Compartim l’avaluació del projecte

Compartim la idea  que s’aprén millor quan els infants entenen allò que s’espera d’ells i participen en la presa de decisons, diseny de tasques,… i l’avaluació .  Per això, a l’hora d’avaluar, a més de les observacions, converses i  treballs incorporem la utilització de rúbriques autoavaluació que els ajudaran a ser concients de les dificultats i encerts que s’han trobat.

Aquestes rúbriques tot i ser molt senzilles inclouen aspectes com:

. La cerca d’informació.

.La presentació oral del treball.

.El treball en grup.

.El contingut del treball.

 

El nostre projecte es va enriquint

En la majoria de projectes que encetem a l’escola intentem implicar a les famílies. Una manera de fer-ho és a partir de les visites de familiars que són  entesos en algun aspecte. Amb aquestes activitats, els infants, enriqueixen  el  coneixement i també la curiositat de saber més coses, al mateix temps que  adquireix més significat el treball que s’està fent a l’escola.

En aquest projecte n’hem gaudit de tres:

  • L’apicultor  que entre moltes altres coses ens va portar les larves dels diferents tipus d’abelles la qual cosa ens va portar a endinsar-nos en la metamorfosi dels insectes.

El iaio de la Jana ens explica l’ofici d’apicultor

 

  • La mestressa de casa que ens va ensenyar a fer un postre típic del Nadal “Borraines amb mel”

https://agora.xtec.cat/escola-montsagre/general/fem-borraines-amb-mel-en-la-mare-de-la-senyoreta/

 

  • La tècnica de laboratori que ens va obrir la porta al món microscòpic .

Ens ha visitat la Llúcia

Tots aquests moments han estat viscuts amb molt entusiasme i ganes per part dels xiquets i xiquetes i han estat el punt de partida d’altres treballs que s’han anat incorporant de manera natural al nostre projecte inicial.

 

Ens presentem

El primer que els alumnes van trobar necessari i important era que puguessim presentar-nos als companys i companyes europeus. Van decidir que volien fer una presentació de l’escola, que coneguessin una mica els espais per on ens movem cada dia i entre tots decidim com i què volem ensenyar de la nostra escola.

El resultat va ser el següent:

[youtube]https://youtu.be/IMUBXrMTpdY[/youtube]

Montsagre School Planning

Montsagre School Planning

Date Task Aim
February and March Pupils have done a project with their tutor because they wanted to know if bees have ears.

They looked at the insects through microscopes.

They drew the animals.

They classified the animals according different itms: legs, wings, shell…

To answer the question: Have bees got ears?
March Presentation of e-twinning partners.

Question: Where do our partners live?

To locate in a map the countries and cities of our partners.
April, 5th and 6th Introducing ourselves.

Question: How can we introduce ourselves?

To agree the way we introduce ourselves.

To introduce ourselves.

April and on… Dialogue: What do we have in common?

Making the insect hotel

Question: Do we have the same insects as our partners?

To make the insect hotel.

 

To compare insects with partners.

About the project

Our project is all about biodiversity:

How many insects do you think you could find in your schoolyard ? In order to attract more of them, we would like to build a hotel in our playground. During the project, we would work on our city, on the insect’s characteristics, we would do some art, and the main objective would be to establish a comparison of insects frequentation between our different countries.

Compartim el nostre projecte amb altres escoles d’Europa

Per tal d’implicar una altra àrea en el projecte, s’ha pensat que una bona manera de fer-ho era en l’àrea de llengua estrangera (anglès) a partir del programa europeu e-twinning.

El projecte que es comparteix amb escoles europees té l’objectiu de construir un hotel d’insectes.

 

Mirem o observem?

En l’àrea de medi natural l’observació pren una especial rellevància.  Intentem afavorir l’observació lliure , aprofitant la curiositat dels alumnes per conèixer el que els envolta i l’interès per explorar-lo. Tanmateix no deixem de banda  una de més guiada, amb unes pautes (guió) proposades pels alumnes, amb l’ajuda de la mestra , que ens serviran per acordar allò que volem observar.

En el nostre cas van ser aquestes:

  • Com tenen el cap?
  • Hi tenen orelles, boca, nas, ulls? Com són?
  • Com és el seu cos? Quantes parts es veuen?
  • Tenen potes? Quantes? Com són?
  • Tenen cul?

Donat que allò que volíem saber s’havia anat ampliant a altres animals, vam decidir que en petit grup o bé individualment, si era el cas, es faria l’observació de l’animal que més els hi agradava dels recollits en la sortida que havíem fet o havíem anat portant posteriorment i , que allò que hauríem observat, ho representaríem amb un dibuix. Què us semblen?

 

Tercer pas: Embastem el nostre projecte

Havent decidit allò que volem investigar, ens trobem tota la classe per prendre decisions de com podem donar resposta a la pregunta “Com poder saber si les abelles tenen orelles?”

Abans però, com ens imaginem que deu ser?  Cadascú diu la seua i després fa el seu dibuix. Ara toca comprovar si es correspon amb la realitat!

I com ens ho farem? Els alumnes proposen:

– Els podem mirar bé amb una lupa.

També ho podem fer mirant-los amb microscopis.

– Mon pare en té i podria vindre a explicar-nos coses .

– Jo tinc un llibre que parla d’abelles

– I els altres animalets que tenim a la classe ? Podríem veure si s’assemblen?

-…

Acordem també que per organitzar el nostre projecte cal pactar entre tots els aspectes en els quals ens fixarem. Amb això  elaborem una primera pauta o guió de treball comú. Tanmateix establim com ens distribuirem la feina, tot i que les aportacions i inquietuds que aniran sorgint anirant enriquint i modificant aquesta primera planificació.

 

 

El següent pas: escollir bé la pregunta

Triar una de les preguntes que han anat fent els alumnes és una part important del procés i hi dediquem especial atenció perquè el que resultarà de l’elecció  ens ocuparà un temps i un esforç. Per tant, ha d’interessar, engrescar i  implicar,  a poder ser, tota la classe.

De totes les preguntes recollides en triem una. Però abans hem de fer memòria:  l’alumne que l’ha  proposada explica als companys perquè han d’escollir aquella pregunta.

Seguidament passem a realitzar la votació: cada alumne pot triar dos preguntes que li semblin interessants. Després del  recompte de vots es representa el resultat en un gràfic.

Finalment la pregunta escollida va ser ” Tenen orelles les abelles?” sorgida  a partir d’una de les sortides a l’entorn  que vam realitzar i on van recollir diferents mostres d’animalets.

La localització de la nostra escola en un ambient rural, ens permet realitzar sortides i poder observar de forma directa els canvis i fenòmens que s’esdevenen a l’entorn en totes les èpoques de l’any. Des de l’escola es promou aquest tipus de sortides.

Després de parlar-ne entre tots finalment van arribar a reformular la pregunta que ens guiarà el treball i a partir de la qual en sortiran altres:

“Fer conscients els nens i nenes de la importància de les preguntes és un dels continguts clau per aprendre ciències. Per això caldria assegurar-se que, al llarg del projecte curricular de l’àrea, no només apareguessin moltes preguntes, sinó que hi hagués espais específics en què es pogués reflexionar sobre la idoneïtat de cada tipus de pregunta.”

Martí, J. Aprendre ciències a l’educació primària. Graó

COM PODEM SABER SI LES ABELLES  TENEN ORELLES?

Les preguntes dels infants com a punt de partida

Escoltant els interessos i necessitats dels alumnes, ens arriben a l’aula preguntes diàriament: Tenen orelles les abelles?, Com vam entrar a la panxa de la mare per néixer?, Per què la Lluna tots els dies no és igual?...

Els infant tenen molta curiositat per conèixer tot el que els envolta i espontàniament fan preguntes. Moltes d’aquestes  sovint queden sense resposta o els hi donem una resposta immediata. Pensem que cal treure’n més profit.

Les preguntes  poden ser un bon punt de partida per encetar un projecte que afavoreixi la reflexió i la investigació i que doni resposta a la curiositat que té.

Per això, a la classe de 2n i 3r destinem un lloc per anar anotant aquestes preguntes. Algunes d’aquestes preguntes es poden respondre amb un sí o no o cercant la informació a la xarxa i això no és el que volem, però ens van bé perquè a  a partir d’aquestes les podem reformular o bé en poden sortir altres .