Aprenem l’alfabet amb una Mà de contes!

I moltes paraules han estat […] gregues primer, llatines després, franceses o alemanyes més tard, i angleses finalment, patint un cert canvi de sentit i d’ús als llavis de cada nació, però conservant un profund significat vital, que tots els bons escriptors senten en utilitzar-les encara avui dia. Si no sabeu l’alfabet grec, apreneu-lo; joves o vells, noies o nois; sigueu qui sigueu, si voleu llegir seriosament, apreneu el vostre alfabet.  JOHN RUSKIN, Dels tresors dels reis, 1865

D’on prové el nostre alfabet? Què vol dir alfabet? Alfabet i abecedari són el mateix? Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen a les majúscules gregues? Com interpretes aquest diagrama de Venn?…

Alfabetgrec/llatí/cirílic

Yo, desde muy chico, me sentí subyugado por las letras sueltas del alfabeto, por el abecedario, y luego por la palabra escrita, pero no por su sonido, su significado, sino por la grafía, por la representación visual de las letras que componen cada palabra. Mucho antes de sumergirme totalmente en el mar de la poesía, las letras me pinchaban los ojos, me lastimaban las retinas[…] Y dibujé el alfabeto: 25 mayúsculas grandes, en color, inicial cada una de una palabra. Rafael Alberti “El lirismo del alfabeto”. El País, 17-2-1985.

Un any més, hem començat les classes de Grec 1 aprenent l’alfabet grec i vet aquí els vostres dibuixos que em van arribant amb Una mà de contes!

Qui s’anima a pintar les lletres majúscules i minúscules de l’alfabet grec per tal que ens decorin la nostra aula i podem gaudir del bell grafisme de les lletres gregues tot l’any?

Ara ja és l’hora d’aprendre a escriure en grec amb l’ordinador per tal d’escriure en el nostre món digital en grec (blogs, Moodle, Facebook, Twitter, WhatsApp…!

37 thoughts on “Aprenem l’alfabet amb una Mà de contes!

 1. Pingback: L’alfabet grec. Tipus d’escriptures | Aracne fila i fila

 2. Abril Ramos

  L’alfabet en grec:
  ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
  αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

  El nostre alfabet o abecedari prové del llatí i del grec. És un mot compost de les dues primeres lletres de l’alfabet grec, alfa i beta.
  Les majúscules del nostre alfabet que equivalen les del grec són A, B, E, Z, H, I, K, M, N, O, P, T, i Y.
  Crec que aquest diagrama mostra les diferencies i les semblances entre el nostre abecedari i l’alfabet grec.

 3. Ariadna

  Χαἰρε, aquí està el meu alfabet en grec a l’ordinador:

  Minúscules-> α β γ δ ε ς η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ/ς τ υ φ χ ψ ω

  Majúscules-> Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

 4. Belén Cansino

  Χαιρε!
  El nostre alfabet prové del Llatí que alhora provenia del grec. La paraula alfabet prové de la combinació de”Alfa” i “Beta” igualment abecedari prové de la pronunciació de les primeres lletres de l¡’alfabet “A”, “B”,”C”, “D”.

  Les majúscules del nostres alfabet que equivalen a l’alfabet Grec són: A, B, E, Z, H, I, K, M, N, O, P, T, Y

  Aquest diagrama és fàcil d’interpretar, totes aquelles lletres que hi estan entre 3 o 2 cercles són iguals en els alfabets les que no coincideixen són diferents.

  L’alfabet en grec:
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Ξ Ψ Ω

  α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

  ἒρρωσο!

 5. Ariadna Ruiz

  Χαιρετε!
  El nostre alfabet prové de l’alfabet grec. Segons El Gran Diccionari de la Llengüa Catalana, la paraula alfabet te com a significat: Conjunt de les lletres emprades en l’escriptura d’un llenguatge.
  Les següents lletres majuscules del nostre alfabet, equivalen a les majuscules gregues: A, B, E, Z, H, K, M, N, O, P, X.
  El diagrama de Venn es una altra forma més senzilla d’aprendre l’alfabet grec, com ell diu, amb coloraines per fer-ho més atractiu visualment.
  >Έρρωσθε!
  >Αριάδνα

  Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω

 6. Marina Cañas

  Χαἴρετε!

  La història del nostre alfabet, va començar a l’Antic Egipte. El primer alfabet es va formar l’any 2000 a.C per representar el llenguatge del treballadors Egipcis. La majoria dels alfabets actuals descendeixen del alfabet egipci, com per exemple el llatí i el grec, que es van inspirar en el seu disseny.

  L’alfabet és l’agrupació de moltes lletres que es llegeixen en un ordre determinat i representa el llenguatge que serveix de sistema de comunicació als nostres dies.
  El terme alfabet procedeix del grec ” ἀλφάβετον” l’alfabet grec és una adaptació del l’alfabet fenici que també va donar lloc al hebreo i al àrab. El terme abecedari procedeix del llatí “abecedārium” i també va derivat del nom de les primeres quatre lletres del abecedari, A, B, CE, DE.

  les lletres gregues que equivalen a las majuscules del nostre alfabet són: A B E Z H I K M N O P T X.
  En aquest diagrama de Venn podem veure escrites les lletres del alfabet cirilic, grec i llatí.

  Seguidament, escriure les lletres majúscules i minúscules del alfabet grec.

  Α: α
  Β: β
  Γ: γ
  Δ: δ
  Ε: ε
  Ζ: ζ
  Η: η
  Θ: θ
  Ι:ι
  Κ: κ
  Λ: λ
  Μ: μ
  Ν :ν
  Ξ: ξ
  Ο: ο
  Π: π
  Σ: σ
  Τ: τ
  Υ: υ
  Φ: φ
  Χ: χ
  Ψ: ψ
  Ω:ω

  ἔρρωσνε ,Μαρινα

 7. Judith Martínez Barranco

  XAIPETE!

  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
  α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ ι φ χ ψ ω

  -Què és l’alfabet? D’on prové el nostre alfabet?
  L’alfabet és el conjunt de les lletres emprades en l’escriptura d’un llenguatge, el conjunt de símbols, anomenats lletres, que codifiquen una llengua escrita. La codificació de l’alfabet (almenys en una primera època ) consisteix a representar un so per mitjà d’un símbol o lletra; es contraposa així als sil·labaris i als ideogrames. El mot prové del nom de les lletres alfa (α) i beta (β), que són les dues primeres de l’alfabet grec. Val a dir que el seu sinònim, abecedari, prové del nom de les quatre primeres lletres de l’alfabet llatí: a, be, ce i de.
  -Alfabet i Abecedari són el mateix?
  Les dues paraules es refereixen al mateix però nomès canvia la manera d’escriure-ho i la manera de referirse a les lletres.
  -Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen al nostre alfabet?
  Les lletres majúscules que equivalen al nostre alfabet són: A,B, E, Z , H, I , K, M, N, O, P, T,

 8. Joan Barrabino Rubio

  χαίρε
  ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
  αβγδεηθικλμυξοπρσςτνφλψω

 9. omaima

  χαίρε, OMAIMA

  αβγδεςηθικλμνοπρστυφχψω

  ΑΒΓΔΕΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ

  D’on prové el nostre alfabet?
  -El alfabet llatí i l’alfabet ciríl·lic neixen de l’alfabet grec, el qual prové de l’alfabet fenici, d’on sorgeix també l’alfabet iber

  Què vol dir alfabet?
  -L’alfabet és el conjunt de les lletres emprades en l’escriptura d’un llenguatge

  Alfabet i abecedari són el mateix?
  -Si, són el mateix.

  Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen a les majúscules gregues?
  -ALFA,BETA,ÈPSILON,IOTA,MI,NI,ÒMICRON,TAU

  ἓρρωσο

 10. ari vila

  Xaire!

  alfa > Αα (ὰάᾶἀἂἄἆἁἃἅἇᾳᾲᾴᾷᾆᾀᾂᾄᾁᾃᾅᾇᾱᾰ)
  beta > Ββ
  gamma > Γγ
  delta > Δδ
  èpsilon > Εε (ὲέἐἑἒἔἓἕ)
  zeta > Ζζ
  eta > Ηη (ὴήῆἠἢἤἦἡἢἥἧῃῂῄῇᾐᾒᾔᾖᾑᾓᾕᾗ)
  teta > Θθ
  iota > Ιι (ὶίῖἰἲἴἶἱἳἵἷῑῐϊῗΐ)
  capa > Κκ
  lambda > Λλ
  mi > Μμ
  ni > Νν (ὺύῦὐὒὔὖὑὓὕὗῡῠϋῧΰ)
  xi > Ξξ
  òmicron > Οο (ὸόὀὂὄὁὃὅ)
  pi > Ππ
  ro > Ρρ
  sigma > Σσ
  tau > Ττ
  ípsilon > Υυ (ὺύῦὐὒὔὖὑὓὕὗῡῠϋῧΰ)
  fi > Φφ
  qui > Χχ
  psi > Ψψ
  òmega > Ωω (ὼώῶὠὢὤὦὡὣὥὧῳῲῴῷᾠᾢᾤᾦᾡᾣᾥᾧ)

  ΧΑΙΡΕ > χαιρε
  ΧΑΙΡΕΤΕ > χαιρετε
  ΕΡΡΩΕΟ > ᾿ὲρρωεο
  ΕΡΡΩΕΘΕ > ᾿ὲρρωεθε
  ΑΡΙΑΔΝΑ > ᾿Αριὰδνα

  El programa Una mà de contes, va molt bé per escriure i aprendre l’alfabet grec, crec que ha sigut molt bona idea oferir-nos aquest programa per poder aprendre a escriure l’alfabet. L’alfabet grec m’ha costat força aprendre-me’l però em sembla molt interessant.

 11. Mariona Sabanés

  Χαιρετε

  Α α
  Β β
  Γ γ
  Δ δ
  Ε ε
  Ζ ζ
  Η η
  Θ θ
  Ι ι
  Κ κ
  Λ λ
  Μ μ
  Ν ν
  Ξ ξ
  Ο ο
  Π π
  Ρ ρ
  Σ σ
  Τ τ
  Υ υ
  Φ φ
  Χ χ
  Ψ ψ
  Ω ω

  Per mi, m’ha semblat més fàcil escriure l’alfabet grec amb el canvi de teclat que amb l’editor ( http://mariateresacases.16mb.com/teclado/teclado/editor2.html ).
  El nostre alfabet prové del llatí, i aquest últim prové del grec, com la majoria de les llengües indoeuropees. Alfabet és el conjunt de llengües emprades en l’escriptura d’un llenguatge.
  Alfabet i abecedari és el mateix ja que el mot abecedari prové de les quatre primeres lletres de l’alfabet en llatí (a, be, ce i de).
  Les majúscules del grec que equivalen a les mateixes majúscules que del nostre abecedari són: Alfa (A), Beta (B), Èpsilon (E), Zeta (Z), Eta (H), Iota (I), Capa (K), Mi (M), Ni (N), Òmicron (O), Ro (P), Tau (T), Qui (X).
  El diagrama de Venn ens indica que el grec és l’origen de les llengües i que a partir d’algunes lletres es poden derivar d’altres i així formar l’alfabet al complert.

  ἒρρωσε, Μαριονα

 12. thirietcarlos@gmail.com

  χἀιρετε!
  Α/α
  Β/β
  Γ/γ
  Δ/δ
  Ε/ε
  Ζ/ζ
  Η/η
  Θ/θ
  Ι/ι
  Κ/κ
  Λ/λ
  Μ/μ
  Ν/ν
  Ξ/ξ
  Ο/ο
  Π/π
  Ρ/ρ
  Σ/σ/ς
  Τ/τ
  Υ/υ
  Φ/φ
  Χ/χ
  Ψ/ψ
  Ω/ω

  El nostre alfabet, també anomenat abecedari, prové originalment de l’alfabet fenici. Els grecs van rebre aquest alfabet al voltant del segle IX a.C., unes dècades abans de que Homer escrivís les obres més conegudes de la literatura clàssica. Els grecs el van modificar i van posar les vocals, fent més útil l’ús de l’alfabet. A través de relacions comercials, els grecs van passar el seu alfabet als etruscos, el poble dominant de la península itàlica de la època, que van canviar algunes lletres, i aquests el van passar als romans. L’expansió romana va fer que tots els pobles de gairebé tota Europa utilitzessin aquest alfabet.

  La paraula alfabet prové de la unió entre les dues primeres lletres d’aquest, Alfa (α) i Beta(β).
  Les lletres majúscules del nostre alfabet que equivalen a les majúscules gregues són A, B, E, H, I, K, M, N, T, X, Y i Z, però no totes coincideixen en el so que representa.

  En aquest diagrama podem observar tres circumferencies amb lletres a l’interior de cadascuna. La circumferencia de dalt a l’esquerra té les lletres de l’alfabet grec, i la de dalt a la dreta les del nostre alfabet. Aquestes dues circumferencies esten unides, i fan una altra circumferència ovalada on esten les lletres que són iguals dels dos alfabets. A la circumferència d’abaix, podem veure les lletres de l’alfabet eslau, que prové també del grec encara que no té cap lletra en comú, que és l’alfabet del qual prové el rús.

 13. Raül Àlvarez

  Χαίρετε,

  Α/α
  Β/β
  Γ/γ
  Δ/δ
  Ε/3
  Ζ/ζ
  Η/η
  Θ/θ
  Ι/ι
  Κ/κ
  Λ/λ
  Μ//μ
  Ν/ν
  Ξ/ξ
  Ο/ο
  Π/π
  Ρ/ρ
  Σ/σ/ς
  Τ/τ
  Υ/υ
  Φ/φ
  Χ/χ
  Ψ/ψ
  Ω/ω

  El nostre alfabet ve de l’alfabet grec, el qual ve dels egipcis, encara que no fos massa similar un de l’altre ja que els grecs van incloure una lletra per a cada so i en l’època bizantina s’inventaren les minúscules. Es podria dir que gairebé totes les llengües europees provenen del grec.

  El mot alfabet prové de les lletres alfa i beta, les dues primeres. Alfabet i abecedari no són el mateix exactament, l’abecedari és la recopilació de les nostres lletres, de les llatines i l’alfabet és la recopilació de les lletres gregues.

  Les nostres majúscules que equivalen a les gregues són: A, B, O, T, H, P, M, X, K, Y, E, Z, I, N.

  La part on s’interjecten els cercles són les majúscules comunes que tenen els tres alfabets, les parts exteriors són les originals i les lletres que estan entre dos cercles només són comunes entre els respectius alfabets.

 14. Ιρια

  Χαιρε !!
  Α α
  Β β
  Γ γ
  Δ δ
  Ε ε
  Ζ ζ
  Η η
  Θ θ
  Ι ι
  Κ κ
  Λ λ
  Μ μ
  Ν ν
  Ο ο
  Π π
  Ρ ρ
  Σ σ
  T t
  Υ υ
  φ Φ
  Χ χ
  Ψ ψ
  Ω ω

  D’on prové el nostre alfabet?
  -El alfabet llatí i l’alfabet ciríl·lic neixen de l’alfabet grec, el qual prové de l’alfabet fenici, d’on sorgeix també l’alfabet iber

  Què vol dir alfabet? L’alfabet és el conjunt de les lletres emprades en l’escriptura d’un llenguatge
  Alfabet i abecedari són el mateix? Si
  Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen a les majúscules gregues?ALFA,BETA,ÈPSILON,IOTA,MI,NI,ÒMICRON,TAU

  ΕΡΡΩΣΟ !! Ιρια

 15. Juls Paris

  Χαιπε!
  Una Mà de Contes és un programa que ens ha permés acabar d’apendre l’alafabet, és una eina que apart de la seva utilitat és entretinguda i fa que apendre l’alfabet sigui més fàcil. Bona idea Lida!!

  ἂλφα Α α (ὰάᾶἀἂἄἆἁἃἅἇᾳᾲᾴᾷᾆᾀᾂᾄᾁᾃᾅᾇᾱᾰ)
  βετα Β β
  γάμμα Γ γ
  δέλτα Δ δ
  ἒφιλον Ε ε (ὲέἐἑἒἔἓἕ)
  ζῆτα Ζ ζ
  ἦτα Η η
  θῆτα Θ θ
  ιῶτα Ι ι (ὶίῖἰἲἴἶἱἳἵἷῑῐϊῗΐ)
  κάππα Κ κ
  λάμβδα Λλ
  μῦ Μ μ
  νῦ Νν
  ξι Ξ ξ
  ὄμικρόν Ο ο
  πἳ Π π
  Ρᾣ Ρρ
  σἳγμα Σ σ
  ταῡ Τ τ
  ὖφιλόν Υ υ
  φῑ Φ φ
  Χῑ Χ χ ]
  Ψῑ Ψψ
  ᾦμέγα Ω ω

 16. Chaymae

  χαιρε!
  El nostre alfabet prove del grec i el llati. Segons el nostre llibre de grec l’alfabet és un sistema d’escriptura en què generalment, hi ha un signe per cada so o fonema, i la seva descoberta s’atribueix als fenicis.
  El mot ALFABET prové del nom de les lletres alfa (α) i beta (β), que són les dues primeres lletres de l’alfabet grec, també el seu sinònim, ABECEDARI, prové del nom de les quatre primeres lletres de l’alfabet llatí ABECEDARIVS.
  les lletres del nostre alfabet que estan en el alfabet llati son: A B E Z H K M N O P T X .
  El diagrama de Venn interpreta tres llengues el grec al llati i el nostre alfabet actual posant en com`´u les lletres que no s’han canviat

  Aquestes son les lletres de l’alfabet grec:
  Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσ Ττ Υυ Φφ ΧΧ Ψψ Ωω
  Χαυμαε

  ΕΡΡΩΣΟ!!!

 17. Andrea Gómez

  Χαιρετε!
  Α=α
  Β=β/ϐ
  Γ=γ
  Δ=δ
  Ε=ε
  Ζ=ζ
  Η=η
  Θ=θ/ϑ
  Ι=ι
  Κ=κ
  Λ=λ
  Μ=μ
  Ν=ν
  Ξ=ξ
  Ο=ο
  Π=π
  Ρ=ρ
  Σ=σ/ς
  Τ=τ
  Υ=υ
  Φ=φ
  Χ=χ
  Ψ=ψ
  Ω=ω
  -D’on prové el nostre alfabet? Nuestro alfabeto proviene del griego, y este a su vez, del fenicio.
  -Què vol dir alfabet? Alfabeto significa el conjunto de letras ordenadas de cualquier idioma. La palabra alfabeto está formada por las dos primeras letras del griego: alfa y beta.
  -Alfabet i abecedari són el mateix? Sí, lo que pasa es que la palabra abecedario está fermada por las primeras cuatro letras latinas: a, b, c, y d.
  -Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen a les majúscules gregues? Alfa, beta, épsilon, iota, mi, ni, ómicron y tau.
  -Com interpretes aquest diagrama de Venn?… Lo interpretaría pensando que cada circulo, en el que hay un determinado tipo de letras, se mezcla con otro circulo, en el que hay diferentes letras, y el resultado de esa mezcla da lugar a una nueva lengua y a una mezcla de las dos anteriores escrituras.

 18. Abigail.dina

  El nostre alfabet o abecedari prové del llatí i del grec.Però s’ha de dir que la història del nostre alfabet, va començar a l’Antic Egipte. El primer alfabet es va formar l’any 2000 a.C per representar el llenguatge del treballadors Egipcis.
  El mot alfabet prové de les lletres alfa i beta, les dues primeres, també el seu sinònim, ABECEDARI.
  Aquestes son les que equivalen el nostre:A B E Z H K M N O P T X .
  Aquet es l’alfabet grec:ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
  αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

 19. Abril Ramos

  χἀιρετε!

  L’alfabet en grec:
  ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
  αβγδεζηθικλμνξοπρστυφχψω

  El nostre alfabet o abecedari prové del llatí i del grec. És un mot compost de les dues primeres lletres de l’alfabet grec, alfa i beta.
  Les majúscules del nostre alfabet que equivalen les del grec són A, B, E, Z, H, I, K, M, N, O, P, T, i Y.
  Crec que aquest diagrama mostra les diferencies i les semblances entre el nostre abecedari i l’alfabet grec.

  ἒρρωσο!

 20. omaima

  XAIPETE!

  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
  α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ ι φ χ ψ ω

  D’on prové el nostre alfabet?
  -El alfabet llatí i l’alfabet ciríl·lic neixen de l’alfabet grec, el qual prové de l’alfabet fenici, d’on sorgeix també l’alfabet iber

  Què vol dir alfabet?
  -L’alfabet és el conjunt de les lletres emprades en l’escriptura d’un llenguatge

  Alfabet i abecedari són el mateix?
  -Si, són el mateix.

  Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen a les majúscules gregues?
  -ALFA,BETA,ÈPSILON,IOTA,MI,NI,ÒMICRON,TAU

  ΕΡΡΩΣΟ

 21. David

  Α: α
  Β: β
  Γ: γ
  Δ: δ
  Ε: ε
  Ζ: ζ
  Η: η
  Θ: θ
  Ι:ι
  Κ: κ
  Λ: λ
  Μ: μ
  Ν :ν
  Ξ: ξ
  Ο: ο
  Π: π
  Σ: σ
  Τ: τ
  Υ: υ
  Φ: φ
  Χ: χ
  Ψ: ψ
  Ω:ω
  Alfabet: Conjunt de les lletres emprades en l’escriptura d’un llenguatge
  D’on prove? :Prové originalment de l’alfabet fenici. Els grecs van rebre aquest alfabet al voltant del segle IX a.C.
  Lletres majúscules del nostre alfabet que equivalen a les majúscules gregues?
  -A B E Z H I K M N O P T X.
  Alfabet i abecedari són el mateix? Si, es exactament el mateix.

 22. Ιρια

  Χαιρε !!
  Α α
  Β β
  Γ γ
  Δ δ
  Ε 3
  Ζ ζ
  Η η
  Θ/θ
  Ι/ι
  Κ κ
  Λ λ
  Μ μ
  Ν ν
  Ξ ξ
  Ο ο
  Π π
  Ρ ρ
  Σ σ/ς
  Τ τ
  Υ υ
  Φ φ
  Χ χ
  Ψ ψ
  Ω ω

  D’on prové el nostre alfabet?
  -El alfabet llatí i l’alfabet ciríl·lic neixen de l’alfabet grec, el qual prové de l’alfabet fenici, d’on sorgeix també l’alfabet iber

  Què vol dir alfabet? L’alfabet és el conjunt de les lletres emprades en l’escriptura d’un llenguatge
  Alfabet i abecedari són el mateix? Si
  Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen a les majúscules gregues?ALFA,BETA,ÈPSILON,IOTA,MI,NI,ÒMICRON,TAU

  ΕΡΡΩΣΟ !! Ιρια

 23. Joan Barrabino Rubio

  χαίρε
  ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
  αβγδεηθικλμυξοπρσςτνφλψω

  D’on prové el nostre alfabet?
  -El alfabet llatí i l’alfabet ciríl·lic neixen de l’alfabet grec, que prové de l’alfabet fenici, d’on també surt l’alfabet iber

  Què vol dir alfabet? L’alfabet és el conjunt de les lletres utilitzades en l’escriptura d’un llenguatge

  Alfabet i abecedari són el mateix? Si que són el mateix

  Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen a les majúscules gregues? Les lletres que equivalen són ALFA,BETA,ÈPSILON,IOTA,MI,NI,ÒMICRON,TAU

  En aquest diagrama podem veure tres circumferencies on a l’interior de cadascuna estàn les lletres dels alfabets grec, eslau i llatí. La circumferencia de dalt a l’esquerra i la de dalt a la dreta formen una altra circumferència ovalada on esten les lletres que són iguals dels dos alfabets.

 24. Robert Cepeda

  Χαιρετε, ςου Ρόβερτ!!

  ΑΒΓΔΕΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
  αβγδεςηθικλμνοπρστυφχψω

  El nostre alfabet prové del alfabet llatí però aquet prové del grec així que es podria dir que el nostre alfabet deriva del grec. El primer alfabet el van inventar els egipcis fa mes de 200 mil anys, després els fenicis el van adoptar i finalment va anar el fenici Cadme i el va ensenyar a Grècia i ells van ser els que el van perfeccionar. Les nostres majúscules que equivalen a les gregues són: A, B, O, T, H, P, M, X, K, Y, E, Z, I, N.

  ΕΡΡΩΣΟ!

 25. Marc Arquillo Quintana

  ΧΑΙΡΕ!
  Α/α
  Β/β
  Γ/γ
  Δ/δ
  Ε/ε
  Ζ/ζ
  Η/η
  Θ/θ
  Ι/ι
  Κ/κ
  Λ/λ
  Μ/μ
  Ν/ν
  Ξ/ξ
  Ο/ο
  Π/π
  Ρ/ρ
  Σ/σ
  Τ/τ
  Υ/υ
  Φ/φ
  Χ/χ
  Ψ/ψ
  Ω/ω
  El nostre alfabet (llatí) prové de l’alfabet etrusc. Aquest prové del grec i aquest, a la seva vegada, és una adaptació del feníci.
  La paraula alfabet prové del grec ἀλφἁβερτον (alfábeton) derivat de les dues primeres lletres gregues ᾰλφα (alfa) i βετα (beta), derivades de les lletres fenícies alph i bet, que signifiquen “bou” i “casa” respectivament.
  La paraula abecedari designa l’alfabet llatí.
  Les lletres Α,Β,Ε,Ζ,Η,Ι,Κ,Μ,Ν,Ο,Ρ,Τ,Χ de l’alfabet grec equivalen a algunes majúscules en el nostre abecedari.
  Aquest diagrama de Venn esta compost per tres cercles els quals contenen les lletres dels alfabets grec, llatí i ciríl.lic. Les circumferències estàn circumscrites de manera que l’espai que comparteixen és ocupat per les lletres que tenen en comú els dos (o tres) alfabets.
  ΕΡΡΩΣΟ!

 26. Pingback: Τί ὂνομα ὑμῖν ἐστιν; τί σημαίνει; | El Fil de les Clàssiques

 27. Guillem Acien Mas

  Χαιρε .

  Α=α Ν=ν

  Β=β Ξ=ξ

  Γ=γ Ο=ο

  Δ=δ Π=π

  Ε=ε Ρ=ρ

  Ζ=ζ Σ=σ/ς

  Η=η Τ=τ

  Θ=θ Υ=υ

  Ι=ι Φ=φ

  Κ=κ Χ=χ

  Λ=λ Ψ=ψ

  Μ=μ Ω=ω

  El nostre alfabet prové del llatí, i aquest provè del grec, el qual va evolucionar del estrusc, que provenia de l’alfabet fenici.
  La paraula alfabet està formada per el nom de les dos primeres lletres del alfabet grec, l’alfa (Α=α) i la beta (Β=β). La paraula abecedari no es res més que la unió de les cuatre primeres lletres del alfabet llatí (a,b,c,d). L’alfbet no es res més que la recopilaciò ordenada de totes les lletres d’una llengua o idioma.

  Ερρωςο.

 28. Mireia Abelaira

  χαιρετε!
  Mayúscules – ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
  Minúscules – αβγδεζηθικλμνξοπρστιφχψω

  D’on prové el nostre alfabet?
  El nostre alfabet provè del llatí que al mateix temps, aquest prové del grec. Aquest s’ha anat modificant al llarg dels temps.
  Què vol dir alfabet?
  El mot prové del nom de les lletres alfa (α) i beta (β), que són les dues primeres de l’alfabet grec. Val a dir que el seu sinònim, abecedari, prové del nom de les quatre primeres lletres de l’alfabet llatí: a, be, ce i de.
  Alfabet i abecedari són el mateix?
  Sí que ho són.
  Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen a les majúscules gregues?
  Les lletres Α,Β,Ε,Ζ,Η,Ι,Κ,Μ,Ν,Ο,Ρ,Τ,Χ
  Com interpretes aquest diagrama de Venn?…
  Aquests cercles contenen les lletres de l’alfabet grec, llatí i l’eslau

 29. Robert Cepeda

  1- Crec que cal aprendre l’alfabet grec per poder llegir molts elements de la nostra cultura actual que tenen símbols de l’alfabet grec, el gran canvi que van fer el grecs va ser posar un símbol per a cada grafia mentre que els altres tenien un mètode sil•làbic
  2- L’alfabet grec ha sigut l’alfabet antic que mes petjada ha deixat perquè d’aquet alfabet va derivar l’alfabet llatí del que deriven quasi totes les llengües europees així que podríem dir que tots els alfabets deriven del grec!
  3- Si perquè ens va permetre escriure d’una manera clara i entenedora a tots els idiomes sense la necessitat de desxifrar-lo nomes la em de traduir i això ens va permetre evolucionar ja que podíem deixar missatges, instruccions i proves del passat històric.
  4- Per el que vaig llegir al llibre diré que no, que Palamedes no el va inventar sinó que va ser Cadne que va arribar a Grècia amb coneixements del alfabet fenici i va ser ell el que el va ensenyar en Grècia així que l’alfabet te un origen fenici.
  5- Les minúscules van ser introduïdes al segle IV-V i les van utilitzar principalment per perfeccionar l’alfabet primitiu que van aprendre dels fenicis.
  6- Pel que veig l’alfabet grec s’ha conservat bastant be i no te quasi modificacions i també puc observar que com pasa a totes les llengües al mateix país amb el mateix idioma es podem produir variacions a diferents regions.
  7- L’article te tota la rao ja que moltes de les ciencies actuals van començar a la antiga Grécia i moltes paraulas de las que utilitzem actualment deriven del grec.
  8- Perque alfa es l’inici del alfabet grec i omega el final i per aixo fan aquet paral•lelisme amb la religio.
  9- La porteria del rugbi comparteix moltes semblançes amb la lletra eta del alfabet grec

 30. Pingback: De l’«aleph» a la «a», però com si no hi fossin | Aracne fila i fila

 31. Pingback: L’alfabet grec més col·laboratiu! | Aracne fila i fila

 32. nais

  D’on prové el nostre alfabet?
  -El alfabet llatí i l’alfabet ciríl·lic neixen de l’alfabet grec, el qual prové de l’alfabet fenici, d’on sorgeix també l’alfabet iber

  Què vol dir alfabet?
  -L’alfabet és el conjunt de les lletres emprades en l’escriptura d’un llenguatge

  Alfabet i abecedari són el mateix?
  -Si, són el mateix.

 33. Pingback: El plaer de conèixer les lletres gregues i llegir en grec! | El Fil de les Clàssiques

 34. Alèxia Alvárez

  Χαιρε!
  – D’on prové el nostre alfabet? El nostre alfabet prové del Llatí i aquest provenía del grec, es podría dir que el llatí es la nostra llengua mare, i el grec la nostra llengua avia.
  – Què vol dir alfabet? L’alfabet és el conjunt de les lletres emprades en l’escriptura d’un llenguatge, el conjunt de símbols, anomenats lletres, que codifiquen una llengua escrita. La codificació de l’alfabet (almenys en una primera època, quan l’escriptura diferia molt poc de la parla) consisteix a representar un so per mitjà d’un símbol o lletra; es contraposa així als sil•labaris i als ideogrames. El mot prové del nom de les lletres alfa (α) i beta (β), que són les dues primeres de l’alfabet grec.
  – Alfabet i abecedari són el mateix? Les dues paraules es refereixen al mateix però nomès canvia la manera d’escriure-ho i la manera de referirse a les lletres.
  – Quines lletres majúscules del nostre alfabet equivalen a les majúscules gregues? Les majúscules del nostre alfabet que equivalen a l’alfabet Grec són: A, B, E, Z, H, I, K, M, N, O, P, T, Y
  – Com interpretes aquest diagrama de Venn?… totes aquelles lletres que hi estan entre 3 o 2 cercles són iguals en els alfabets les que no coincideixen són diferents.

  L’alfabet en grec:
  Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Ξ Ψ Ω
  α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *