I els alumnes, que en pensen?

El projecte ha arribat a la seva fi. Un munt de reflexions prèvies, paraules claus, competències a tenir en compte, valoracions acadèmiques i personals però, i el que pensen ells i elles? La veu del nostre alumnat? Com ho han viscut i què millorarien?

Des de l’equip impulsor es va pretendre tenir en compte, a més de les inquietuds inicials del professorat implicat i el mateix alumnat, les seves valoracions i avaluació del projecte i el sistema metodològic emprat. Passàrem un qüestionari als estudiants per escoltar la seva i els resultats ens han estat útils per reflexionar sobre diferents aspectes del treball i, com ja cabia esperar, veure que encara hi ha molt camí que caminar.

A les imatges es pot comprovar que més de la  meitat de l’alumnat els hi ha agradat el projecte dissenyat per l’equip impulsor, i quant més manuals les activitats més engrescats estan.

L’ús de l’ordinador és altre fet que l’alumnat valora com excessiu degut a que el projecte ha estat dissenyat com un curs de moodle que han hagut de treballar.

 

Amb tot, observem que els estudiants tenen molta cosa a dir i que poden començar a desenvolupar un esperit crític dins de la seva competència d’aprendre a aprendre, valoren coses positivament, com ara el treball manipulatiu i amb grups,  i saben discriminar això que no veuen tan important, com fer tota la feina amb ordinadors.

A la fi, arribem a la conclusió que, treball amb metodologies globalitzadores, és un procés d’aprenentatge continuat per alumnat i professorat, alhora que enriquidor.

La dignitat humana és transgressora? La veu dels alumnes

Un cop acabat el projecte, hem proposat als alumnes que donessin resposta a diverses preguntes dirigides a conèixer el seu grau de satisfacció i implicació en el projecte, i les seves propostes de millora de cara al curs següent.

LES EMOCIONS. LA VEU DELS ALUMNES

COM SE SENT LA TORTUGA SÀVIA?
La tortuga sàvia té mal a la poteta i la mestra pregunta:

Podem fer alguna coseta perquè la tortuga es trobi millor i més contenta?
– Gal·la: Tinc una idea! Podem fer-li una cadira de rodes perquè quan estigui a casa estigui més còmoda.
– Adrià: O també li podem fer un telecadira per pujar les escales.

I què és un telecadira, Adrià?
– pregunta la mestra -.

– Noah: Encarna, tu saps la muntanya on hi ha neu? Doncs si no tens cotxe per anar a la neu, utilitzes un telecadira per pujar a la muntanya.

– Nora: També podem fer un sofà-cadira. La tortuga s’asseurà al sofà i una tortuga gran, la seva mare, doncs l’ajudarà a anar de passeig.
– Estel: Li podem fer un llit de rodes i amb les rodes del llit podrà caminar.
– Bruna: També podem fer un carrito de paper per moure-la.

I escolteu, com se sentirà la tortuga quan li fem totes aquestes coses?

– Valeria: Se sentirà molt contenta.
– Ot: Se sentirà estimada i molt contenta.
– Adrià: He descobert una cosa, Encarna! El color del pot és el mateix color que el de la tortuga.

Què té a veure el color del pot en com se sent la tortuga? – pregunta la mestra -.

– Adrià: Doncs perquè la tortuga se sent tranquil·la.

I, com creieu que se sentiria la tortuga si no l’haguéssim ajudat?

– Adrià: Estaria molt trista.
– Gal·la: Doncs enrabiada.
– Nora: Tindria por.

La veu dels alumnes – El nostre poble

A continuació trobareu un vídeo amb la valoració que els alumnes van fer sobre la seva participació en el projecte. En el vídeo responen les preguntes següents:

  1. Què t’ha semblat el treball per projectes?
  2. Quines diferències has trobat respecte el treball amb llibre?
  3. Què és el que t’ha costat més d’aquest tipus de treball?
  4. Què és el que t’ha agradat més?
  5. Quins consells donaries als alumnes que el curs que ve facin aquest projecte?

En general, la valoració (tant d’alumnes com mestres) d’aquest projecte ha estat molt positiva.

CONGRÈS DE ZOOLOGIA. LA VEU DELS ALUMNES

Un cop acabat el projecte i reposa,t hem proposat als alumnes tres preguntes obertes per tal que fessin una valoració.

A continuació exposem les qüestions i les respostes més freqüents

  1. Què t’ha agradat més del projecte de zoologia?Les respostes més freqüents han estat la valoració positiva del treball en grup i la construcció de la maqueta.
  2. Què et va agradar menys del projecte de zoologia? Els alumnes han esmentat diversos aspectes, però principalment destaquen la falta de temps per la realització dels diferents productes.
  3. Ens pots donar un suggeriment per millorar-ho pel curs vinent Destaquen la necessitat que les activitats estiguin més pautades i explicades prèviament i més temps per realitzar-les

LA VEU DELS ALUMNES- ESCOLA EL CIM

El procés dels projectes de l’hort i del maresme s’anirà fent públic al bloc de l’escola en diferents moments on els alumnes expressen amb vídeos i/o imatges les seves vivències, les evolucions dels projectes, exposicions orals en llengua anglesa, etc.

En el cas de l’hort tal i com hem indicat en l’apartat d’avaluació, els alumnes poden exposar als pares que visiten l’hort com ha evolucionat aquest i també la seva feina.