La veu dels alumnes – El nostre poble

A continuació trobareu un vídeo amb la valoració que els alumnes van fer sobre la seva participació en el projecte. En el vídeo responen les preguntes següents:

 1. Què t’ha semblat el treball per projectes?
 2. Quines diferències has trobat respecte el treball amb llibre?
 3. Què és el que t’ha costat més d’aquest tipus de treball?
 4. Què és el que t’ha agradat més?
 5. Quins consells donaries als alumnes que el curs que ve facin aquest projecte?

En general, la valoració (tant d’alumnes com mestres) d’aquest projecte ha estat molt positiva.

Producte final – El nostre poble

 1. Preparació. Els alumnes van haver d’elaborar una presentació utilitzant Google Presentations. Per guiar-los durant l’elaboració i proporcionar-los consells per l’exposició oral, els alumnes de 4t de Primària van gravar un vídeo amb 9 consells per fer una bona exposició. La visualització d’aquest vídeo va servir d’estímul per la millora de les presentacions per part dels alumnes.

 1. Producte final. A continuació s’adjunten els enllaços a les presentacions dels alumnes. Cliqueu sobre les imatges per accedir als documents.

Save

Avaluació – El nostre poble

Per l’avaluació d’aquest projecte es va utilitzar tres tipus d’avaluació:

 1. Avaluació per part del mestre (avaluació formativa):
 • Durant el projecte (avaluació continua). A través d’una rúbrica les mestres registraven el treball que els alumnes feien a cada sessió. Aquest tipus d’avaluació permetia conèixer el funcionament dels grups i l’evolució del treball.
 • Retroacció a través de Google Presentations. Les mestres revisaven les feines realitzades pels alumnes. En el cas que fos necessari destacaven aspectes dels treballs a través de comentaris. A l’aula els alumnes havien de comentar i resoldre els comentaris de les mestres.

 • Al final del projecte (avaluació final). A través d’una rúbrica coneguda i compartida pels alumnes, les mestres van avaluar l’exposició oral del projecte. Cliqueu aquí per veure la rúbrica.
 1. Autoavaluació dels alumnes (avaluació formadora):
 • Durant el projecte (avaluació continua). Al final de cada sessió el portaveu de cada grup compartia amb la resta de companys una valoració oral del funcionament del grup tenint en compte l’organització, les tasques realitzades i la presència o no de conflictes i la seva resolució. Aquesta reflexió, acompanyada dels comentaris de companys i mestres, ajudava als alumnes a autoregular el seu treball i a millorar les seves habilitats.
 • Autoavaluació final del treball en grup (avaluació final). Els grups de treball, van reflexionar i valorar com van treballar durant el projecte. També van explicitar aspectes a millorar.

 1. Coavaluació (avaluació formadora): els alumnes van coavaluar l’exposició oral dels companys. Aquest tipus d’avaluació va permetre als alumnes aprendre, modificar i millorar la seva pròpia exposició.

 

Save

Implementació: Recerca d’informació – El nostre poble

 

Cada grup, a partir de l’índex creat, va anar responent les preguntes. Els alumnes havien de buscar la informació a casa a través d’internet, fent entrevistes o consultant llibres i vídeos.

llibre de Cabrils

llibre de Cabrils

entrevista

entrevista

A l’escola els alumnes compartien, resumien i elaboraven la informació. La mestra s’assegurava que els alumnes comprenien la informació i els ajudava a completar-la si era necessari. Aquesta informació creada  pels alumnes l’anaven escrivint en uns fulls que més endavant els servirien per fer les presentacions amb Google Docs.

 

Implementació: Elaboració de l’índex – El nostre poble

A continuació es detalla el procés a través del qual els alumnes van crear i estructurar l’índex del projecte.

Activitat inicial

Els alumnes van portar una fotografia del paisatge que veuen des de casa seva. Després d’ubicar i explicar les fotografies, van començar a sorgir aspectes diferents i comuns entre les fotografies i paisatges. En aquest moment van sortir preguntes com: Què és una urbanització? Per què no hi ha botigues a les urbanitzacions? Per què Cabrils és un poble i no una ciutat? etc.

Confecció de l’índex del treball

A partir dels dubtes i preguntes sorgides durant l’activitat inicial, els alumnes van començar l’elaboració de l’índex del projecte.

1- “Totes les preguntes comencen igual…” Durant el procés, una alumna va observar que totes les preguntes començaven de la mateixa manera: Per què…? Per millorar el tipus de preguntes, la mestra va demanar als alumnes de quina altra manera podíem començar les preguntes. Els alumnes van arribar a la conclusió que podien començar amb: com, qui, quan, per què, quant, on, etc. A continuació cada alumne va escriure en un paperet una de les maneres de començar les preguntes.

Seguidament la mestra va repartir 5 paperets a cada grup. Cada grup havia d’inventar-se com a mínim 3 preguntes utilitzant els paperets proporcionats.

2- “No ens surten més preguntes…” Tot i que van començar a sortir diferents tipus de preguntes, va arribar un punt en el que els alumnes ja no tenien més preguntes. En aquest moment la mestra va proposar-los agafar el llibre de Medi per veure si s’inspiraven per fer més preguntes i així relacionar les preguntes amb els continguts de Medi. Poc a poc van anar sorgint les preguntes, fins a un total de 39 preguntes.

3- “Ufff.. quantes preguntes! I ara què fem?” En finalitzar l’índex els alumnes van comprovar que tenien moltes preguntes però que calia ordenar-les i agrupar-les en 4 bloc temàtics perquè cada grup de treball s’encarregaria de resoldre un bloc. Els alumnes tenien clar el nom de 3 grups: l’Ajuntament, Natura i Història però no es posaven d’acord amb el nom de l’últim bloc. Per tal d’organitzar i classificar les preguntes la mestra va imprimir i retallar les preguntes de l’índex. Cada alumne va llegir una de les preguntes i tots els alumnes es posaven d’acord per col·locar-la en un dels grups. Quan els alumnes no tenien clar el grup al qual pertanyia, col·locaven la pregunta al 4t grup. Un cop classificades totes les preguntes els alumnes van observar les preguntes que havien quedat a l’últim grup i van decidir que aquest grup seria el de les urbanitzacions.

esquema general

esquema general

4- “Nosaltres volem fer història!” Un cop organitzades les preguntes, cada grup de treball va haver de triar quina temàtica volia fer. Un cop triada la temàtica cada grup va haver de llegir les preguntes del seu tema, ordenar-les en grups i enganxar-les en el que seria l’índex que haurien de seguir per l’elaboració del treball.

preguntes específiques

preguntes específiques

Metodologia – El nostre poble

Agrupament

Els alumnes estaven distribuïts en grups cooperatius i heterogenis (4-5 persones). Els grups van estar dissenyats per les tutores dels grups-classe que participaven en el projecte.

Organització

A l’inici de cada sessió es distribuïen els rols que havia de fer cada alumne:

 • Secretari: apunta la informació del grup i elabora l’informe de seguiment del treball.
 • Material: distribueix, organitza i recull el material necessari per la realització de les tasques.
 • Mediador: procura mantenir un bon ambient de treball i intervé en la resolució de conflictes del grup.
 • Portaveu: al final de cada sessió comunica al grup-classe els avenços realitzats, les tasques pendents i el funcionament del grup.

  rols

  rols

Aquests rols es canvien periòdicament de manera que tots els alumnes, en acabar el projecte, hagin desenvolupat tots els rols.

Seguiment del treball

Cada sessió els alumnes completaven un full de seguiment del treball. En aquest document hi constava:

 • El rol assignat a cada membre del grup.
 • Tasques a realitzar. A l’inici de la sessió cada grup s’organitzava i establia els objectius i  quines tasques s’han de completar durant la sessió.
 • Tasques realitzades. Al final de la sessió els alumnes revisaven els objectius inicials i la feina feta durant la sessió.
 • Tasques pendents. Els alumnes analitzaven quines tasques quedaven per resoldre i, si s’esqueia, es posaven deures per poder-les completar durant les sessions següents.

  Seguiment del projecte

  Full de seguiment del projecte

Planificació – El nostre poble

Per fer el projecte “El nostre poble” vam seguir els passos següents:

1. Activitats inicials

 • Portar una foto amb el paisatge que es veu des de casa seva i situar-la en un mapa de Cabrils.
 • Visitar l’ajuntament i entrevistar-se amb l’alcaldessa (prèviament els alumnes van pensar preguntes i/o suggeriments).

2. Elaboració de l’índex col·lectivament

3. Repartiment de l’índex entre 4 grups (4-5 alumnes) fets per la mestra prèviament

4. Acordar quin és el producte final i les rúbriques d’autoavaluació

5. Confecció del treball

6. Exposició del projecte

7. Activitats de cloenda

 • Visita guiada dels rellotges de sol del poble amb tot el Cicle Mitjà.
 • Creació per grups d’una ruta turística dels edificis més emblemàtics del poble. Els grups els triaran els propis alumnes.
 • Activitat interdisciplinar. A l’àrea d’informàtica en anglès, els alumnes creen un mapa interactiu mitjançat Google Maps. En aquest mapa hi consten els edificis de la ruta turística. També fan altres activitats d’orientació i localització sobre mapes.

Escola L’Olivera

oliveraBenvolguts companys i companyes de la Xarxa de CB,

L’Escola L’Olivera és una escola pública, situada al poble de Cabrils.

Som Escola verda, Escola inclusiva i constituïm una Comunitat Educativa activa i oberta a l’entorn que afavoreix la relació entre l’escola i les famílies promovent la participació  i la implicació dels alumnes tant dins com fora de l’escola.

La nostra escola promou que els alumnes siguin els protagonistes del seu aprenentatge amb una atenció i seguiment tutorial. Eduquem des del vessant humà, científic i artístic en el marc d’una escola que fa servir la llengua catalana com a element integrador i com a eina de treball, de relació i de comunicació.

Som una escola que promou l’educació integral de l’alumne, que afavoreix el respecte i l’atenció a la diversitat, una escola plural que afavoreix la convivència de diferents pensaments i que facilita recursos per a que els alumnes siguin crítics i responsables.

Som una escola que defensa la igualtat d’oportunitats, fent ús de tots els recursos de que disposa per atendre totes les situacions desfavorables dels alumnes.

En resum som una escola  que treballa per formar persones.

Ja fa temps que realitzem projectes però  quan va aparèixer la possibilitat de formar part de la Xarxa de CB vam pensar que era una bona oportunitat per  rebre informació, experiències, idees sobre diferents aspectes que ens permetessin millorar i enriquir el treball per projectes de l’escola.  És una bona oportunitat per posar en comú, parlar, reflexionar sobre diferents aspectes pedagògics i organitzatius sobre els que volem incorporar canvis i millores.  Pensem que l’intercanvi que s’anirà generant entre tots els participants a la Xarxa serà enriquidor per a l’escola.

Bona feina a tothom.