que conté activitats per treballar els continguts de manera transversal. Els alumnes s’organitzen en grups cooperatius i consensuen els rols de cada membre distribuint-se tasques.

Introduint el projecte: 1r ESO. La volta al món en 5 maletes

Per començar a familiaritzar als alumnes amb el tema del projecte i motivar-lo, al grup intensiu de millora es va fer un miniprojecte a partir de la lectura del llibre “un verano en Borneo” en el qual van organitzar una estada de 5 dies a Borneo, buscant informació de com anar, on estar, què veure… tots els resultats de la recerca es van reflectir en el següent mural. Els alumnes d’aquest programa, amb el mural, van passar per les diferents aules de primer d’ESO, fent entre tots l’exposició del seu treball.

Ei, Comencem!

A quart durant el primer i segon trimestre hem treballat el nostre poble, Alcanar, i la comarca a la que pertany.

Hem emprat diferents maneres d’obtenir i recollir informació com per exemple:

 1. Participació de les famílies en diferents tallers.
 2. Treball de camp per obtenir evidències de les informacions rebudes i descobrir-ne de noves.
 3. Recerca d’informació utilitzant les noves tecnologies.

Un cop recollida aquesta informació hem utilitzat diferents formes i suports per fer evident el que hem aprés:

 1. Elaboració d’un dossier de treball.
 2. Confecció d’un mural.
 3. Exposició oral, autoavaluació i coavaluació del treball realitzat.

Això és una petita mostra del que anirem presentant-vos. En properes entrades anirem desgranant com ho hem anat fent.