Ecosistemes. La veu del alumnes.

Arribat a aquest punt volem saber què pensen els  alumnes i avaluar els procés d’ensenyament-aprenentatge.

Hem elaborat tres tipus de recursos avaluatius:

  • Què en penses: una sèrie de preguntes obertes per a reflexionar sobre el procés, aprenentatge, dubtes i noves vies d’ampliació del tema. rubrica durant el procés
  • Autoavaluació del treball en grup: Reflexió individual del treball en equip i del treball personal
  • Avaluació d’un contingut concret del projecte, en aquest cas la cadena alimentària. Consisteix en una activitat manipulativa i escrita.
    • Cada alumne disposa d’un element  en una cadena alimentària, a partir d’aquell moment ha de respondre qüestions que han de posar en funcionament els aprenentatges realitzats. Activitat individual. Seguidament en gran grup han de buscar la resta d’esglaons de la cadena alimentària.

Aquestes activitats ens han servit principalment per a veure les vies que ha obert aquesta metodologia en el nostre alumnat.

 

Ecosistemes. Seguim amb els experiments

Per veure com la natura s’adapta al medi seguim amb els experiments. Aquesta vegada hem agafat les llavors germinades que han crescut dins el plàstic sense terra i les hem plantat en dos testos diferents i amb condicions diferents.

Els dos testos tenen terra, però una llavor l’hem plantat amb les arrels a dalt i la fulla sota terra i l’altra a l’inrevés.

A partir d’aquí hem redactat les hipòtesis del procés i el resultat final. La majoria coincidim que la llavor que hem plantat al revés no sobreviurà perquè en les arrels dalt no podran agafar els nutrients necessaris.

Uns dies després, hem pogut veure que ens hem equivocat en les nostres hipòtesis. La tija ha sortit en busca de la llum i les arrels se n’han tornat cap a baix buscant l’aliment. És increïble com la natura busca per sobreviure!!!

Ecosistemes. Agricultura biodinàmica.

Tenim la sort que al poble tenim un expert en agricultura biodinàmica que ens ha vingut a visitar a l’escola, ja que teniem alguns dubtes que han sorgit quan hem treballat la cadena alimentària.

Hem vist en fotos el procés de posada en  funcionament d’un hort i també la importància i el valor de cadascun dels elements que trobem  en aquest petit ecosistema.

Després de l’explicació van resoldre els dubtes i entre tots van reorganitzar les idees. El que més els  va cridar l’atenció va ser el paper dels cucs a l’hora d’oxigenar la terra. I per altra banda van valorar molt la feina que comporta tenir cura d’un espai natural d’aquestes característiques així com la necessitat de deixar reposar la terra per tal que es pugui regenerar i continuar produint en un futur.

A partir d’aquesta visita ens hem proposat fer un treball de camp amb aquesta franja de terra en repòs , per tal d’observar i comprovar que el cicle   continua i connectar amb els aprenentatges anteriors.

Fem grups de treball amb rols

La mestra fa quatre grups homogenis de quatre/cinc alumnes on cada membre té el seu rol: moderador, secretari, material i portaveu.

Tal com vam quedar la sessió anterior avui hem vist un vídeo on s’explica com és un ecosistema, els membres de cada grup han agafat apunts ja que després, cada grup han acordat entre els seus membres com fer una definició d’ecosistema.

Que sabem dels ecosistemes.

A la segona sessió terballem, que sabem dels ecosistemes?

les aportacions van ser les seguents:

– Plantes.

– Cadena alimentària.

– Evolució de les plantes i animals.

– Plantes i animals. els animals intervenen en el creixement de les plantes.

– Humans.

– Animals aqüàtics i terrestres.

– Natura.

– Sistema econòmic.

– Fotosíntesi.

– Animals herbivors, carnivors.

– Sistema ecològic.

– Neixement de les plantes.

A l’assemblea que es va fer després de les aportacions es va decidir que no teniem prou informació per saber que voliem conèixer dels ecosistemes, per això s’acorda que per a la pròxima sessió mirariem un video de qué és un ecosistema.

punt de partida del projecte els ecosistemes.

Una situació real de l’escola és el punt de partida per a treballar els ecosistemes a 4t.

Al pati de l’escola hi ha una palmera on hi ha crescut una figuera a dalt a la capçada.

Un mestre per tal de motivar l’alumnat els presenta la situació com un misteri que hauran de resoldre. tot seguit sortim al pati a verure tal misteri i es fan les hipòtesis que als alumnes els suggereix el fet que hi hagi una figuera dalt d’una palmera.

Un cop a la classe posem en comú els diferents punts de vista dels alumnes: el vent, per que les figueres neixen on volen, per animalets,… quedant reflectit en un mural a l’aula.

A continuació s’inicia un experiment per tal que observen com s’adapta una planta a les condicions del medi. Materials: llavors, mongetes, una funda de plàstic i paper de cuina humit. Veurem el procés durant el projecte.

bty