Planifiquem la Expo

Nivell: 4t d’ESO

Títol: ExpoEnergia Vilatzara (EEV)

Tema: gestió energètica i sostenibilitat mediambiental

Àrees: Totes

Durada: una hora setmanal amb caràcter anual.

Pregunta motivadora: Quants diners són necessaris per mantenir energèticament l’Institut durant un curs?  Podem reduir costos? Com?

Estudi del cost energètic de l’Institut (aigua, gas i llum) i de què depèn: tipus de fluorescents, vidres, orientació aules, aïllament parets, reciclatge paper… Com es pot reduir aquest cost i millorar la sostenibilitat de l’Institut: recollida d’aigua, canvi dels fluorescents per leds, reciclatge paper, termòstats per la calefacció… Elaborar projecte d’estalvi energètic i presentar-lo.

 • La definició del repte o pregunta final

Disseny d’un pla energètic per presentar-lo al concurs que tindrà lloc en el I Congrès d’estalvi energètic del Vilatzara: ExpoEnergia Vilatzara (EEV)

Es realitzarà en el format de Fira (tipus exporecerca), obert al públic i objecte d’avaluació.

Tasques a realitzar

Les tasques estan organitzades en quatre fases:

 1. Formació dels grups de treball i assignació de rols.
 2. Recerca i anàlisi de les despeses  de l’institut.
 3. Elecció de l`àmbit que es vol estudiar.
 4. Elaboració de la seva proposta.
 5. Preparació dels materials a presentar en el congrés i participació en el congrés.
 • La gestió de l’aula i metodologia

Es treballa en grups de  3 ó 4 (amb rols determinats que treballen en paral·lel)

ROLS de les persones integrants de l’equip:

Secretari (responsable que quedin recollits tots els acords i informació del grup)

Coordinador – organitzador: Reparteix la feina, controla que es realitza

Editor: Redacta, escriu tots els documents

Portaveu: Comunicador amb els professors

Aquests rols són de caràcter rotatiu dins del mateix grup.

Els grups han de fer un pla de treball diari de les tasques que han de fer a cada sessió.

 • L’organització del professorat

Dos professors per grup aula en cada franja horària i treballar els quatre grups en la mateixa franja en paral·lel.

 • El procés d’implementació

Implementació proper curs (17/18) a tots els grups de 4rt.

 • La presentació del producte final
 • Participar en el I Congrés ExpoEnergia Vilatzara. Organitzar l’estand de la fira
 • Presentar la memòria del pla d’estalvi
 • Infografia
 • Tríptic i espot publicitari informatiu  del pla energètic
 • Carta proposta a l’Administració d’adequació de la gestió energètica

  • L’avaluació
  • Rúbrica:
   • seguiment tasques diàries
   • treball en grup, actitud, gestió del temps
   • presentació  producte final  (creativitat, qualitat, rigorositat…)
  • Avaluació contínua
  • Avaluació de grup (60%)
  • Avaluació individual (40%)

 

Primer congrés d’ExpoEnergia Vilatzara

Quants diners són necessaris per mantenir energèticament l’Institut durant un curs?  Podem reduir costos? Com?

Estudi del cost energètic de l’Institut (aigua, gas i llum) i de què depèn: tipus de fluorescents, vidres, orientació aules, aïllament parets, reciclatge paper… Com es pot reduir aquest cost i millorar la sostenibilitat de l’Institut: recollida d’aigua, canvi dels florescents per leds, reciclatge paper, termòstats per la calefacció… Elaborar projecte d’estalvi energètic i presentar-lo

Disseny d’un pla energètic per presentar-lo al concurs que tindrà lloc en el I Congrés d’estalvi energètic del Vilatzara: ExpoEnergia Vilatzara (EEV)

Es realitzarà en el format de Fira (tipus exporecerca), obert al públic i objecte d’avaluació.