Fem pòsters a l’aula d’informàtica

Una altra de les activitats que vam fer a l’aula d’informàtica va ser l’elaboració de murals amb el programa Pic-Collage. Va ser una activitat individual ja que cada nen va fer el seu pòster sobre l’animal o animals que va triar. La informació havia d’estar relacionada amb el tema que havia treballar el seu grup i per evitar que la informació estés duplicada en primer lloc es van reunir tots els del grup per a posar en comú quin aspecte tractaria cadascú. Una vegada van decidir això ja es van posar amb els IPad’s i el Pic-Collage: la dinàmica va ser molt bona. En una sessió van fer els seus pòsters i a la següent van explicar als companys el seu treball. Aquí teniu el resultat:

2n treballa el projecte amb els iPads

El kahoot com a autoavaluació

Una de les activitats d’avaluació amb l’alumnat va ser un kahoot. En primer lloc cada grup va preparar dues preguntes relacionades amb la seva part del projecte i que ja havien explicat als companys en l’exposició. A cada pregunta li van donar quatre respostes, una vertadera i tres falses. Les mestres van entrar les preguntes al programa i una sessió amb dues mestres a l’aula es va dedicar a fer l’activitat per parelles amb els IPad’s.

El resultat va ser fantàstic i valorem molt positivament la primera part de l’activitat ja que va suposar un treball de reflexió que els va ajudar a centrar conceptes i aplicar estratègies.

2n: juguem i aprenem

L’autoavaluació dels mestres

Ja hem explicat que una de les activitats més importants que vam realitzar amb els alumnes va ser la graella d’autoavaluació que van fer, per aquest mateix motiu l’activitat que explicarem a continuació també té el mateix grau d’importància.

Un cop finalitzat el projecte els mestres en petit grup vam omplir una rúbrica d’autoavaluació del treball per projectes.

Gràcies a aquesta eina vam poder valorar tot el procès del treball, ser conscients de la nostra pràctica docent, fer un exercici de reflexió i d’anàlisi de la nostra tasca que ens ajudarà a millorar la qualitat del nostre ensenyament.

Vam observar que en propers projectes hem d’incidir en l’activitat inicial, de manera que ajudem a l’alumnat a formular-se bones preguntes.

 

La fitxa d’autoavaluació

Un cop hem acabat el projecte, encara queda una de les activitats més importants, la fitxa d’autoavaluació dels alumnes. En ella els alumnes hauran de reflexionar sobre tot el camí que han seguit per realitzar el projecte dels animals, analitzant tots els passos que han donat fins arribar al final d’aquest. S’adonaran dels seus punts forts i febles i així podran millorar per al proper projecte.

Alguns dels punts que volem avaluar són:

 • La cerca d’informació
 • El treball en grup (relació amb es companys)
 • Capacitat de síntesi.
 • La presentació del treball
 • L’exposició oral

També realitzarem una altra activitat d’avaluació del grau d’assoliment de continguts utilitzant la plataforma Kahoot. Aquesta sessió l’explicarem a un altre article.

 

L’exposició oral

Ja ha arribat el moment d’explicar una part del treball que hem realitzat dins del nostre projecte dels animals. Els alumnes  han acabat de preparar la cartolina amb la informació més rellevant dels seus projectes i entre tots s’han preparat l’exposició final seguint les pautes que ja hem explicat a l’article anterior de la preparació de l’exposició.

Aquesta activitat servirà per un costat per a transmetre i fer entendre una sèrie de conceptes que els alumnes han descobert a través de la recerca d’informació i també per a millorar les tècniques per parlar en públic, com per exemple:

 •  Mirar el públic
 •  Parlar amb veu alta
 •  Evitar la lectura i utilitzar paraules pròpies
 • Parlar amb naturalitat i vocalitzar

També és molt important el paper dels companys, ja que han d’estar atents i en silenci per entendre el que se’ls explica.

A continuació hi ha el link on podeu veure les exposicions orals:

2n treballa els animals

El treball plasmat a les cartolines

Un cop els alumnes han acabat el treball de recerca d’informació i ja han emplenat els seus fulls de treball, ho hauran de plasmar a la cartolina.  Amb el seu grup de treball hauran de decidir quina informació és més rellevant i com volen elaborar la cartolina.

Per realitzar aquesta activitat la tutora donarà una pauta amb uns punts que han de seguir, però a partir d’aquí, cada grup és lliure de realitzar l’activitat com ells vulguin. Les pautes donades són:

 • Tots els alumnes han de col·laborar en la producció de la cartolina.
 • S’han d’ajudar els uns als altres.
 • Hauran de tenir presents els rols que desenvolupen cadascú.

Per realitzar aquesta activitat vam dedicar-hi 4 hores:

 • 1h de planificació
 • 2h de realització
 • 1h de correcció per part de l’alumnat i del mestre.

Les activitats col·laboratives s’han de preparar bé i el mestre ha de fer un seguiment continu, ja que poden sorgir problemes com excés o falta de lideratge, falta de responsabilitat, membres que no treballen… Però aquestes dificultats també ens donen l’oportunitat de treballar valors molt importants com l’empatia, la tolerància, el respecte i l’esforç entre molts altres.

A continuació hi ha l’enllaç  per veure el resultat final d’aquest projecte:

Fotos de grup projecte els animals (2n)

No sols treballem a la classe

Per cercar informació relacionada amb el nostre projecte vam anar a la “Biblio” ( la biblioteca del nostre centre) i vam buscar informació a les revistes que tenim allí com el Tiro-liro, Cucafera, Reporter Doc…

Primer els alumnes van fer una recerca individual i quan trobaven informació relacionada amb el contingut del seu grup, en petit grup la llegien i triaven allò que els serviria per documentar el seu treball.

També vam buscar informació més concreta als ordinadors de la Biblio i ho vam anotar a les nostres fitxes de treball.

Cerca d’informació dels animals (2n)

Com hem de fer l’exposició oral?

Una de les sessions que vam realitzar dins del projecte dels animals, va ser l’explicació de com s’havien d’organitzar per fer l’exposició oral i també quins elements havia d’incloure.

En primer lloc vam explicar els apartats que havia de tenir l’exposició:

 • Presentació del grup i dels membres
 • Introducció del que explicarà cada alumne
 • Explicació de les diferents preguntes que hem treballat.

Després en gran grup i fent una pluja d’idees vam decidir com havíem de fer l’exposició per a què s’entengués el treball realitzat. Els alumnes van fer les següents aportacions:

 • Parlar fort
 • Parlar a poc a poc
 • Parlar d’una forma clara
 • No llegir
 • Explicar-ho en paraules pròpies
 • Tots els membres del grup han d’estar atents
 • Tots els companys de la classe han d’estar atents

Finalment els alumnes van escriure un guió amb els torns de paraula i una breu explicació del que havien de dir.

 

Tenim moltes preguntes

A la segona sessió cada nen va plantejar-se una pregunta. Les mestres ho van anotar a la pissarra i després entre tots les van classificar segons la temática.

A segon A les preguntes es van agrupar de la següent manera: alimentació, els insectes, animals marins, mamífers i altres curiositats.

A segon B van sorgir aquests temes: els ossos salvatges, los moixons de gàbia, animals salvatges, les balenes, cucs i papallones i la vida dels animals.

Cada alumne va escriure la seva pregunta en una cartolina petita i després es van penjar al mural classificades.

2n: confecció de murals: projecte els animals

 

 

Fem grups

Les mestres van fer una distribució heterogènia dels grups (6 grups de 4 alumnes) i van assignar un rol a cada membre del grup: 2 secretaris, moderador i portaveu.

Una de les primeres tasques va ser pensar el títol del grup i aquest es va penjar el mural. Després cada alumne va completar el seu carnet amb les seves dades individuals i del grup. Aquestes dades es van passar a una fitxa a l’aula d’informàtica. Es va elaborar una nota explicant a les famílies el projecte que s’anava a treballar i demanant la seva  col·laboració per buscar informació sobre el tema que treballava el seu fill.

Projecte els animals: carnets personalitzats (2n)