FASE 6 – AVALUACIÓ

I gairebé hem arribat al final…

és l’hora de reflexionar sobre els aprenentatges realitzats, sobre el grau de satisfacció, sobre els objectius assolits… i sobre els errors que s’hagin pogut cometre… només així millorarem.

Aquesta avaluació s’ha fet en diferents moments i de diferents maneres.

COAVALUACIÓ. Els alumnes, per grups i després de les exposicions dels companys, reflexionaven sobre les presentacions fetes annotant allò més rellevant de l’exposició i també valoraven la presentació dels companys d’una manera més qualitativa.

AUTOAVALUACIÓ. També cada grup feia la valoració individual del seu propi treball i de la del seu grup.

Per a realitzar aquests dos tipus d’avaluació, se’ls lliurava una fitxa per a guiar-los.

Els mestres han anat fent el seguiment de tot el procés anotant en els fulls de seguiment el desenvolupament del projecte que anaven fent els diferents grups. Com que cada docent era responsable de 3 o 4 grups, aquest seguiment s’ha pogut fer molt acurat.

El tema de l’avaluació s’ha d’entendre des del minut 1… cal estar amb ulls d’observador i de registrador de tot el procediment perquè només així podem fer una avaluació de tot el procediment i ni només dels resultats finals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *