LES EMOCIONS. LA VEU DELS ALUMNES

COM SE SENT LA TORTUGA SÀVIA?
La tortuga sàvia té mal a la poteta i la mestra pregunta:

Podem fer alguna coseta perquè la tortuga es trobi millor i més contenta?
– Gal·la: Tinc una idea! Podem fer-li una cadira de rodes perquè quan estigui a casa estigui més còmoda.
– Adrià: O també li podem fer un telecadira per pujar les escales.

I què és un telecadira, Adrià?
– pregunta la mestra -.

– Noah: Encarna, tu saps la muntanya on hi ha neu? Doncs si no tens cotxe per anar a la neu, utilitzes un telecadira per pujar a la muntanya.

– Nora: També podem fer un sofà-cadira. La tortuga s’asseurà al sofà i una tortuga gran, la seva mare, doncs l’ajudarà a anar de passeig.
– Estel: Li podem fer un llit de rodes i amb les rodes del llit podrà caminar.
– Bruna: També podem fer un carrito de paper per moure-la.

I escolteu, com se sentirà la tortuga quan li fem totes aquestes coses?

– Valeria: Se sentirà molt contenta.
– Ot: Se sentirà estimada i molt contenta.
– Adrià: He descobert una cosa, Encarna! El color del pot és el mateix color que el de la tortuga.

Què té a veure el color del pot en com se sent la tortuga? – pregunta la mestra -.

– Adrià: Doncs perquè la tortuga se sent tranquil·la.

I, com creieu que se sentiria la tortuga si no l’haguéssim ajudat?

– Adrià: Estaria molt trista.
– Gal·la: Doncs enrabiada.
– Nora: Tindria por.

LES EMOCIONS. AVALUACIÓ

IMG_8617L’avaluació del projecte es porta a terme mitjançant les produccions fetes pels alumnes, l’observació diària a l’aula i en les aportacions dels nens referent a com es senten davant de situacions diverses en què es troben.
En tot moment, els nens intervenen en la seva pròpia avaluació ja que s’enfronten en exterioritzar el què els passa i aprenen a resoldre els conflictes de forma assertiva.
A més a més, com a cloenda del projecte, el grup-classe elabora un mural on es mostren diferents emocions. Aquesta activitat fomenta que els alumnes enriqueixin el seu propi coneixement.

El finalitzar el projecte, els alumnes han de ser capaços de:

– Identificar en si mateix les emocions, sobretot de l’alegria i la ràbia.
– Identificar en els altres les emocions, sobretot l’alegria i la ràbia.
– Començar a autoregular les pròpies emocions.
– Expressar i saber comunicar els sentiments, emocions o necessitats.
– Gaudir de l’expressió plàstica i de la música com a mitjans per expressar estats d’ànim.
– Iniciar-se en el treball en grup.
– Resoldre els conflictes de forma assertiva i col·laborar a crear un ambient favorable.
– Converses i diàlegs diaris sobre els continguts de la unitat. – Valorar les produccions pròpies i dels altres.

IMG_8611

QUIN RECURS D’AVALUACIÓ UTILITZEM?
L’equip docent utilitza diversos instruments d’avaluació, com:
– Les aportacions orals dels alumnes, fomentant la comunicació i el llenguatge.
– L’observació directa dels alumnes i les seves pròpies actuacions.
– El dossier de feines individuals de cada alumne.
– El racó de gestió d’emocions.

LES EMOCIONS. PRODUCTE FINAL

Al llarg del projecte s’han anat elaborant diferents materials plàstics, tant representacions amb volum com amb paper. També, s’han anat recollint les converses dels alumnes, acompanyades de material fotogràfic. Amb tot aquest material, s’elabora un dossier que es lliurarà als alumnes una vegada finalitzat el projecte.

Quin producte final han de fer els alumnes?
Representa un repte per als alumnes?
El producte final es recollirà principalment en aquestes dues activitats.
Triem la nostra emoció                      
– Fitxa: Cada nen/a tria una emoció, pinta a la fitxa el seu monstre i escriu perquè ha escollit el monstre: “EL MEU MONSTRE ÉS DE COLOR….” “PERQUÈ…”

Com em sento
Cada dia els nens triaran com es senten i col·locaran una emoticona en una taula de doble entrada (emocions / dia de la setmana). Poden canviar l’emoticona si varien les seves emocions (la mestra observarà quins nens canvien d’emoció i si realment ella ho percep). Al final del dia es revisarà i es comptaran els alumnes de cada emoció. Al final de la setmana es construirà una gràfica senzilla.
Val a dir, que representa un repte per als nens i nenes ja que la majoria els costa verbalitzar i reconèixer les seves emocions. Des de l’equip de mestres, considerem que és un gran repte real ja que molts alumnes actuen amb impulsivitat i els costa reflexionar sobre les seves pròpies accions.

 

COMUNICACIÓ DEL PRODUCTE FINAL
Per tal de donar a conèixer el producte final del nostre projecte a les famílies, s’utilitzen diverses fonts com els vídeos, les fotografies, el dossier de cada alumne i el bloc de l’escola.

LES EMOCIONS. IMPLEMENTACIÓ

COM I A ON S’OBTÉ LA INFORMACIÓ?                                        Un cop començat el projecte amb les activitats de motivació inicial, hem informat a les famílies del què estem treballant a l’aula, i els hem demanat la seva col·laboració. Els infants han anat portant materials de casa (contes, làmines, cançons, ninots,…) i amb tot el material recopilat, hem anat creant a classe el racó de les emocions. En aquest racó també hi ha hagut alguna aportació de material per part de la mestra.

ACTIVITATS D’IMPLEMENTACIÓ

VÍDEO: “LAS EMOCIONES EN SITUACIONES”
– Primer es visualitza el vídeo sencer.
– Després es torna a veure aturant la imatge perquè els nens intentin identificar quina és l’emoció del personatge en cada moment.

EMOCIONS VIDEOLa informació que es visualitza en el vídeo, fa que els alumnes es sentin identificats, empatitzen amb els personatges i que siguin capaços de verbalitzar com se senten.

SOBRES DE LES EMOCIONS
– Presentació dels sobres amb les imatges de persones amb emocions
d’alegria, tristesa, ràbia i por.
– Conversa: què et sembla. Per què?
– Els nens identifiquen quina és l’emoció de cada persona.
– Classifiquen les imatges segons l’emoció.
– Els sobres formaran part del racó de les emocions.
cartells emocions Imatges de persones que representen emocions d’alegria, enfado, tristesa i por.
Les fotografies dels nens perquè ells mateixos identifiquin el seu estat d’ànim.

LES CADIRES DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
Es mostren dues cadires. Una té un dibuix d’una orella i l’altra d’una boca. Quan es produeixi un conflicte, els nens seuran en elles. El que està a la cadira de la boca parlarà i el que està a la de l’orella escoltarà.

Com es relacionen i sistematitzen els resultats que van obtenint els alumnes per crear coneixement? Com s’autoregulen els alumnes? 

Mitjançant espais de reflexió els alumnes verbalitzen com se senten.

Com documenten els alumnes el procés de producció?

En aquest projecte es treballa molt la comunicació i el llenguatge de l’alumnat. Tot i així, anem documentant el nostre projecte a partir d’un dossier de treball.

 

COM TREBALLEM LES EMOCIONS? METODOLOGIA

La metodologia emprada en aquest projecte es basa en una metodologia activa i participativa per part de l’alumnat.  Potencia l’exploració, l’experimentació i l’observació directa del dia a dia dins i fora de l’aula.

Cal destacar el gran valor que tenen els contes i altres recursos materials dins el món de les emocions, com a mètode de motivació i vehicle per fer arribar als infants conceptes i impressions, fins el punt de sentir-se identificats i empatitzar-hi.

L’expressió oral és una eina indispensable  per  transmetre estats d’ànim, emocions, coneixements, vivències i impressions. Així com,  la música, la psicomotricitat, l’expressió corporal i l’expressió plàstica que són una part molt important per desenvolupar  l’expressió i la comunicació dels infants.

AGRUPAMENT
Depenent de l’activitat, els alumnes es distribueixen en petit grup (4-5 alumnes), mig grup (11 alumnes) o tot el grup-classe.

Quan es treballa en gran grup cal tenir en compte que depenent de la tasca encomanada per la mestra doncs pot ser de resolució individual, per parelles o en petit grup.

Com que el projecte està adreçat als alumnes de P4, és la mestra qui defineix els grups per tal d’evitar que alguns alumnes quedin exclosos.

DISSENY DE TASQUES. COM ES RELACIONEN ENTRE SI?   
El projecte que hem dissenyat pren com a fil conductor un personatge molt simpàtic i agradable “La Tortuga sàvia”. Aquest personatge articularà tot l’eix vertebrador del projecte que desenvolupem amb els infants.

A més a més, cal tenir en compte que dissenyem activitats de diferents àrees amb la intenció de veure que moltes activitats de les que fem cada dia generen en nosaltres diferents emocions. Per tant, la coordinació entre mestres és una eina clau pel bon desenvolupament de cada una de les activitats.

 

COM INTRODUÏM LA RECERCA ALS NOSTRES ALUMNES?
Introduïm la recerca a partir d’activitats de motivació que despertin l’interès dels alumnes:

 • Arribada a l’aula de l’amiga de la “Tortuga sàvia”.
 • Aparició inesperada d’una carta escrita per la “Tortuga sàvia”.
 • Visualització d’un vídeo “Las emociones en situaciones”.
 • Explicació del conte: “El Monstre de Colors”, “Cua de Drac”, “Quina rebequeria!”, “Go away, big green Monster!”.

Aquestes activitats en ajudaran a desenvolupar la resta d’activitats però sempre estarem oberts a derivacions no previstes, depenent de les aportacions i dels interessos que expressin els alumnes. Per tant, les activitats plantejades per l’equip de mestres seran obertes a possibles variacions, si s’escau.

ESPAIS DE REFLEXIÓ
Considerem que és important que els nens des de petits aprenguin a reconèixer les seves emocions, aprenguin a reaccionar davant d’elles i sàpiguen com expressar-les. Un nen que sap reconèixer el que sent, explicar-ho i compartir-ho serà un nen autònom, amb un bon concepte de si mateix i que sap interaccionar amb els demés de forma empàtica.

Per aquest motiu, és molt important crear espais de reflexió on els alumnes expressin com s’han sentit en cada sessió de treball i deixem temps per si algun alumne vol fer alguna aportació.

Aquests espais de debat els creem tant al principi com al final de cada sessió:

 • El principi de cada sessió fem una recopilació del què vam estar treballant a la sessió anterior per tal de no perdre el fil conductor.
 • El final de cada sessió fem una rotllana i posem en comú tot allò que considerem important, prenent com a base la pregunta: Com us heu sentit?.

COM FEM PÚBLIC ALLÒ QUE PASSA A L’AULA? ESPECIALMENT ELS SABERS…
Per tal de donar a conèixer allò que passa a l’aula, es fa ús del bloc de l’escola per penjar tots aquells materials que l’equip de mestres consideri adient compartir amb les famílies i, també en algunes activitats, es demana la col·laboració de les famílies per portar materials que contribueixin en la millora del desenvolupament del projecte.

PROJECTE COM ET SENTS? Planificació

LEIT MOTIV DEL PROJECTE

El projecte que presentem es titula Com et sents?  i gira entorn de les emocions. Està adreçat als alumnes de P4 i pren com a fil conductor un personatge anomenat “La Tortuga sàvia” que ens acompanyarà al llarg de dos cursos (P4 i P5).

CONTEXTOS REALS I INTERESSOS DELS ALUMNES

En quant els interessos dels alumnes, detectem la necessitat que tenen els nens i nenes d’expressar els seus estats d’ànim i compartir-los amb la resta de companys i mestres. Per exemple, quan arriben de casa, les estones d’esbarjo, en la resolució de conflictes a l’aula. A partir d’aquí engeguem un seguit d’activitats de motivació que es detallem a continuació:                                             

SESSIÓ INICIAL / ACTIVITAT DE MOTIVACIÓ


1.POSADA EN SITUACIÓ: CARTA DE LA TORTUGA SÀVIA             Quan tornem del pati,  penjada a la pissarra una carta de la Tortugueta Sàvia on ens explica que és una tortuga que necessita la nostra ajuda i que ja ens explicarà que li ha passat.

IMG_81812.ARRIBA A CLASSE  L’AMIGA DE LA TORTUGA SÀVIA (una mestra). INTRODUCCIÓ A LES EMOCIONS DE: RÀBIA, TRISTOR I ALEGRIA.

Un dia arriba  a la classe de sorpresa una noia molt enfadada perquè diu que ha anat a buscar a la tortuga, que és amiga seva i viu a una altra ciutat; a l’aeroport i no s’ha presentat.

Després de cop i volta es posa molt trista perquè recorda que tenia una pota malament i pensa que és per això que la Tortuga no s’ha presentat.

Finalment pregunta als nens si estan disposats a tenir cura d’ella fins que es recuperi. Com que li diuen que si, es posa molt contenta.

En aquesta història apareixen en primera persona les tres emocions principals que treballaran al llarg del projecte: La ràbia, la tristesa i l’alegria. Els alumnes interaccionen i empatitzen amb  la mestra, ja que es senten identificats amb les diferents situacions que narra.  

IMG_84693.ARRIBADA DE LA TORTUGA SÀVIA. CONVERSA

Al dia següent  arriba la Tortuga a classe amb la poteta embenada (Caixa de les sorpreses, amagada a  un racó…).

   • Presentació: com es diu, d’on ha vingut…)
   • Què li passa
   • Com se sent (físicament i emocionalment)
   • Com la podem ajudar, que necessita.
   • Quant temps es quedarà a classe

COORDINACIÓ ENTRE MESTRES / ÀREES

Considerem que si volem donar sentit al projecte cal que hi hagi una bona coordinació entre especialistes i els tutors. D’aquesta manera que els continguts s’ha de poder  treballar en les diferents àrees d’aprenentatge. Per tant, tot i que majoritàriament el pes del projecte recau sobre els tutors, els especialistes de música, psicomotricitat, anglès també participen en el disseny d’activitats.

 

                                                     

Escola Les Fonts

L’escola Les Fonts d’Argentona és una escola de doble línia que inicia el seu camí el curs 2002-2003 amb l’obertura de dues aules de P.3 i una de P.4. Actualment té 419 alumnes.

Compartim un Projecte Educatiu basat en els principis de:

 • Escola pública, d’educació obligatòria, oberta, laica i aconfessional.
 • Escola catalana, arrelada al medi.
 • Escola inclusiva, que busca atendre les necessitats d’aprenentatge de tots els alumnes.
 • Escola innovadora, que pretén una millora de la realitat actual per projectar-la cap al futur.
 • Escola solidària i tolerant, socialitzadora i dialogant.
 • Escola d’educació integral, ajudant al desenvolupament de la personalitat des de qualsevol vessant, ja sigui física, psicològica o intel·lectual, artística o lúdica.
 • Escola verda, plural i democràtica, fomentant els valors del respecte a la diversitat humana i cultural, al medi ambient i a l’entorn, apostant per l’esforç, la responsabilitat i el compromís i incidint en els valors propis de la convivència democràtica.

La nostra missió és que els alumnes adquireixin les competències bàsiques que contribuiran al seu desenvolupament personal, a la pràctica de la ciutadania activa, a l’arrelament al país, a la incorporació a la vida adulta de manera satisfactòria i al desenvolupament de l’aprenentatge al llarg de la vida.

Malgrat que ja s’estan realitzant alguns projectes, aquests depenen de la bona disponibilitat dels mestres, però volem que el treball globalitzat sigui una filosofia d’escola. Per aquest motiu, ens hem engrescat a formar part de la Xarxa de Competències Bàsiques per tal d’afrontar els nous reptes que ens planteja el món de l’educació. El grup impulsor està format per 14 mestres de diferents cicles i especialitats.

Enguany hem acordat realitzar un projecte globalitzat sobre les emocions que serà implementat a P.4. Paral·lelament, treballarem per fer d’aquest projecte, un projecte transversal i interdisciplinari que implementarem al centre al setembre del proper curs.