Mostra tots els articles de sanchez.cano

Exceptio veritatis

L’expressió exceptio veritatis vol dir, prova de la veritat.

Aquesta expressió s’utilitza majoritàriament pel Dret penal.

S’utilitza en els delictes contra l’honor d’una persona. Així doncs, aquesta queda lliure sempre i quan la llei ho permeti i si la persona aconsegueix demostrar la veritat de les seves imputacions. En aquell instant la persona ha de demostrar la seva innocència.

Exemples d’aquesta expressió:

– Se li  va atorgar un temps d’exceptio veritatis perquè desmentís les seves imputacions.

 

 

 

Expressions llatines del dret (R)

Ratio agendi

Ratio descidendi

Ratio iuris

Ratio legis

Ratio summa

Rationae loci

Rationae materiae

Rationae personae

Rationae quantitatis

Rationae territorii

Ratum quid habere non potest, quod ipsius nomine non est gestum

Rebus sic stantibus

Referendum

Reformatio in melius

Reformatio in peius

Regula iuris

Res comunes omnium iure naturali

Res derelicta

Res derelicta, primi occupantis

Res inter alios acta

Res ipsa loquitur, sed quid in infermos dicit?

Res iudicata

Res iudicata pro veritate accipitur

Res nullius

Res perit domino

Res publica

Res soli

Res transit cum onere suo