OBRIM PORTES A LA CIÈNCIA

Per avaluar el projecte s’han dissenyat diferents activitats d’avaluació, autoavaluació i co-avaluació.

Per exemple:

AVALUACIÓ:

AUTOAVALUACIÓ:

CO-AVALUACIÓ:

OBRIM PORTES A LA CIÈNCIA

Com a producte final del projecte dels globus de 1r es vam realitzar una exposició oberta a les famílies on tots els alumnes han explicat una part del genially . Aquesta exposició es va filmar i emetre en directe per l’aplicació Bambuser.

També es ve fer una activitat final amb els familiars assistents:

Elaboració d’un globus aerostàtic per equips.

 

 

 

 

 

OBRIM PORTES A LA CIÈNCIA

Tot i que la proposta que hem explicat és de treball d’escola en general sobre projectes científics ara explicarem un projecte en concret.

A la classe de primer va sorgir la idea de fer el projecte dels globus a partir d’una pregunta espontànea d’un alumne: Per què es desinflen els globus? A partir d’aquí els nens/es van decidir que volien saber més sobre els globus.

En aquest enllaç podeu veure com s’ha dut a terme aquest projecte.

1

OBRIM PORTES A LA CIÈNCIA

Cada nivell ha elaborat un projecte on s’havia d’utilitzar el mètode científic per donar resposta a una pregunta o a un repte del projecte amb diferents tipus d’agrupaments (gran grup, grup cooperatiu, per parelles…). S’han realitzat experiments, observacions i maquetacions.

Les tasques que s’han dissenyat a cada nivell tenen intenció de donar resposta a les preguntes inicials. Depenent de cada nivell les activitats les han dissenyat les mestres o els alumnes.

La recerca d’informació s’ha fet de maneres diferents: recerca bibliogràfica, vídeos, visites d’experts, sortides, obervacions i experiments.

Com a espai de reflexió i intercanviar idees, avaluar-se i autoavaluar-se s’ha creat, a tots els nivells, un mapa conceptual on es reflecteix de manera visual i progressiva allò que s’està investigant. Cada vegada que s’actualitza el mapa es crea l’estona de reflexió grupal on es decideix en quin apartat col·locar la informació i com representar aquesta.

 

 

OBRIM PORTES A LA CIÈNCIA

1. Justificació:

Després de fer una valoració sobre els projectes duts a terme el curs anterior es va detectar que hi havia una mancança de projectes de caire científic. És per això, que l’equip impulsor decideix, al 2n trimestre, elaborar un projecte científic a cada nivell.

2. Plantejament de l’equip impulsor:

Cada tutor tria el tema del projecte i els alumnes el que volen aprendre. Al final del trimestre es faran unes jornades científiques obertes a la comunitat educativa on cada nivell exposarà una activitat científica relacionada amb el seu projecte.

3. Coordinació de l’equip impulsor per determinar:

 • Tema de Medi Natural de cada projecte
 • Interdisciplinarietat
 • Criteris de selecció de l’activitat científica per exposar
 • Processos del mètode científic
 • Criteris d’avaluació (rúbriques)
 • Sortides i visites al centre relacionades amb el projecte
 • Aspectes formals i organitzatius de l’exposició

Escola Mar Nova

Escola pública de Premià de Mar d’una línia (P4 a 6è), amb un total de 13 mestres.

La nostra escola es defineix per ser:

 • Propera
 • Petita
 • Acollidora
 • Compromesa amb la societat i amb l’entorn
 • Formadora

La nostra metodologia es basa en el treball per projectes i racons. Per aquest motiu, gairebé tot el claustre forma part de l’equip impulsor de la Xarxa de Competències Bàsiques de l’escola.

El nostre objectiu, després d’haver fet un estudi de necessitats i treballant ja per projectes, és elaborar-ne un de caire més científic a tots els nivells amb la finalitat de realitzar unes jornades científiques amb tota la comunitat educativa “Obrim les portes a la ciència”.