Curs 21-22

Sessió 1: 20 d’octubre del 2021

Sessió 2: 24 de novembre del 2021

  • Magí Puig: justificació econòmica PMOE i pressupost 2022

Sessió 3: 26 de gener del 20221

  • Models documentals d’àmbits diversos: autoritzacions, actes, diligències, convocatòries, … Acords de zona.

Sessió 4: 9 de març del 2022

  • Magí Puig: liquidació, pas a pas.

Sessió 5: 27 d’abril del 2022