Sessions 3 i 4 amb en Magí Puig (20/1 i 24/2)

1- Quan cal fer un contracte menor?

2- Pressupost 2021. Document de suport (recull de materials de portal de centre i Ateneu)

3- Liquidació 2020 Tancament pas a pas exercici 2020

Sessió 3. 12-13

1. Eleccions al consell escolar

2. Tancament del pressupost

3. Declaració 347

4. A debat: documents de classe

Com fer el pressupost

 • El procés

Centres de cost

 • Guies i tutorials

– Concepte de centre de cost: La gestió econòmica del centre docent públic. El pressupost.  http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_25415127_1.pdf

Creació, assignació de diners, responsables, eliminació, relació amb partides: Saga: gestió econòmica. Centres de cost.  http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/1112/ge/m1/m1p4.htm

Imputar factures a centres de cost. Saga: gestió econòmica. Factura pressupostària. http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/1112/ge/m3/m3p3.htm

Importar centres de cost del curs anterior. Creació d’un nou pressupost. Saga: gestió econòmica. Canvi  d’exercici  http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/1112/ge/m6/m6p3.htm

 • Instruments

-Graella de centres de cost i partides: Cal copiar-lo per poder-hi escriure

Sessió 3. Curs 2011-2012

 • 1. Calendari de tasques del segon trimestre
Gener Febrer Març
 • Dia 31: Aprovació pressupost
 • Jornades portes obertes
 • Obertura del llibre d’entrades i sortides correspondència
 • Tancament pressupost
 • Preinscripcions
 • Presentació Declaració 347 a Hisenda

4. Idees per al seminari: Document

Sessió 2. Curs 2011-2012

1. Seguiment del calendari de gestió

 • Elaboració del pressupost
  • El pressupost del centre. Article 52 de l’Article 52 de Decret d’Autonomia de Centres:
   • El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les despeses
   • Queden explícitament excloses: les contractacions laborals de personal docent i no docent, els serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a l’ajuntament i el servei de menjador.
  • Orientacions per a la gestió econòmica
  • Miniguia SAGA per fer el pressupost
  • Curs de SAGA.
  • Redactem entre tots el protocol d’elaboració del pressupost

2. Més temes

SAGA i pressupost 2008

Com bé sabeu el dia 16 es va haver de tancar la gestió econòmica amb el SAGA. Probablement es tornarà a obrir el dia 21 per als centres de primària.

Però, de totes maneres, aquest mes cal presentar el pressupost per al 2008. A la pàgina del SAGA podeu trobar un document d’Excel amb totes les partides. Si hi introduiu les quantitats del vostre pressupost, obtindreu un document per presentar al Consell Escolar.