INTENTEM MILLORAR ELS NOSTRES HÀBITS ALIMENTARIS

Els productes finals han estat els següents:

 • Elaboració d’una enquesta a tot l’alumnat de l’escola.ENQUESTA SUCS
 • Instaurar el dia fix “Esmorzem fruita a l’escola”dins del Pla de consum de fruita a les escoles.
 • Espots publicitaris per fomentar el consum de fruita natural i reduir el consum de sucs envasats.
 • ESPOT GRUP 1: https://youtu.be/dIbpNEa1UMU
 • ESPOT GRUP 2: https://youtu.be/bU6Qi1kAeGg
 • ESPOT GRUP 3: https://youtu.be/MxJ_Iysk5BM
 • ESPOT GRUP 4: https://youtu.be/Iq1OiUWzcSs
 • Exposició oral per grups de treball a les altres aules de l’escola sobre les conclusions del projecte.

AIXÒ ÉS EL QUE PRENEM?

La informació ha estat obtinguda a partir de l’entorn més proper als alumnes:

 • Preguntes directes als familiars amb diabetis.
 • Aportació d’una mare infermera/dietista.
 • Aportació pròpia dels alumnes fent una recerca als supermercats de la localitat mirant la quantitat de sucre afegit que constava a les etiquetes de 3 marques de sucs diferents tenint en compte aquests 4 sabors: pinya, préssec, taronja i poma.
 • Pàgines d’Internet: vídeos, articles,…

A partir de l’experimentació i la comprovació s’han relacionat les noves informacions amb els coneixements previs.

A mesura que s’han anat fent les activitats s’han anat plasmant en paper i en enregistrament digital.

COM HEM TREBALLAT?

Els grups s’han format mantenint l’organització de l’aula: distribució en 5 grups de 4 alumnes i un grup de 5. A partir de la presentació de l’activitat, ells mateixos s’han autogestionat i s’han distribuït les tasques:

 • Comprovar i repartir la quantitat exacta que li corresponia a cada alumne per cada litre de suc (a parts iguals) utilitzant un got medidor. Expressar-ho en les unitats de mesura de líquids: l, cl i ml. (petit grup)
 • Buscar arguments/raons del perquè no es poden portar sucs a l’escola. Ampliar vocabulari a partir de les experiències aportades pels alumnes: diabetis, glucosa, insulina i pàncrees. (gran grup)
 • Investigar i aportar dades del sucre contingut en sucs envasats de préssec, pinya, taronja i poma, de diferents marques comercials. (individual)
 • Realitzar una taula de dades per recollir i comparar els resultats obtinguts. (gran grup)
 • Agafar el valor més petit d’aquesta taula (quantitat de sucre per cada 100 ml) (petit grup)
 • Mesurar en un bàscula, la quantitat de sucre d’aquest valor mínim i diluir-la en 100 ml d’aigua, tastar i opinar sobre la sensació del gust. (petit grup)
 • Visionar i analitzar spots publicitaris de diferents marques comercials de sucs. (gran grup)
 • Visionar el vídeo sobre l’elaboració del suc de taronja en una fàbrica. (gran grup)
 • Analitzar la piràmide dels aliments i veure quin lloc ocupen. (gran grup)
 • Creació d’espots publicitaris per potenciar el consum de fruita natural i reduir el consum de sucs envasats. (petit grup)

La intenció primera és conscienciar l’alumnat de la importància de controlar l’excés de sucre, seguint hàbits saludables  d’alimentació, alhora que s’amplien i es posen en pràctica coneixements matemàtics, lingüístics, coneixement del medi, TAC.

L’espai que s’ha utilitzat per compartir el procés, dubtes, intercanviar idees, etc ha estat l’aula ordinària i l’aula TAC.

PLANIFICACIÓ

ESCOLA LA LIÓ

TÍTOL PROJECTE:  PER QUÈ NO PORTEM SUCS PER ESMORZAR A L’ESCOLA?

NIVELL: 5è EP

El projecte l’hem començat arrel del plantejament d’una situació problema en l’àrea de matemàtiques.

Per grups de 4 o 5 alumnes havíem de comprovar la mesura d’1 litre d’un bric de suc fent servir gots de plàstic i un mesurador, sense poder utilitzar ni el litre ni el mig litre com a referència. Quan acabaven i havien comprovat que era correcta i després de l’explicació de l’estratègia seguida, feien un brindis i se’l prenien.

IMG_20170515_110736 IMG_20170515_110747

Just després ens adonàvem que a l’escola no es poden prendre sucs i, sabedors que ens havíem saltat una norma, sortia la pregunta de “per què penseu que no es poden portar sucs a l’escola”?

Van sortir diferents respostes: perquè ens poden caure, no són sans, tirem el bric a terra i el conserge està fart de recollir-los, tenen molt de sucre, … A partir d’alguns comentaris dels alumnes, com per exemple: al meu avi li fan veure aquets sucs per a que pugi el sucre, el mestre planteja que portin informació sobre aquest tema:

 • Per què penseu que li fan veure, si dieu que no són sans?
 • Portar envasos de diferents sucs i marques comercials.

Degut a la informació que han aportat quatre alumnes, ha sortit nou vocabulari: diabetis, glucosa, insulina, pàncrees, hiperglucèmia, hipoglucèmia. Hem buscat informació al respecte i l’hem explicat i aclarit.

Sabem que la nostra energia és la glucosa (el sucre), però no pot haver-hi ni un excés ni un dèficit.

ACTIVITATS  QUE  S’HAN  DERIVAT

Matemàtiques

 • Unitat de mesura líquida
 • Mirar etiqueta de diferents envasos de sucs que han porat a l’aula i fer una llista de tots els sucs (i begudes ensucrades) ordenats de més a menys, per la quantitat de sucre per cada 100 ml.
 • Fer una taula de dades, de doble entrada amb els gustos més habituals que hi podem trobar, pinya, taronja, préssec, … i les diferents marques comercials. Comparar el valors dels sucres afegits per cada 100 ml.

TAULA DE DADES copia

IMG_20170515_110822 IMG_20170515_110839

Coneixement del Medi

 • Metabolisme cel·lular: glucosa i insulina.
 • El pàncrees
 • Nutrició i piràmide alimentària
 • Treballar el sentit crític en la publicitat: visionar espots publicitaris sobre diferents marques de sucs, analitzar les imatges i comentar-les: Juver, Don Simón, Granini..
 • Comprovar a casa, quantes taronges fem servir per omplir un got de suc, de la mateixa capacitat que hem fet servir com a mesura.
 • Diluir en 100 ml. d’aigua la quantitat de sucre en gr. que marca l’etiqueta dels sucs comercials. Hem agafat el valor més baix de 5’4 g / 100 ml. L’han begut i han comprovat el gust que té, a la majoria no els hi ha agradat gens.
 • Visionar com es fa el suc industrial de taronja https://www.youtube.com/watch?v=teGPnRT3Q_U

Llengües

 • Crear el diàleg d’un espot publicitari per: afavorir el consum de fruita o rebutjar el consum regular dels sucs amb sucres afegits.
 • Expressió oral de cada alumne sobre el grau de consum: alt, mig o baix.

Artística

 • Música: crear una cançó per a l’espot publicitari
 • Plàstica: crear l’eslògan de l’espot publicitari i construcció de fruites de gran tamany amb paper maché.

Docents implicats: mestres de matemàtiques, llengües, educació artística plàstica i música, TAC.

Temporització: 2 hores al matí durant 4 setmanes.

Organització: investigació individual o en parella, treball cooperatiu en grups de 4 o 5 i  posada en comú en gran grup.

OBJECTIU PRODUCTE FINAL
Conscienciar-se de reduir el consum d’aquets tipus de sucs. Espots publicitari en grups de 5 alumnes per transmetre aquesta conscienciació.
Adonar-se de la importància d’una bona alimentació i consum de peces de fruita. Proposar un dia fix (dimecres) a la setmana de portar a l’escola fruita per esmorzar: “El dia de la fruita”.
Transmetre els coneixements apresos a la resta de l’alumnat de l’escola. Exposicions als altres grups de l’escola i al moodle del centre.
Confeccionar i passar una enquesta sobre el grau de consum. Confecció de gràfics de resultats per cursos.

 

 

Escola La Lió

L’Escola La Lió, està situada en el centre de Premià de Mar i fou inaugurada l’any 1987 en un edifici d’una antiga  fàbrica tèxtil fundada l’any 1898, tal i com diu el rètol del porxo de la façana.

La nostra escola es defineix com:

 • Escola que promou l’educació integral de l’alumne.
 • Escola que atén la diversitat
 • Escola participativa
 • Escola amb voluntat de renovació

Volem aconseguir un perfil d’alumne que reuneixi aquestes característiques:

 • Tenir una formació integral de les seves capacitats intel·lectuals, físiques, emocionals i socials per a un ple desenvolupament de la personalitat, amb un ensenyament de base científica i amb la competència suficient per a la utilització autònoma i creativa dels sistemes digitals.
 • Tenir una formació plurilingüe que els permeti unes bones competències en llengua catalana, castellana i anglesa.
 • Ser respectuosos amb els drets i  deures fonamentals, exercits  des de la tolerància i la llibertat, d’acord amb  els  principis democràtics de convivència.
 • Adonar-se que l’aprenentatge els condueix a un nivell òptim  de maduresa i satisfacció personals, valorant l’esforç, el rigor, l’honestedat i la constància en el treball dins del procés d’autoavaluació.
 • Sentir-se arrelats a la vida cultural i social del poble.
 • Ser conscients que la seva formació és un procés al llarg de la seva vida i que els conduirà a una integració social i laboral.
 • Aprendre a treballar en col·laboració amb altres companys/es enriquint-se de les aportacions de tothom.

El grup impulsor d’aquest projecte està format per mestres d’educació infantil, cicle inicial i cicle superior juntament amb l’especialista d’educació física, música i TAC.

A l’escola realitzem anualment un projecte interdisciplinari des de P3 a 6è amb una temàtica comuna i amb la col·laboració de les famílies. Tanmateix es fan projectes d’aula a tots els grups classes, i més sistemàticament  a educació infantil.

Esperem que sigui l’incentiu per implementar aquesta metodologia a totes les etapes, fruit d’aquesta pràctica i posterior transmissió a la resta de l’equip docent amb la finalitat d’engrescar-lo.

Els dubtes que tenim, que són molts, esperem poder-los compartir i resoldre amb la nostra pròpia experiència, treball d’equip i amb la col·laboració de les escoles implicades en la Xarxa de Competències.

L’equip impulsor ens trobarem 2 cops per setmana durant la realització del projecte per tal de coordinar-nos i fer efectiva la seva planificació i seguiment.