QUÈ ESTÀ PASSANT? CONNECTEM! (Primària)

El projecte comú d’escola “Què està passant? Connectem!” té com a línia conductora els mitjanes de comunicació i es treballa tant a nivell oral, escrit i audiovisual.

La relació del projecte amb el títol, és que com a docents, necessitem i volem que els nostres alumnes estiguin informats i saber com i a on trobar la informació sobre el què està passant a l’entorn més proper dels alumnes, a la vegada que potenciem el pensament crític a l’hora de saber seleccionar la informació.

En aquest projecte, es parteix de les idees prèvies que tenen els alumnes, així com també dels interessos dels alumnes i les seves opinions recollides en assemblea sobre el diari local, la programació de la ràdio i la TVElisis (televisió de l’escola). A partir d’aquí, al cicle inicial, s’extreuen les idees sobre quines parts del diari es volen treballar i es creen els diferents tallers. Els alumnes de les tres aules (1r, 2nA i 2nB), decideixen les diferents parts del diari que volen treballar i es distribueixen per grups d’interès. Al cicle mitjà, parteixen de l’interès més proper que és el mateix centre mitjançant notícies sobre aniversaris dels alumnes i mestres de l’escola, sortides i planning diari, recomanacions de llibres, i també de l’entorn proper com la temperatura, les festes locals, història de la música…al cicle superior la TVElisis va quedar configurada en tres seccions: Reporters, Notícies i Magazine. A Reporters, s’elaboren reportatges sobre un tema d’interès pels alumnes. A Notícies es fan un recull de les notícies més importants de dins i fora de l’escola. A Magazine es fan entrevistes, articles d’opinió, debats i concursos. Tots els treballs queden enregistrats en vídeo els quals són gravats i editats pels propis alumnes.

En el projecte es treballa principalment les matèries troncals com les matemàtiques, l’educació artística i el medi natural, però l’eix vertebrador és el treball de les llengües a tots els nivells, tant catalana com castellana. Els/les mestres que intervenen són, generalment, els/les tutors/es de cada grup i els/les mestres de suport assignats/ades a cada cicle. Les decisions sobre la gestió i el funcionament es realitzen a les reunions de coordinació de cicles. Com el projecte parteix dels interessos dels alumnes, els diferents coneixements es treballen i s’orienten de forma globalitzada i interdisciplinar.

ESCOLA CAMPS ELISIS: QUI SOM.

L’Escola Camps Elisis és un centre d’Infantil i Primària d’una línia, de titularitat pública. Es troba al barri de Cappont, un barri amb una forta expansió recent a causa de la ubicació dels Campus Universitari. L’escola és la més antiga del barri (1925) i està situada i forma part dels Jardins dels Camps Elisis, un entorn natural i emblemàtic de Lleida situat al bell mig de la ciutat.

Som una escola catalana, arrelada i compromesa amb l’entorn, on el respecte, la tolerància i la solidaritat són pilars bàsics per a la convivència. Es promou l’esforç, l’autoexigència, la responsabilitat i el treball ben fet. Es fomenta la participació de les famílies en l’educació dels seus fills per a què esdevinguin ciutadans responsables, solidaris, respectuosos amb els altres i amb l’entorn, i competents en les habilitats socials i personals que els permetin incorporar-se a una societat multicultural i dinàmica . Volem arribar a ser un centre actiu, emprenedor, amb visió de futur que pretén la millora constant del rendiment acadèmic dels alumnes mitjançant l’ús habitual de les TIC, l’impuls de les llengües estrangeres i la promoció de les habilitats socials i el treball cooperatiu per arribar a ser un referent de qualitat educativa. Volem ser un centre que formi persones compromeses amb la societat: solidàries, dialogants, respectuoses amb el medi ambient, tolerants amb els altres, pacífiques, amb criteri propi i responsables. Tenim un equip il·lusionat i format professionalment per portar a terme el nostre projecte educatiu, continuant mantenint un clima acollidor i motivador per afavorir la tasca docent.