Ei, Comencem!

A quart durant el primer i segon trimestre hem treballat el nostre poble, Alcanar, i la comarca a la que pertany.

Hem emprat diferents maneres d’obtenir i recollir informació com per exemple:

  1. Participació de les famílies en diferents tallers.
  2. Treball de camp per obtenir evidències de les informacions rebudes i descobrir-ne de noves.
  3. Recerca d’informació utilitzant les noves tecnologies.

Un cop recollida aquesta informació hem utilitzat diferents formes i suports per fer evident el que hem aprés:

  1. Elaboració d’un dossier de treball.
  2. Confecció d’un mural.
  3. Exposició oral, autoavaluació i coavaluació del treball realitzat.

Això és una petita mostra del que anirem presentant-vos. En properes entrades anirem desgranant com ho hem anat fent.