Col·legi d’advocats

La paraula col·legi prové  del llatí “Collegium”. A  l’Antiga Roma els “collegia” eren organismes privats, formats per tres membres mínim, dirigits pels seus propis estatuts.  El collegium designa també el conjunt de professions d’una mateixa branca d’activitats (Col·legi d’advocats, col·legi de metges, col·legi de farmacèutics…)

L’estatut general de l’advocacia (EGA) assenyala que en les províncies on només existeixi un sol col·legi d’advocats aquest tindrà competència en l’àmbit territorial de tota la província i la seu en la seva capital.  En el nostre estat podem trobar 83 col·legis d’advocats, podem dir que hi ha més col·legis que províncies.

El col·legi més antic i l’únic que ostenta el títol Reial per concessió de Carles III, és el de Saragossa, es diu que el col·legi ja existia en el segle XIV.  Després es van fundar els col·legis de Valladolid (1592) i el de Madrid (1595) i més endavant es van anar fundant altres col·legis. Cent anys més tard es van establir col·legis tan importants com el de Barcelona (1833) o el de Señorio de Vizcaya, Bilbao (1838)

Un col·legi d’advocats és una entitat de dret públic, el qual agrupa advocats i col·legiats, organitzats per tractar assumptes referents a l’exercici de la seva professió i atendre i gestionar serveis públics anomenats per la Constitució i les lleis.
Els col·legis d’advocats també participen en l’administració dels exàmens reglamentaris, que s’exigeixen per l’admissió de nous aspirants que hagin d’exercir l’advocacia.

També defensen els interessos corporatius dels seus col·legis, atenen les necessitats jurídiques dels ciutadans més necessitats, garantint la seva independència i la vigència dels valors bàsics de la professió i presten als seus col·legiats els serveis que necessiten pel millor  acompliment del seu treball.

Palau_Casades_01
Col·legi d’advocats de Barcelona

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *