LA VOLTA AL MÓN

L’alumnat d’Infantil ha realitzat durant tot el curs el projecte “La volta al mön”. El primer trimestre van conèixer Àfrica. Des d’allí van viatjar al Pol Nord, per acabar descobrint la Xina.  Acompanyats d’una bola del món i molta curiositat.

L’objectiu era investigar i conèixer diferents cultures, formes de vida, gastronomia, vestimenta, arquitectura, danses, escriptura…d’arreu del món.

Algunes de les activitats més rellevants:

 • Situar Àfrica, Pol Nord, Xina, Amazones i Espanya al mapamundi i confegir el nom de cada país.
 •  Descobrir diferents paisatges (sabana africana, icebergs, selva…) a partir de contes i vídeos.
 •  Identificar les diferents vivendes del món tot comparant-les amb les nostres (cabana, iglú, tenda, pagoda, shabono…).
 •  Fer una festa africana: racó del menjar (cuscús), racó de la vestimenta i el maquillatge, racó dels contes, racó dels instruments.
 •  Identificar diferents mitjans de transport.
 •  Construir un iglú utilitzant brics de llet.
 • Visita a la ludeteca de l’Institut de l’Ebre (Pol Nord).
 •  Taller d’aprendre a menjar amb pals xinesos.
 •  Fem neu artificial.
 •  Juguem amb diferents minimons representatius de cada país.
 •  Cada nen haurà de preparar a casa seva un tema de la selva amazònica per explicar als seus companys.
 •  Festival fi de curs: interpretar una dansa de cada país.

Un cop acabat el projecte fem una valoració positiva, tenint en compte el grau de motivació de tot l’alumnat, l’escola i les famílies. Així com la quantitat de coses curioses i descobertes que hem après tots junts!!!

https://drive.google.com/file/d/163h84sH7tSYof9hITjr5EGGN2gkCzJ11/view?usp=sharing

 

 

Qui som?

L’institut la Sénia està al poble del mateix nom. Som un centre d’ESO, Batxillerat i cicles formatius: mitjà  de Gestió Administrativa i superior de Comerç Internacional. Hi treballem poc més de 50  docents i al voltant de 400 alumnes.

Visita el web

Estem acostumats a participar en projectes educatius que impliquen la comunitat educativa i ciutadana. Destaquem el projecte internacional Erasmus Plus desenvolupat entre els cursos 2014 i 2017, els projectes eTwinng des del 2012. També cal destacar el fet que el nostre centre ha estat acollidor de 2 auxiliars de conversa  (en llengua anglesa i francesa)i participa en un projecte GEP (Generació plurilingüe), el projecte Nettinvet i els projectes de mobilitat K2. Aquests dos darrers dins de l’àmbit dels cicles formatius.

Intercanvi amb Beja, Portugal, dins del projecte Erasmus Plus “Art i ciència”.

Institut la Sénia. Com expliquem la nostra proposta?

 

La proposta de millora que cada grup ha dissenyat per a la seva comunitat no es pot quedar en lletra tancada en una memòria o una maqueta desada a una prestatgeria. Cal ser capaços de comunicar la proposta. Aquesta comunicació va lligada a avaluació. És per això, que cada grup va presentar oralment el seu projecte, primer davant dels seus companys i avaluat-se mútuament i, en segon lloc, davant les famílies i regidors/es, en un acte públic.

Presentant el projecte de millora davant la resta del grup

Pots anar a les presentacions d’alguns dels projectes mitjançant aquests enllaços:

Per a la presentació pública cada grup participant va realitzar un pòster explicatiu que es va exposar a la sala central del Centre Cultural Marcel·lí Domingo:

Preparant l’acte. Pósters explicatius de cada projecte

Grup de professores de l’equip docent de 3er d’ESO i del grup impulsor de la XCB

Representants de l’Institut vam fer la tasca d’acompanyament i vam presentar l’acte:

Introducció a les motivacions, objectius i procés de treball del projecte.

El públic assistent va anar variant al llarg de l’acte. El grau de satisfacció de l’experiènia va ser alt.

Projecte Millora de la gestió de residus urbans.

Projecte instal·lació de fibra òptica.

Projecte organització de la Setmana de l’Esport a Rossell.

Projecte Via Verda per pobles del voltant del Sénia.

Institut la Sénia. Com ens organitzem? Els espais per compartir i intercanviar

 

L’espai de treball es diversifica. Hi ha l’aula, la biblioteca del centre, la biblioteca municipal, les taules de cada casa com a espais físics. Hi ha també, però, un espai virtual indispensable. Cada grup comparteix una carpeta al núvol (Google Drive) amb el tutor i tutora i tres membres de l’equip impulsor. Dins d’aquesta dues subcarpetes mare. Una amb els documents i recursos facilitats pel professorat. L’altra amb els documents de treball de cada grup. Cal actualitzar periòdicament la feina per tal que els tutors la revisin; sempre ha d’estar disponible. El correu electrònic serveix d’eina de comunicació.

Cada grup ha de complimentar i tenir a la carpeta el Formulari 1.  Membres de l’equip, càrrecs i funcions i el Formulari 2. Dades inicials del projecteDisposa del Check list que li permet controlar les fases per les quals ha de passar i les feines que ha de portar a terme.

L’intercanvi entre grups està present a les sessions que es porten a terme a l’aula. No hi ha, però, autoavaluació o coavaluació durant el procés, només al final. Potser aquest serà un dels aspectes a millorar… Hi ha, això sí, la tasca orientadora i de guia dels tutors i el grup impulsor. Les REDS  i el contacte presencial o virtual és constant entre el professorat.

 

 

 

 

Institut la Sénia. Com ens organitzem? La confecció de grups i les bases d’orientació

Després de les sessions inicials cadascú pensa quina millora li agradaria fer. El grup aula debat i es formen els grups segons els interessos de cadascú i el principi d’heterogeneïtat. La tutora supervisa que els grups ho siguin.

Cada grup es reparteix els rols de coordinador, secretari, documentalista i vocal. Es registra en acta com a acord de grup. Es presenta un cronograma que cal respectar, amb terminis clars, i hi ha compromís entre cada grup i el seu tutor o tutora.

La base d’orientació que marca els objectius a assolir és una rúbrica que indica a cada grup on ha d’arribar en acabar el projecte. Els diferents nivells d’assoliment els facilita la visualització de què cal fer. Costa, però entre tots anem avançant… Anem trobant respostes inicials, provisionals, a les preguntes que ens havíem començat a formular.

Ves a la rúbrica i base d’orientació

Ves al cronograma

Vocabulari nou i preguntes interessants.

En un espai de la classe anem recollint el vocabulari nou  i les  preguntes interessants del procés. També hi deixem els llibres que ens van acompanyant i que són part activa de la investigació, a vegades arribats de la biblioteca de l’escola , d’altres de les famílies i fins i tot d’altres companys/es de l’escola que són sabedors de les nostres investigacions.

Bibliografia documentacio

Aquest és un punt de reunió i de pas dels infants, on s’estableixen diàlegs, dubtes, experiències i on poc a poc es va relacionant la nova informació amb els coneixements previs de cadascun d’ ells/es.

UNA VEU EXPERTA DE LES COVES

A finals del passat mes de maig l’ex-director de l’escola de Benifallet, Joaquín Vallespí, va visitar el centre amb el propòsit d’oferir a tot l’alumnat una xerrada sobre les coves d’aquesta població. Aquest element natural apadrinat per l’alumnat de l’escola és important per la gran quantitat i qualitat de formacions i concrecions que contenen (macarrons, gorgs, columnes, banderes, excèntriques… a més de les populars estalactites i estalagmites).

Gran coneixedor de les coves, ens va parlar del seu descobriment ara fa 50 anys (primavera del 1968) pel Grup d’Espeleologia de Gràcia (Barcelona). També d’algunes curiositats, troballes arqueològiques, característiques geològiques, canvis amb el pas del temps, anècdotes…

L’alumnat amb anterioritat li havia preparat una sèrie de preguntes, que a mesura que s’anava desenvolupant la xerrada, els anava responent.

Va estar valorada com una activitat molt interessant per part de l’alumnat i del professorat, ja que la informació que va transmetre sobre les Coves va ser molt enriquidora i engrescadora.

 

FASE 6 – AVALUACIÓ

I gairebé hem arribat al final…

és l’hora de reflexionar sobre els aprenentatges realitzats, sobre el grau de satisfacció, sobre els objectius assolits… i sobre els errors que s’hagin pogut cometre… només així millorarem.

Aquesta avaluació s’ha fet en diferents moments i de diferents maneres.

COAVALUACIÓ. Els alumnes, per grups i després de les exposicions dels companys, reflexionaven sobre les presentacions fetes annotant allò més rellevant de l’exposició i també valoraven la presentació dels companys d’una manera més qualitativa.

AUTOAVALUACIÓ. També cada grup feia la valoració individual del seu propi treball i de la del seu grup.

Per a realitzar aquests dos tipus d’avaluació, se’ls lliurava una fitxa per a guiar-los.

Els mestres han anat fent el seguiment de tot el procés anotant en els fulls de seguiment el desenvolupament del projecte que anaven fent els diferents grups. Com que cada docent era responsable de 3 o 4 grups, aquest seguiment s’ha pogut fer molt acurat.

El tema de l’avaluació s’ha d’entendre des del minut 1… cal estar amb ulls d’observador i de registrador de tot el procediment perquè només així podem fer una avaluació de tot el procediment i ni només dels resultats finals.

FASE 3 – QUÈ VOLEM SABER?

En aquest enllaç trobareu el Padlet que vam utilitzar per organitzar els nostres coneixements.

De tot això que volem saber n’ha sortit aquesta mena d’índex que serà l’eix vertebrador del nostre treball.

https://photos.app.goo.gl/JLXBJTeKRUfVehE48

Treball de síntesi de 2n d’ESO “Descobrint Alcanar”

Des del grup impulsor de la Xarxa de CB de l’Institut Sòl de Riu ens vam proposar millorar el treball de síntesi de 2n d’ESO per a presentar-lo com a producte final.

La participació de tothom ha fet que siga un producte més multidisciplinar i que haja hagut una major implicació de l’alumnat en la sortida.

L’activitat està dirigida a que l’alumnat adquirisca el coneixement d’alguns dels elements patrimonials del nucli antic d’Alcanar.

Que sàpiga utilitzar diferents fonts d’informació i integrar-les en el seu bagatge com a ciutadans d’Alcanar i que siguen capaços de difondre estos coneixements per mitjà de diferents tipus de publicacions.

Els treballs s’han realitzat en grup d’una composició heterogènia i han hagut de repartir-se els diferents rols.

Es tracta d’una setmana intensa de treball i cal una revisió del producte final dels grups.

En este àlbum web podreu veure imatges de la sortida i del desenvolupament:

https://photos.app.goo.gl/N61GCnoBDmvqYQKi9

Esperem poder oferir-vos prompte els resultats d’una enquesta que passarem a l’alumnat de 2n d’ESO.

La documentació realitzada:

Dossier del professorat:

https://docs.google.com/document/d/1zU66FJqw-kfHnV2GaHYA1ASzufhyUPDx_gZBD9a3ETs/edit

 

Dossier de l’alumnat:

https://docs.google.com/document/d/1-npoy5KdriXPib9B5cZmXu6o6OtpGmVmqeTOtIOfs7k/edit

 

Quadern Treball de Síntesi:

https://docs.google.com/document/d/1h1QYbnCgRygFxq8_uPWBfKAWBs1duscImFg6m6uPGvA/edit

NOTA IMPORTANT: Quan intentem pujar imatges, surt un missatge que ens diu que hem superat la capacitat d’emmagatzemament. Si voleu veure les imatges pitgeu l’enllaç a l’àlbum web.