INS Premià de Mar

L’INS Premià de Mar ha format part de la Xarxa de Competències Bàsiques per segon any consecutiu. L’objectiu d’aquest curs 2017-2018 era consolidar una metodologia de Treball per Projectes a 3r ‘d’ESO aprofitant la temporització del Treball de Síntesi de finals de curs.

Estem contents i orgullosos per la bona feina feta i l’objectiu assolit per part de l’Equip “Grup Impulsor 3r ESO” (19 companys), l’Equip Docent de 3r d’ESO, i sobretot, TOT l’alumnat d’aquest nivell.

 

 

Institut Vilatzara

L’Institut inicia la seva activitat l’any 1987 i des de 1994 ocupa un edifici de disseny arquitectònic singular, que li confereix un aire modern i obert amb instal·lacions i equipaments adients a les necessitats didàctico-pedagògiques i tecnològiques actuals.
Impartim els estudis d’ESO i Batxillerat, en les modalitats de ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials, i organitzada en una àmplia oferta d’itineraris, amb la intenció de facilitar l’accés dels nostre alumnat a la Universitat.
La línia pedagògica és oberta i de nivell acadèmic consolidat, en un ambient de treball d’entesa, però també de rigor i exigència. La planificació, organització i funcionament de tots els aspectes relatius a les activitats i accions d’ensenyament – aprenentatge es fa des de l’experiència individual i la reflexió col·lectiva, per tal de donar resposta a les inquietuds i necessitats plantejades.
L’organització de totes les activitats educatives, en tot moment, té en compte:
La valoració personal de l’individu.
La valoració del treball rigorós des de la comprensió, la tolerància, el diàleg i la reflexió.
La diversitat de capacitats, interessos i possibilitats
Som conscients de la responsabilitat i els objectius que la tasca educativa implica. Responsabilitat i objectius que de ben segur són compartits per tota la comunitat educativa Vilatzara per tal d’aconseguir un jovent preparat i responsable, que sigui capaç de bastir, amb tot aquest bagatge de valors i coneixements, una societat millor.

Escola Montserrat

IMG_20170314_181304_208

L’escola Montserrat està situada als afores de Premià de Mar, lluny del centre del poble. Des de fa uns quatre anys ens van ampliar i reformar l’escola, amb la qual cosa disposem d’unes instal·lacions de qualitat, àmplies i modernes.
Som una escola de quasi doble línia i tenim una plantilla estable amb la que els últims temps estem consensuant la línia pedagògica, aprofundint en aspectes d’innovació i recollint per escrit els acords als quals arribem com a claustre fruit d’un procés de reflexió conjunta de millora.
Som una escola que promou que els nostres alumnes en sortir de l’escola siguin competents amb les TAC, que assoleixin un bon nivell de resultats segons les seves capacitats cognitives, que siguin uns alumnes motivats per aprendre i que gaudeixin del procés d’ensenyament aprenentatge. També li donem molt de valor a que siguin gestors de les emocions, amb bona autoestima i bones habilitats socials, que sàpiguen treballar en equip i que siguin adaptables als canvis. Alumnes protagonistes del seu propi aprenentatge i  compromesos amb la societat i l’entorn.
Vam acordar apuntar-nos a la Xarxa de Competències Bàsiques tot el claustre, així que tots formem part del grup impulsor, per tal de millorar la nostra pràctica educativa i que els nostres alumnes aprenguin d’una manera més activa, motivadora i de manera més significativa.
Fins ara a la nostra escola es realitzen 3 projectes: un relacionat amb el  nom de la classe, un altre relacionat amb un artista (pintor, escultor o arquitecte) integrant expressió oral i la plàstica i, finalment, un altre projecte  relacionat amb el poble de Premià de Mar anomenat “Arrela’t”.
La formació per projectes de la Xarxa de Competències bàsiques considerem que és una oportunitat per aprofundir  i millorar la nostra manera de fer projectes en la nostra tasca docent  i poder intercanviar experiències d’èxit amb d’altres escoles.
Poc a poc us anirem informant dels nostres progressos sobre els projectes.

INS Premià de Mar

L’INS Premià de Mar va néixer de la fusió dels instituts Serra de Marina i Cristòfol Ferrer el curs 2011-2012. És un centre d’ensenyaments secundaris de gran projecció, l’únic públic de secundària a Premià de Mar, i participa en diversos programes d’innovació pedagògica.

L’oferta formativa és molt àmplia i permet als nostres alumnes seguir el seu propi itinerari formatiu des dels 12anys en endavant.

Disposem de dos edificis principals: l’edifici Cristòfol Ferrer i l’edifici Serra de Marina. A l’edifici Cristòfol Ferrer contem amb laboratoris i tallers especialitats per a desenvolupar les activitats i pràctiques dels diferents Cicles Formatius i el Batxillerat. A l’edifici Serra de Marina contem amb aules, laboratoris i tallers per a fer les classes i activitats corresponents a l’ESO.

Tots dos edificis disposen d’aules d’informàtica, i hi ha aules d’informàtica especialitzades i adequades als cicles formatius.

També gaudim de dos espais tancats per a fer l’educació física i diferents  instal·lacions esportives a l’aire lliure.

[vimeo]https://vimeo.com/91703349[/vimeo]

La nostra raó de ser com a Institut públic es basa en:

 • La formació integral dels nostres alumnes.
 • L’orientació acadèmica i personal dels alumnes juntament amb les famílies.
 • La contribució a la cohesió social de la població de Premià de Mar.

Alguns dels nostres serveis de Valor afegit són:

 • Certificacions CISCo, MS IT Academy,
 • Participació en Projectes d’Innovació educativa (Projec Plurilingües)
 • Projecte Erasmus+
 • Certificació ISO 9001
 Gaudim de recursos com:
 • Aula d’Acollida i alumnes guia.
 • Atenció a la diversitat i acadèmica.
 • Biblioteca
 • Laboratoris, aula de música, aula de visual i plàstica i amplis tallers de tecnologia.
 • Àmplia dotació de recursos TIC: aules d’informàtica, projectors i connexió a Internet a les Aules.

Per a més informació, podeu consultar la nostra pàgina web: INS Premià de Mar

ESCOLA EL CIM

El Cim és l’únic centre d’educació infantil i primària del municipi de Teià. És de titularitat pública, de dues línies i amb alguns grups triplicats.

En el nostre Projecte Educatiu, actualitzat el juny del 2016, recullim el perfil de sortida del nostre alumnat:

– Un alumne responsable, autònom, motivat, amb ganes d’aprendre, constant i capaç de treballar en equip.

– Un alumne competent en els diferents àmbits, capaç de resoldre tant situacions quotidianes com els seus propis problemes.

– Un alumne competent en les tres llengües: català, castellà i anglès.

– Un alumne amb domini de les tecnologies i eines informàtiques tant en l’àmbit acadèmic com en el personal, fent-ne un bon ús i sabent buscar i utilitzar la informació i capaç d’adaptar-se als canvis i a les novetats.

– Un alumne arrelat al municipi i a la comunitat escolar, compromès, tolerant i respectuós, coneixedor de les seves arrels i cultura però també obert al món i noves experiències i realitats.

– Un alumne creatiu, amb iniciativa i esperit crític.

– Un alumne respectuós amb les persones, amb la diversitat, el material, l’entorn proper i el medi ambient.

– Un alumne conscient dels seus propis límits, capaç d’acceptar-se, acceptar als demés i adaptar-se als canvis. Capaç d’expressar idees, de gestionar les seves emocions i d’expressar els seus sentiments.

Els Projectes que estem treballant en el centre i que ens caracteritzen són:

 • Projecte de comunitats d’Aprenentatge
 • Projecte TAC
 • Projecte Escoles Verdes
 • Projecte Lingüístic: català, castellà, anglès.

Aquest curs 2016-2107 el claustre hem decidit formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques per millorar i aprofundir en els Projectes que treballem a l’escola. Som un gran equip impulsor amb un 78% dels mestres, amb la pretensió de contextualitzar els aprenentatges i fer-los més competencials.

Si voleu saber més de nosaltres, podeu consultar el nostre web.

ESCOLA SANTA ANNA

Som un grup de 12 mestres de l’Escola Santa Anna.

La nostra escola és de doble línea situada en un barri socio econòmic mitjà- baix amb força immigració (sobretot marroquina i sud americana). Disposem de pocs recursos personals per atendre aquesta diversitat cultural.

Donades les dificulats que els alumnes tenen en el llenguatge en general, disposem del suport d’una MALL. A més, reforcem les llengües, fent desdoblaments i grups flexibles.

escolasantaaanna.jpg.333x252

 

Des de fa 5 anys, l’escola participa en un projecte d’anglès (comenius) i al curs d’anglès KA-1 on els mestres es van a formar fora en llengua estrangera per després aplicar-ho a l’escola. A més a més, tenim 1 auxiliar d’anglès durant el curs escolar.

Un dels aspectes que cal millorar a la nostra escola és l’ús de les noves tecnologies.

Escola Marià Manent

foto escola

Benvolguts lectors i lectores.

Aquest article provarà de presentar breument l’Escola Marià Manent de Premià de Dalt.

El nostre centre és de titularitat pública i rep el nom del gran poeta que va viure durant llargues estades en el nostre poble i va publicar un ampli número d’obres en llengua catalana.

Els i les mestres de l’escola hem vist una oportunitat en la Xarxa de Competències Bàsiques per aprofundir en el treball per projectes i millorar la nostra tasca docent mitjançant una aplicació més acurada, consensuada i reflexiva d’aquesta metodologia.

Tenim la sort de comptar amb un grup impulsor ampli representat per vuit mestres d’Educació Infantil, cinc tutores d’Educació Primària, tres mestres especialistes i els tres membres de l’equip directiu. Tots plegats treballem conjuntament per portar endavant un procés reflexiu de millora encaminat a augmentar el grau de motivació i implicació dels alumnes en els processos d’aprenentatge mitjançant metodologies més globals, que donin sentit a l’aprenentatge i que tinguin un significatiu grau d’aplicació i transferència a la vida real.

Els projectes són una oportunitat per fer possible aquest ampli i ambiciós objectiu. Consensuar una manera comú de treballar-los, adaptant-los a les diferents edats i moments evolutius dels alumnes, se’ns presenta com un repte assumible. Portar a la pràctica diferents projectes partint d’aquest meditat consens planteja dubtes i, en el fons, un repte professional que entomem amb il·lusió.

En propers articles us explicarem els nostres avenços, el procés que estem portant a terme i com el conclourem en projectes reals portats a terme a l’aula.

Si voleu conèixer més aspectes del nostre centre us convidem a adreçar-vos al nostre espai web: www.escolamariamanent.cat

Fins aviat!!

PRESENTACIÓ

L’escola Tiziana és un centre educatiu de titularitat pública situat al municipi de Tiana. L’escola va obrir les seves portes al curs 2010-2011 i té una línia per a cada nivell educatiu, per tant, és una escola petita i familiar.

BLOC XARXA

El nostre Projecte Educatiu promou el desenvolupament integral de l’alumnat creant espais i moments per experimentar, descobrir, compartir, gaudir i construir coneixements i pensaments. Promovem que l’alumnat desenvolupi un pensament crític que el permeti participar activament de la societat que l’envolta. Fomentem un desenvolupament transversal dels valors socials, ètics i cívics necessaris per estar compromès amb l’entorn i amb els altres. L’objectiu principal és que l’alumnat pugui participar de manera activa en la societat i que desenvolupi una actitud d’aprenentatge al llarg de la seva vida.

Per aquest motiu, des dels nostres inicis, hem volgut fer que l’alumnat participi en les recerques d’informació per construir coneixements plegats a partir, sempre que sigui possible, dels seus interessos. Per tant, l’escola treballa per projectes les àrees de Descoberta de l’Entorn i el Coneixement del Medi.

Ara però, després uns quants cursos de bagatge, des del claustre, implicat i compromès amb la millora, ens sorgeix la necessitat d’evolucionar per donar resposta a les necessitats que ens van sorgint per oferir als nostres alumnes situacions d’aprenentatge que ens portin a assolir el que esperem que l’alumnat adquireixi un cop finalitzi la seva escolaritat amb nosaltres.

Formar part de la Xarxa de Competències bàsiques és l’oportunitat que ens pot impulsar a tenir moments de debat pedagògic per pensar què volem fer i com ho volem fer. Els projectes d’aprenentatge són la nostra base per crear situacions d’aprenentatge interdisciplinars i més contextualitzades.

Escola L’Olivera

oliveraBenvolguts companys i companyes de la Xarxa de CB,

L’Escola L’Olivera és una escola pública, situada al poble de Cabrils.

Som Escola verda, Escola inclusiva i constituïm una Comunitat Educativa activa i oberta a l’entorn que afavoreix la relació entre l’escola i les famílies promovent la participació  i la implicació dels alumnes tant dins com fora de l’escola.

La nostra escola promou que els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge amb una atenció i seguiment tutorial. Eduquem des del vessant humà, científic i artístic en el marc d’una escola que fa servir la llengua catalana com a element integrador i com a eina de treball, de relació i de comunicació.

Som una escola que promou l’educació integral de l’alumne, que afavoreix el respecte i l’atenció a la diversitat, una escola plural que afavoreix la convivència de diferents pensaments i que facilita recursos per a que els alumnes siguin crítics i responsables.

Som una escola que defensa la igualtat d’oportunitats, fent ús de tots els recursos de que disposa per atendre totes les situacions desfavorables dels alumnes.

En resum som una escola  que treballa per formar persones.

Ja fa temps que realitzem projectes però  quan va aparèixer la possibilitat de formar part de la Xarxa de CB vam pensar que era una bona oportunitat per  rebre informació, experiències, idees sobre diferents aspectes que ens permetessin millorar i enriquir el treball per projectes de l’escola.  És una bona oportunitat per posar en comú, parlar, reflexionar sobre diferents aspectes pedagògics i organitzatius sobre els que volem incorporar canvis i millores.  Pensem que l’intercanvi que s’anirà generant entre tots els participants a la Xarxa serà enriquidor per a l’escola.

Bona feina a tothom.

Escola Lluís Millet (El Masnou)

sin-titulo-1

Benvolguts lectors:

Som un grup de docents de l’Escola Lluís Millet (El Masnou). El nostre és un centre on els projectes es treballen amb periodicitat trimestral. Des de fa uns quants anys els alumnes a principi de curs trien el nom de la seva classe a través de la metodologia per projectes, cosa que afavoreix un aprenentatge més actiu, motivador  i significatiu per ells.

Creiem que aquesta xarxa és una possibilitat per compartir pràctiques amb altres centres i per analitzar la tasca que fem a l’escola en relació als projectes d’aula, assegurant que tinguin èxit i que siguin realment autèntics pels alumnes.

El nostre equip impulsor està format per set persones (cap d’estudis, coordinadors/es de cicle, tutors/es, especialistes…) amb una finalitat conjunta: millorar la nostra pràctica, actuant com a mediadors en el procés d’ensenyament-aprenentatge i treballant per a que els nostres alumnes siguin nens i nenes competents en tots els àmbits.

Aquí us deixem un petit vídeo-recull de les jornades d’intercanvi de projectes, en les que els alumnes de cada grup (després de treballar trimestralment el projecte a l’aula) comparteixen les seves investigacions i nous coneixements amb la resta de companys i companyes del seu cicle.

Per visualitzar més presentacions us convidem a visitar el nostre canal youtube.