Pas a pas fins arribar a les característiques dels nostres projectes

Parlar d’un procés de reflexió pedagògica que ha d’impulsar al centre en una millora de les seves pràctiques, realment resulta un repte atractiu si aquest procés ha estat profitós pel centre.

Entenem que serà així si les estratègies consensuades tenen continuïtat i ens ajuden a modular la línia pedagògica de centre. Futures intervencions i el treball cooperatiu dels mestres donaran resposta a aquesta qüestió.

De moment anem a intentar sintetitzar alguns passos importants portats a terme en aquesta reflexió pedagògica conjunta.

En primer lloc, l’equip coordinador de la formació va creure important donar documentació i diferents lectures que servís com a punt inicial en les reflexions. Varis articles i vídeos ens van se útils per engegar el debat que crèiem més important i era necessari consensuar per tirar endavant: quines són les característiques d’un projecte que es realitzi al nostre centre.

Veient que d’entrada costava trobar un consens total, malgrat la bona predisposició per aportar idees, experiències i matisar allò que havíem llegit, vam realitzar dues dinàmiques que ens van donar la solució:

1. Per una banda vam fer servir una dinàmica col·lectiva en la qual cada grup de treball havia de classificar un total de 12 afirmacions segons estigués totalment d’acord amb elles i, seguint una seqüència graduada, fins aquelles en les que estiguessin totalment en desacord. D’aquest treball vam extreure el següent document.

Nueva imagen

Com vam apreciar que la diversitat d’opinions encara era una realitat latent, vam afegir lectures que poguéssim comentar plegats i ens portessin a la conceptualització necessària de: quines són les característiques d’un projecte que es realitzi al nostre centre.

2. Finalment vam creure trobar la dinàmica ideal: l’equip coordinador va elaborar un qüestionari typeform on els i les mestres havien d’explicitar si estaven o no d’acord amb que aquella característica formés part de les dels projectes de l’Escola Marià Manent. Una vegada respost el qüestionari (no vam trigar més de 10’) vam posar en comú les respostes, fent una valoració grupal d’elles i acabant de consensuar aquelles característiques que havien de tenir els nostres projectes. L’informe resultant d’aquest qüestionari el podeu visualitzar en aquest enllaç.

Typeform

En una sessió de dues hores i després de realitzar diferents lectures i reflexions grupals, vam poder arribar a redactar de manera consensuada i partint d’un debat molt productiu del qual ens sentim totalment orgullosos i orgulloses, un document que serà l’eina de referència que pautarà clarament com farem els projectes a l’Escola.

Podeu accedir a aquest document mitjançant aquest enllaç.

Projectes

Com programem….

Una vegada vam consensuar les característiques que havia de tenir un projecte a la nostra escola, ja ens vam veure amb cor d’iniciar un: “Mozart around the world”.

Després de revisar varis documents del Departament i partint d’altres graelles de programació del centre, l’equip coordinador va elaborar un document que facilités la redacció de la programació del treball per projectes a realitzar.

És possible que no sigui ni millor ni pitjor que la d’un altre centre, però ens ha sigut molt útil tenir-la per poder dissenyar aquest projecte.

Graella Programació Projectes

 

Escola Marià Manent

foto escola

Benvolguts lectors i lectores.

Aquest article provarà de presentar breument l’Escola Marià Manent de Premià de Dalt.

El nostre centre és de titularitat pública i rep el nom del gran poeta que va viure durant llargues estades en el nostre poble i va publicar un ampli número d’obres en llengua catalana.

Els i les mestres de l’escola hem vist una oportunitat en la Xarxa de Competències Bàsiques per aprofundir en el treball per projectes i millorar la nostra tasca docent mitjançant una aplicació més acurada, consensuada i reflexiva d’aquesta metodologia.

Tenim la sort de comptar amb un grup impulsor ampli representat per vuit mestres d’Educació Infantil, cinc tutores d’Educació Primària, tres mestres especialistes i els tres membres de l’equip directiu. Tots plegats treballem conjuntament per portar endavant un procés reflexiu de millora encaminat a augmentar el grau de motivació i implicació dels alumnes en els processos d’aprenentatge mitjançant metodologies més globals, que donin sentit a l’aprenentatge i que tinguin un significatiu grau d’aplicació i transferència a la vida real.

Els projectes són una oportunitat per fer possible aquest ampli i ambiciós objectiu. Consensuar una manera comú de treballar-los, adaptant-los a les diferents edats i moments evolutius dels alumnes, se’ns presenta com un repte assumible. Portar a la pràctica diferents projectes partint d’aquest meditat consens planteja dubtes i, en el fons, un repte professional que entomem amb il·lusió.

En propers articles us explicarem els nostres avenços, el procés que estem portant a terme i com el conclourem en projectes reals portats a terme a l’aula.

Si voleu conèixer més aspectes del nostre centre us convidem a adreçar-vos al nostre espai web: www.escolamariamanent.cat

Fins aviat!!