Sessió 3. Curs 13-14

 • L’escola i hisenda
  • Quines declaracions hem de fer i quan?
Impost Qui l’ha de fer? Data de presentació Model 
Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF Centres que hagin fet el model 111 durant l’any passat 30 de gener de 2014 190
Declaració-resum anual de l‘IVA Centres que hagin fet el model 303 durant l’any passat 30 de gener de 2014 390
Retencions i ingressos a compte de l’IRPF Centres que contractin professionals i els retinguin IRPF Trimestral (la primera de l’1 al 15 d’abril 2014) 111
IVA- autoliquidació Centres que venguin productes i serveis i cobrin IVA Trimestral (la primera de l’1 al 15 d’abril 2014) 303
Declaració anual d’operacions amb terceres persones Centres amb proveïdors de més de 3.005,06 € Febrer 2014 347
  • Com les podem fer

A partir d’ara s’han de fer obligatòriament per Internet (ja no no es poden presentar en suport paper)  tal com estableix de forma obligatòria l’Agència Tributària (AEAT) per a les administracions públiques. Per a això necessitem:

    • Programa “Informativas” de l’agència tributària: ens ajuda a omplir els formularis, a enviar els arxius i fins i tot a fer els pagament (és el que utilitzem per a la declaració 347)
    • Un certificat digital que assegura la identitat de qui fa les declaracions i els pagaments
  • Normativa

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre (BOE 26.11.2013) per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions .

Sessió 1. 13-14

1. Presentació del curs

 • Participants
 • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3. Qui som?


4. Per consultar

5.XTEC i secretaria

Com consultar les aportacions pendents del Departament

Si voleu consultar quines aportacions del Departament teniu pendents de cobrament, podeu fer-ho seguint els passos següents:

1- Aneu a l’oficina virtual de tràmit

2- Ompliu el formulari següent:

Us sortirà la llista d’ingressos pendents. Si cliqueu un dels documents, se us obrirà una fitxa amb més detalls d’aquesta operació.