Presentació Escola Marcel·lí Domingo de Tivissa

Inaugurem aquest bloc amb una breu presentació.

L’Escola Marcel·lí Domingo de Tivissa és una escola petita d’estructura cíclica.

Des de fa anys al nostre Projecte Educatiu s’hi contempla el treball per projectes, però el Claustre s’ha anat renovant i hem vist la necessitat de revisar i reflexionar sobre la nostra pràctica educativa.

Tots els mestres de la nostra escola s’han implicat en aquest projecte formant part de l’equip impulsor.

Aprofitant el Pla de Treball que ens ofereix la Xarxa de Competències Bàsiques ens hem proposat desenvolupar un projecte a nivell d’escola: “La prehistòria”.

La bibliografia proposada ens ha fet comprendre que al ser un projecte proposat pels mestres, les bones preguntes hi tenen un paper fonamental. El més important és que el mestre trobi una pregunta que atrapi als infants i els impliqui en el projecte; crear un escenari que motivi, emocioni i promogui interès per investigar i aprendre.

I aquest és el nostre repte!

Ens posem en marxa!

CICLE INICIAL:

El fet de treballar en equip ens ha permès repartir les tasques i avançar en la realització de la programació i de la cerca dels recursos necessaris. A més, ens ha estat més fàcil concretar els indicadors d’avaluació gràcies a la posada en comú de les diferents idees i visions.

CICLE MITJÀ:

A l’hora de posar-nos a treballar ens vam adonar de la dificultat d’aproximar el tema als alumnes. Per això, el grup de treball vam confeccionar els objectius generals que ens permetrien conèixer què volíem treballar i facilitar-nos l’elaboració dels criteris d’avaluació i les dimensions a desenvolupar. Gràcies a la creació de la programació ens vam adonar que fèiem un treball globalitzat.

Es dona la circumstància que en el nostre grup hi ha la tutora i 3 mestres especialistes diferents, això fa que les aportacions siguin molt riques i diverses.

Les mancances d’una queden compensades amb les actituds de l’altra.

Investiguem (un tastet del procés d’investigació a Educació Infantil)

Remirant el material sorgeix la pregunta de si els dinosaures van conviure amb les persones. Iniciem una conversa i veiem la necessitat d’investigar-ho. Per això, fem recerca als llibres i Internet.

Descobrim que els dinosaures es van extingir abans de l’aparició de l’ésser humà, a causa de la caiguda d’un meteorit a la Terra.

Un cop hem descobert quan es du a terme l’aparició dels primers humans, classifiquem el material que tenim segons si són llibres de coneixement  o contes.

En aquest punt, se’ns planteja aquest interrogant: Si no hi havia dinosaures, quins animals van existir durant la Prehistòria?

Decidim dividir-nos en grups per buscar aquesta informació i després la posem en comú. Tot seguit elaborem un llistat d’animals prehistòrics.

Escoltem als alumnes

CICLE INICIAL:

Les aportacions fetes per l’alumnat ens ha fet canviar la direcció de la nostra programació. En lloc d’aprofundir en l’època prehistòrica hem decidit centrar-nos en l’estudi de les pintures rupestres.

 

CICLE MITJÀ:

Avui s’ha iniciat el projecte amb els nens amb la presentació i una pluja d’idees i s’ha passat de tenir la pissarra buida a estar plena d’idees sobre coneixements previs.

A partir d’aquí es van buscar els criteris de classificació de les idees i ens va sortir l’índex de treball.

Llavors, s’ha vist la necessitat de trobar una manera de treballar, posar un ordre (base d’orientació). Es torna a fer una pluja d’idees per a desenvolupar cada apartat.

Finalment, es va complementar el guió de treball dels alumnes amb un altre que s’havia vist a la biblioteca per a fer una base d’orientació.

Un cop tenim la base d’orientació, ens plantegem com començar a treballar el primer apartat de l’índex (línia del temps) d’acord amb la classificació que tenim.

Els projectes fan útils les àrees

CICLE INICIAL:

En el moment de presentar el projecte de la Prehistòria, ens vam adonar que els nostres alumnes relacionaven Prehistòria amb dinosaures. Va ser llavors quan ens vam adonar de la necessitat de contextualitzar l’època a estudiar a partir d’una línia del temps.

En el moment de realitzar la línea del temps a gran escala va sorgir la necessitat d’establir unes unitats de mesura que substituïssin la cinta mètrica per alguna altra cosa més pràctica i propera als seus coneixements. Entre tots vam descobrir que les rajoles podrien complir aquest objectiu. A partir d’unes xifres ja conegudes, cada grup amb la seva estratègia, va haver de comptar les rajoles que necessitaríem. A l’acabar l’activitat, als alumnes de segon els va sorgir el concepte vegades. Llavors algun alumne va explicar les seves conclusions.

Una vegada vam tenir la línia temporal de la humanitat, es van adonar que des de l’inici de la humanitat fins els últims dinosaures hi ha un espai de temps molt gran.

 

Apliquem conceptes

CICLE MITJÀ:

Comencem un nou dia de treball i els nens s’adonen que els conceptes treballats a la classe de matemàtiques els han estat útils per fer l’activitat de la línia del temps. Han consultat el llibre de matemàtiques per veure una recta numèrica.

Donat que l’exposició el treball final, a tots els alumnes de l’escola, serà en llengua anglesa, es veu la necessitat de tenir el suport per facilitar la comprensió. Els alumnes decidiran com ho fan.

Matemàtiques amb sentit

Ens sorprèn el pes que podia arribar a fer un mamut (entre 6 i 8 tones), però alhora ens costa imaginar aquesta xifra tan gran! Per això sorgeix la idea d’anar a la cooperativa del poble per tal de comprovar aquest pes. Ho fem pesant tots els alumnes d’educació infantil junts a la bàscula de la cooperativa i, posteriorment, pesem també un cotxe.

Un cop a la classe, recordem la sortida a la cooperativa i comprovem que un mamut pesa el mateix que pesarien set cotxes junts. Ho representem amb el full de treball següent:

Una altra xifra que ens crida l’atenció és que el mamut només menjava herba! Però en menjava moltíssima, uns 180 kg al dia! Com que els alumnes estan molt emocionats amb aquestes quantitats, aquesta vegada ens pesem un per un en una bàscula.

Som artistes de la Prehistòria!

A l’hora de recopilar el material i informació aportada per les famílies, es va posar de manifest l’existència d’unes pintures rupestres al terme de Tivissa. Això va fer replantejar la direcció de la nostra programació.

Després d’investigar sobre les preguntes plantejades sobre la pintura rupestre, la nostra pregunta va ser si nosaltres seríem capaços d’imitar l’Art de la Prehistòria. Per aquest motiu, i amb ajuda d’un pare coneixedor del terme, vam fer una sortida per recollir material per elaborar les pintures i trepitjar el mateix entorn dels nostres avantpassats.

Un cop recollit tot el material necessari, vam fer un taller on a partir de la matèria primera vam elaborar els pigments bàsics per realitzar les obres.

A continuació, us deixem una mostra gràfica d’aquesta experiència.

 

 

El projecte s’obre a la comunitat

A internet hem trobat una història molt interessant. A Ucraïna, un pagès va trobar una cabana feta amb ossos de mamut. Hi havia també la reconstrucció dels passos que els prehistòrics van seguir per fer-ne la seva construcció. Treballem aquesta seqüenciació.

El pare d’un alumne d’infantil té molta habilitat amb la fusta; per això li suggerim si pot fer-nos una cabana similar a aquesta que hem vista. Amb el que hem après i la seva ajuda, construïm una cabana “prehistòrica” al pati.

Els alumnes dissenyen una rúbrica per aprendre

Aprofitant que en diferents àrees es treballa en grup i ha hagut algun tipus de conflicte s’ha considerat oportú dedicar una sessió per elaborar conjuntament amb els alumnes una rúbrica d’autoavaluació per determinar els ítems que s’han de tenir en compte per fer un bon treball en equip.

Després d’introduir el tema i explicar els objectius de la sessió als alumnes, hem iniciat una pluja d’idees per tal d’anomenar els  aspectes que suposa el treball . I en poca estona entre tots han enumerat tots els aspectes que són necessaris. Entre tots consensuarem els indicadors per a cada ítem.