LA VEU DELS ALUMNES SEGIMON COMAS

Amb el treball per projectes el nivell de motivació, implicació i interès per part dels alumnes augmenta perquè el treball que han de realitzar parteix dels seus interessos i curiositats. Adonar-se que poden treballar de manera autònoma els resulta gratificant.

Compartir, posar en comú, consensuar els aprenentatges els fa estar actius.

La seva participació en l’elaboració de les rúbriques d’avaluació els ha fet sentir que la seva opinió compta i se senten valorats.

 

PRODUCTE FINAL SEGIMON COMAS

A P3 l’alumnat ha experimentat amb l’aigua:

PROJECTE DE L’AIGUA A P3

A P4 i P5 han elaborat un dossier informatiu:

PROJECTE DEL RIU A P4 I P5

A CICLE INICIAL HAN FET DE CIENTÍFICS.

PROJECTE DEL RIU A CICLE INICIAL

A CICLE MITJÀ HEM CONEGUT A FONS EL TRAM DEL RIU TER AL SEU PAS PER SANT QUIRZE DE BESORA

PROJECTE DEL RIU A CICLE MITJÀ

A CICLE SUPERIOR COL·LABOREM AMB ENTITATS I ELABOREM UN INFORME DEL TRAM DE LES PLANES DEL SOLÀ DEL RIU TER

PROJECTE DEL RIU A CICLE SUPERIOR

AVALUACIÓ SEGIMON COMAS

Valorem el progrés que s’ha fet en l’avaluació perquè els alumnes hi han intervingut de manera directa en alguns cicles participant en l’elaboració de les rúbriques i valorant els aspectes principals del treball que ells han fet.

Les rúbriques elaborades i consensuades amb els alumnes:

 

AVALUACIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL

AVALUACIÓ A CICLE INICIAL

AVALUACIÓ CICLE MITJÀ

AVALUACIÓ A CICLE MITJÀ

AVALUACIÓ CICLE SUPERIOR

IMPLEMENTACIÓ SEGIMON COMAS

 

A EDUCACIÓ INFANTIL hem partit de l’observació directa del riu i a partir d’activar els coneixements previs dels alumnes sobre aquelles coses que ja saben ens hem plantejat allò que volem saber.

Preguntes que han sortit:

 • ON COMENÇA EL NOSTRE RIU TER?
 • PER QUINS POBLES PASSA?
 • QUI POSA L’AIGUA AL RIU?
 • QUINS ANIMALS HI VIUEN?
 • COM ES POT TRAVESSAR EL RIU?
 • COM ES NETEJA L’AIGUA DEL RIU?
 • PER QUÈ L’AIGUA FA DIFERENTS SOROLLS?

A partir d’aquests interessos dels alumnes el treball ha anat prenent forma per descobrir les respostes.

El plantejament de l’activitat es fa fora de l’aula, anant al riu i amb activitats més lliures i de descoberta pròpia i amb d’altres activitats més dirigides per tal d’anar concretant els resultats obtinguts d’allò que investiguem.

Hem organitzat uns tallers amb 4 grups d’alumnes i hem anat realitzant les  activitats en grups reduïts  de manera vivencial, directa i manipulativa.

CICLE INICIAL hem partit de la pregunta següent:

Com afecta el riu al poble de Sant Quirze?”

Hem fet observació directa del nostre tram del   riu i també hem fet diferents activitats relacionades amb el riu.

En equips de treball hem observat i pres dades per donar resposta a diferents preguntes:

-Quins arbres hi ha a les ribes del riu?

-Quins insectes i animals veiem a la zona del riu?

-De quin color és l’aigua?

-Si tanquem els ulls, què sentim?

Ens hem adonat que els mapes ens ajuden a situar el nostre tram de riu. Hi ha mapes sobre paper i n’hi ha de digitals.

Amb la utilització del GOOGLE MAPS I STREET VIEW visualitzem el nostre tram de treball.

A CICLE MITJÀ activem els coneixements previs a partir del coneixement de la xarxa hidrogràfica al territori del Bisaura. Per facilitar el treball es projecta un audiovisual i es fa posada en comú de conceptes clau sobre el riu i sobre la història del riu TER.

Els objectius són:

 • Aprofundir en el coneixement del riu Ter a partir d’un treball de camp en un tram d’aquest riu.
 • Fer una investigació que ens permeti respondre la pregunta inicial del projecte:

“Com és el riu Ter al Bisaura i a Osona?”

Els alumnes de CM” també treballen la xarxa hidrogràfica de la comarca d’Osona.

CM1: coneixement del riu Ter al Bisaura

CM2: coneixement del riu Ter al Osona

 

 • En cada bloc de treball del projecte els alumnes han de completar una tasca i en la posada en comú a l’aula s’extreuran les conclusions per publicar en un Google Sites de cicle.
 • Es  parteix d’activitats guiades i concretes per evolucionar cap a un treball més ampli on cadascú pot assolir diferents nivells d’execució.
 • El projecte s’ha desenvolupat per grup classe d’acord amb els blocs de treball següents: Presentació del projecte, Llegim, Noticiario, Ens situem, Observem, The river, Som artistes, Treball autònom.
 • En cada bloc de treball es presenta la tasca a realitzar, la metodologia i l’objectiu. Es pacta amb els alumnes l’avaluació de l’activitat (rúbrica).
 • En cada bloc de treball hi ha unes activitats bàsiques que ha de realitzar tot l’alumnat, activitats obertes per potenciar la creativitat i la investigació que es poden realitzar en diferents nivells d’execució.
 • L’avaluació és continuada i formativa a partir de les pautes consensuades de cada bloc de treball
 • Autoavaluació i coavaluació (rúbrica)

A CICLE SUPERIOR hem partit de la pregunta següent:

“LO RIU ÉS VIDA?”

A partir d’una analítica d’aigua a un tram del riu Ter hem buscat evidències de la vida al riu i hem elaborat un informe que hem enviat al Projecte Rius.

A partir d’aquesta sortida hem avançant en el treball descrivint el recorregut, reconeixent plantes i animals al llarg del camí, detectant diferències entre el bosc de ribera i el de muntanya mitjana.

Les colònies d’aquest curs s’han realitzat al Delta de l’Ebre per tant hem pogut establir semblances i diferències entre els dos entorns.

Per ampliar el treball s’han volgut conèixer i tenir referències d’altres rius del món.

També ens hem volgut endinsar en la història d’un nen que recorre el Riu Ter a la recerca d’un tresor.

El tresor del riu Ter” de Xavier Margenat

METODOLOGIA SEGIMON COMAS

METODOLOGIA

Iniciem la setmana del projecte fent una presentació:
partim d’una pregunta o repte a resoldre,
presentem un horari de treball,
expliquem els mestres que hi intervindran,
proposem un pla de treball,
mostrem els materials disponibles per iniciar les tasques.

El treball es realitza dins del cicle en grup heterogenis i dins d’aquest grup s’acorden si les tasques es resolen de manera individual, en parelles, petits grups…

Coma a eina de treball disposen de Chromebook a més de les eines convencionals.

Com a mitja de comunicació i fer públic el que passa a l’aula es fa amb el NODES de centre.

PLA DE TREBALL D’EDUCACIÓ INFANTIL
PLA DE TREBALL DE CICLE INICIAL
PLA DE TREBALL DE CICLE MITJÀ
PLA DE TREBALL DE CICLE SUPERIOR

HORARI DE P3
HORARI D’EDUCACIÓ INFANTIL
HORARI DE CICLE INICIAL
HORARI DE CICLE MITJÀ
HORARI DE CICLE SUPERIOR

PLANIFIQUEM EL PROJECTE SEGIMON COMAS

En la planificació del treball per projectes a l’escola hi ha intervingut tot el claustre.

El nostre projecte es realitza a tota l’escola durant la setmana del 15 al 19 de maig i el centre de treball és “EL RIU”

Per al grup de P3 el seu treball per projectes és sobre “L’AIGUA”
projecte-riu

Per a la planificació s’han tingut en compte diferents aspectes:

 • avançar en el treball d’investigació a partir d’una pregunta,
 • trencar amb la nomenclatura d’àrees,
 • distribuir els mestres per classes,
 • adaptar horaris,
 • decidir eines d’avaluació,
 • acordar criteris d’avaluació,
 • consensuar els objectius del projecte,
 • programar la sortida que es realitza,
 • millorar les activitats perquè resultin competencials,
 • augmentar la manipulació i experimentació.

En el nostre projecte hem partit d’un treball ja realitzat a l’escola en altres cursos, però hem volgut donar-li un caire més experimental, tenir en compte l’interès dels alumnes i arribar a conclusions a partir del treball i l’experimentació que s’ha portat a terme cada dia.

 

 

QUI SOM? ESCOLA SEGIMON COMAS_Sant Quirze de Besora

L’Escola Segimon Comas és l’escola pública de Sant Quirze de Besora. Junts nens i nenes, mestres, famílies i poble oferim un servei adreçat a tots els infants de 3 a 12 anys.
Estem orgullosos de formar part d’aquesta comunitat educativa perquè som una institució rica, viva i amb molta il·lusió per portar endavant els nostres projectes educatius.
Venim d’una llarga trajectòria on tothom ha deixat el seu granet de sorra i ara ens pertoca a nosaltres escriure unes pàgines més de la història de la nostra escola.
Som allò que volem perquè treballem junts colze a colze per aconseguir un únic projecte sòlid, real i vinculat al nostre entorn més proper.
Volem transmetre als nostres nens i nenes els hàbits i valors que els seran útils per ser ciutadans d’una societat que cada vegada demana més d’un mateix.
Desitgem fomentar amb el nostre dia a dia la cultura de l’esforç per aconseguir els propis objectius i els de la col·lectivitat, l’estimació dels uns envers els altres, la lluita per una societat més preparada emocionalment.
La llengua i l’entorn són eixos claus del nostre projecte de centre. Nens i nenes que valoren la seva llengua, estimen el seu país i la seva cultura esdevindran en un futur proper persones capaces de valorar el món global que ens toca viure i on l’aprenentatge de moltes llengües és un element clau.
Sostenibilitat, reutilització i reciclatge són conceptes que tenim presents en el desplegament del nostre currículum.
La implicació de l’escola en projectes TAC (Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement) ja fa temps que és una realitat a l’escola i que creix pas a pas perquè vivim en una societat on les tecnologies són una prioritat i un repte que no volem deixar de banda.
Atendre la diversitat de cada un de nosaltres és prioritari per portar a terme bones pràctiques educatives. Tots tenim les nostres necessitats i hem de ser capaços de diagnosticar-les, definir-les i prendre les actuacions més encertades per avançar.
Comptem amb un equip de mestres que desenvolupen la seva tasca d’ensenyar a aprendre dia a dia, un Consell Escolar dinàmic i amb ganes d’assumir el repte de vetllar per una escola de qualitat, una AMPA que impulsa noves iniciatives i dóna suport al projecte educatiu, un Ajuntament que s’implica en les millores del procés educatiu i les infrastructures per portar-lo a terme, uns serveis educatius que reforcen l’actuació del centre i un grup ampli de persones vinculades a l’escola disposades a donar el seu cop de mà.
És per aquest motiu que creiem que som rics en potencial humà i per aquest motiu pensem que com a escola tenim la sort de poder compartir un temps junts que ens farà créixer a tots com a persones.

Aquest vídeo forma part del I CIRCUIT ESCOLAR QR i està editat dins del Projecte Castell de Montesquiu- Edició 2015/16. Autoria: Cicle Superior. El podeu localitzar al QR de l’entrada de l’escola.