Presentació vídeos: Provoquem un canvi!

Els alumnes elaboren un vídeo de 3 minuts on narren un canvi per a preservar el medi ambient i despertar consciència ecològica. La diversitat de gèneres, sentit crític i oferiment de solucions a l’amenaça real i present del canvi climàtic i les diferents tècniques de gravació i edició evidencien el talent de tot l’alumnat durant el procés creatiu i enriqueixen l’entreteniment durant el visionat de tots els vídeos.

Desplegament de Projecte: Provoquem un Canvi!

TEMPORITZACIÓ: 13 al 21 de juny del 2017 (dates de Treball de Síntesi).

FONTS D’INFORMACIÓ: Treball previ durant els mesos d’abril, maig i juny a través de totes les matèries (què és un guió, com construir narratives, gèneres de vídeos, llenguatge cinematogràfic, tècniques per gravar i editar, què és un storyboard, disseny d’un storyboard, etc) i tutories.  Accés a internet durant l’elaboració del Treball per Projectes. Guiatge permament de l’equip docent de 3r d’ESO durant l’elaboració de tasques del Projecte.

DOCUMENTACIÓ: Els alumnes elaboren el seu propi Quadern de Bitàcola (grup i individual) que hauran de lliurar durant l’exposició i defensa del Projecte.

Disseny de Projecte: Provoquem un Canvi!

Planificar un Treball per Projectes és sempre un repte complex. Volem oferir una formació competencial múltiple als nostres alumnes i que aprenguin a treballar cooperativament, però una de les grans sorpreses és que durant aquest procés, nosaltres ensenyem aprenent mentre ells aprenen ensenyant. Aquesta és, precisament, una de les màgies d’una tasca basada en projectes: els docents iniciem un viatge de nous coneixements i capacitats, aprenem amb els nostres alumnes i companys, però sobretot, unim un vincle personal amb alumnes i companys que costa horrors poder experimentar amb el ritme, objectius i rutines de les classes diàries.

Abans de desplegar el Projecte dissenyat durant tantes hores i passant tants nervis treballant a contrarellotge, el “Grup Impulsor 3r d’ESO” s’ha reunit quinzenalment valorant i  aprenent dels aspectes positius aconseguits durant el 1r Treball per Projectes (2016-2017), corregint els aspectes més febles i introduint nous objectius, indicadors i criteris d’avaluació. Teníem clar quin seria el producte final: un vídeo de 3 minuts de llargada, i a mesura que avançava el curs, hem desplegat coneixements i preparació a partir de diferents matèries, tallers de llenguatge i tècnica cinematogràfics gràcies a https://www.escolacinemademataro.cat , experiència virtual per a combatre el canvi climàtic a https://thezoneofhope.com , i organitzat els grups de treball i formació en metodologia de projectes durant les tutories de grup.

Mentrestant, els Coordinadors de Competències Bàsiques hem rebut formació per part de la Xarxa de Competències Bàsiques durant sessions mensuals, i treballat en xarxa amb els centres educatius de la zona Baix Maresme.

INS Premià de Mar

L’INS Premià de Mar ha format part de la Xarxa de Competències Bàsiques per segon any consecutiu. L’objectiu d’aquest curs 2017-2018 era consolidar una metodologia de Treball per Projectes a 3r ‘d’ESO aprofitant la temporització del Treball de Síntesi de finals de curs.

Estem contents i orgullosos per la bona feina feta i l’objectiu assolit per part de l’Equip “Grup Impulsor 3r ESO” (19 companys), l’Equip Docent de 3r d’ESO, i sobretot, TOT l’alumnat d’aquest nivell.

 

 

Avaluació Video Top

La nota final del Treball per Projectes Video Top és sumativa. Això implica que avaluem els alumnes a partir de diferents rúbriques que han de ser omplertes tant pels alumnes com pels docents. Per exemple, els docents avaluen diàriament no només el procés de treball i aprenentatge, sinó també les competències transversals. També hem elaborat una graella per avaluar el Treball d’Aprenentatge o Quadern de Bitàcola de cada alumne/a i la presentació del Projecte.

Per altra banda, els estudiants han d’omplir rúbriques de co-avaluació i autoavaluació per valorar la feina de grup i individual.

Els docents tenen en compte les avaluacions dels alumnes per concloure les notes finals.

 

 

Producte Final: Video Top

PRODUCTE

Els alumnes han d’elaborar un vídeo on narrin com els ha impactat una experiència determinada durant aquest curs acadèmic 2016-2017. La diversitat de gènere serà una evidència que enriquirà el procés creatiu i el visionat de tots els vídeos.

OBJECTIUS i AVALUACIÓ

L’objectiu final és que cada alumne/a aprengui a treballar cooperativament a partir de la metodologia de Treball per Projectes. L’elaboració d’un video era una de les possibles opcions per a portar a terme aquest tipus d’aprenentatge on poden adquirir noves competències com la presa de decisions, el pensament crític, la responsabilitat individual i col·lectiva i el treball en equip. No tothom sap treballar cooperativament, Per aquest motiu, des del principi se’ls faciliten els tres tipus de rúbriques perquè entenguin i visulaitzin què se’ls demana i com se’ls avaluarà o avaluaran. Creiem que aquesta estratègia els dóna una visió àmplia de què i com han de treballar, què se’ls exigeix i quan han de tenir les tasques enllestides i lliurades.

PROJECCIÓ COL·LECTIVA DEL TOTS ELS VÍDEOS

Una de les tasques més boniques d’aquest procés és que tot els alumnes presentaran als seus companys i famílies el seu video de grup al Teatre l’Amistat de Premià de Mar (Dimarts 20 de juny). Concebim aquesta activitat com una autèntica Gala de Cinema. Tots haurem d’anar ben vestits per a l’ocasió! Cada membre de cadascun dels grups s’encarrega d’una tasca de preparació concreta: guió presentadors, eleboració dels premis a les millors categories, attrezzo, decoració escenari, elaboració invitacions a la gala, etc.

Implementació Video Top

TEMPORITZACIÓ: 12 al 20 de juny del 2017

FONTS D’INFORMACIÓ: Treball previ als mesos d’abril, maig i juny a través de totes les matèries (què és un guió, com construir narratives, gèneres de vídeos, tècnica per gravar i editar, què és un storyboard, disseny d’un storyboard, etc).  Accés a internet durant l’elaboració del Treball per Projectes. Guia permament de l’esquip docent de 3r d’ESO durant l’elaboració de tasques del Projecte.

DOCUMENTACIÓ: Els alumnes elaboren el seu propi Quadern de Bitàcola que hauran de lliurar al final del Treball per Projecte.

Metodologia Video Top

PRIMERA APROXIMACIÓ AL TEMA DEL TREBALL PER PROJECTES

Els grups del Treball per Projectes s’han creat a partir d’una feina intensa per part de Tutoria. Primer vam demanar als alumnes que escollissin quina havia estat la seva experiència top d’aquest curs acadèmic – podia tractar-se d’un impacte personal, social, polític, científic, esportiu, acadèmic… Els tutors van fer el buidat dels temes top i van prosseguir amb la creació de grups durant una segona sessió de Tutoria explicant als alumnes que precisament havien de fer grups per proximitat temàtica. (Hem de tenir en compte que fins el dilluns 12 cap alumne de 3r d’ESO sap que treballaran a partir d’una metodologia de Treball per Projectes. Aquet fet ha generat moltes preguntes per parts dels alumnes ja que intueixen que no no s’estan preparant per un Treball de Síntesi Clàssic. És una absoluta sorpresa per part dels docents!) .

PROCÉS DE TREBALL

Dilluns 12 se’ls presenta el Treball per Projectes a la Sala d’Actes (9am). Els alumnes sabran que han d’elaborar un vídeo curt on han de narrar una història basada en l’impacte top escollit per ells. Després de molts dies d’incògnites i preguntes directes als seus tutors i tutores, per fir  rebran una explicació del per què havuen d’escollir una experiència top. Ara faran un vídeo top i rebran un petit dossier per grup amb totes les passes a seguir de dilluns a divendres. Tota la feina s’ha de fer al centre – excepte gravavions a l’exterior que puguin necessitar per necessitats de guió. El centre proporciona acompanayament, material i espais per a dissenyar i gravar el vídeo. Tot l’equip docent de 3r treballa conjuntament perquè els alumnes acabin les diferents tasques a temps. Els alumnes han de lliurar la feina feta cada dia per poder ser revisada i avaluada. D’aquesta manera poden seguir amb tasques noves l’endemà.

AVALUACIÓ, CO-AVALUACIÓ I AUTOAVALUACIÓ

El Grup Impulsor ha dissenyat rúbriques per avaluar (professors), co-avaluar-se (membres de cada grup) i autoavaluar-se (els propis alumnes) diàriament i al final del projecte.

Planificació

Justificació

El Grup Impulsor INS Premià de Mar aprova dissenyar un Treball per Projectes a 3r d’ESO després de debatre sobre l’estat de cada nivell. Precisament es detecta la necessitat de redissenyar el Treball de Síntesi de 3r d’ESO per un motiu principal: es considera desfassat i caldria refer-lo. Per aquest motiu, s’aprofita l’avinentesa per crear un nou Treball de Síntesi a partir de la metodologia Treball per Projectes.

Posteriorment, es proposen diferents Projectes i la més votada és la seguënt: elaborar un vídeo a partir d’un impacte que hagin experimentat els alumnes durant aquest curs acadèmic 2016-2017. Aquest impacte pot ser de caire acadèmic, personal, social o internacional, per exemple. És per això que es recullen possibles temes del Treball de Projectes, i s’aprova el leit motiv Vídeo Top com a proposta més votada.

Desenvolupament

Els alumnes treballen a Tutoria i a diverses sessions de totes les Matèries coneixements relacionats amb l’elaboració d’un vídeo (guió, tècnica, gèneres, anàlisi de llenguatge cinematogràfic, etc.). Es realitza sense que sàpiguen que el Top que escullen individualment serà reagrupat, posteriorment, amb els Tops escollits per altres companys que coincideixen temàticament. D’aquesta manera podran treballar junts per eleborar aquest Treball per Projecte ja que comparteixen aquest interès comú en tots ells. Un cop coneguin què se’ls demana durant la setmana d’elaboració de projectes (Treball de Síntesi a través de Treball per Projectes), ells decidiran quin vídeo crearan en relació a aquest tema. Aquest coneixement previ el necessitaran per tal d’elaborar el Treball de Projectes perquè el Grup Impulsor vol sorprendre’ls amb aquest canvi metodològic. No obstant, el continuem anomenant Treball de Síntesi perquè es durà a terme, com a prova pilot durant la setmana de Treballs de Síntesi de tota l’ESO, precisament.

Transversalitat

Per integrar les diferents àrees i matèries en el desenvolupament del Projecte, els membres del Grup Impulsor fraccionem tota la feina en 13 tasques que queden repartides en diferents grups. Alhora, a cada grup hi ha professors de diferents Seminaris que traballen en diverses tasques integrant i relacionant les competències i matèries de les seves especialitats a cada activitat programada a cada Tasca. Com a il·lustració, a les Tasques de Guió i Storyboard, professors de Llengües i de Visual i Plàstica treballen junts per dissenyar l’activitat. A banda d’aquest procés metodològic, i tal i com hem explicat anteriorment, els alumnes treballaran unes matèries i competències determinades a partir del Top escollit. Això significa que els grups desenvoluparan competències i coneixements en diferents graus d’intensitat arrel del tema del seu producte final (vídeo). Per exemple, si volen elaborar un vídeo sobre la situació del front litoral de Premià de Mar, desenvoluparan competències comunicatives lingüístiques i científiques a través de diferents àmbits com la Biologia, la Tecnologia, l’expressió Visual o LLengües Catalana, Castellana i Anglesa, per exemple.

 

INS Premià de Mar

L’INS Premià de Mar va néixer de la fusió dels instituts Serra de Marina i Cristòfol Ferrer el curs 2011-2012. És un centre d’ensenyaments secundaris de gran projecció, l’únic públic de secundària a Premià de Mar, i participa en diversos programes d’innovació pedagògica.

L’oferta formativa és molt àmplia i permet als nostres alumnes seguir el seu propi itinerari formatiu des dels 12anys en endavant.

Disposem de dos edificis principals: l’edifici Cristòfol Ferrer i l’edifici Serra de Marina. A l’edifici Cristòfol Ferrer contem amb laboratoris i tallers especialitats per a desenvolupar les activitats i pràctiques dels diferents Cicles Formatius i el Batxillerat. A l’edifici Serra de Marina contem amb aules, laboratoris i tallers per a fer les classes i activitats corresponents a l’ESO.

Tots dos edificis disposen d’aules d’informàtica, i hi ha aules d’informàtica especialitzades i adequades als cicles formatius.

També gaudim de dos espais tancats per a fer l’educació física i diferents  instal·lacions esportives a l’aire lliure.

[vimeo]https://vimeo.com/91703349[/vimeo]

La nostra raó de ser com a Institut públic es basa en:

 • La formació integral dels nostres alumnes.
 • L’orientació acadèmica i personal dels alumnes juntament amb les famílies.
 • La contribució a la cohesió social de la població de Premià de Mar.

Alguns dels nostres serveis de Valor afegit són:

 • Certificacions CISCo, MS IT Academy,
 • Participació en Projectes d’Innovació educativa (Projec Plurilingües)
 • Projecte Erasmus+
 • Certificació ISO 9001
 Gaudim de recursos com:
 • Aula d’Acollida i alumnes guia.
 • Atenció a la diversitat i acadèmica.
 • Biblioteca
 • Laboratoris, aula de música, aula de visual i plàstica i amplis tallers de tecnologia.
 • Àmplia dotació de recursos TIC: aules d’informàtica, projectors i connexió a Internet a les Aules.

Per a més informació, podeu consultar la nostra pàgina web: INS Premià de Mar