Actualització Google per a secretaria

 • Gmail
  • Visualització compacta
  • Logo centre
  • Signatura automàtica
  • Contestador automàtic
  • Respostes predefinides
  • Canviar tema
  • Programar enviament missatges de gmail: Right Inbox
  • Contactes
  • Tasques
 • Calendaris
  • Visualització compacta
  • Fus horari
 • Documents
  • Canvi visualització
  • Escurçar URL: goo.gl lite (complement o extensió)
  • Conversió de formats:
   • Preguntar-ho cada vegada
   • Pujar pdf: sense convetir format
   • Documents word, ppt per treballar-hi: convertir formats
  • Compartir documents amb tothom
 • Text
  • Historial de revisions, configuració de la pàgina, cerca,
  • word art, comentaris, fletxes. numeració pàgines, salts de pàgina, marcadors, índex,
  • afegir tipus de lletra: Lligades: Damion, Norican, Satisfy, League script
  • estils de paràgraf, interliniat
 • Fulls de càlcul
  • Formats números
  • Fórmules senzilles: sumatori, percentatge, comptar
  • Ajuntar caselles
  • Generar gràfics
 • Presentacions
  • Codi embed
  • Notes de l’orador
  • Transicions i animacions
  • Word art , flextes
 • Qüestionaris
  • Que no es necessiti identificació
  • Fons
  • Deixar d’acceptar respostes
  • Editar la confirmació
  • Fer més d’una pàgina
  • Amaga el matí i la nit, i els caps de setmana
  • Visualització anual
  • Recordatoris

Sessió 4. 2010-2011

 

1. Informacions

2. GDocs: pràctiques

 • 1. Col·leccions: Crear una col·lecció, per exemple, Secretaria digital
 • 2. Plantilles: Utilitzar una plantilla per fer un document de text:  Quadrant de programació de l’escola Sant Nicolau. Personalitzar i fer canvis al document.
 • 3. Document de text:
  • Fer una còpia del model de carta i personalitzar-lo
  • Fer un altre model de document, a partir de la carta
  • Aspectes a comentar: format de taules, comentaris, historial, cerca i substitueix, salts de pàgina, capçaleres i peus de pàgina, caràcters especials, quadres de contingut.
  • Baixar un model de document en format word
 • 4.Bases de dades:Networking
  • Fer una còpia del calendari escolar
  • Analitzar com s’ha fet
  • Personalitzar
  • Veure fitxes de tutories, control de classe i control d’absències
 • 5.PDF
 • 6.Presentacions
  • Elaborar un document compartit
   • Presentació de l’escola a les noves famílies
   • Guió reunió inici curs

Sessió 3. 2010-2011

1. Informacions


2.  Documents de XTEC-Googlegoogle-docs001

Com entrar als documents de Google

Com són els documents de Google

Gestió de documents i carpetes

Compartir i publicar documents

Revisions de documents

Importar, exportar, enviar,  imprimir documents


3.  Formularis

Què són?

Quins elements contenen?

Donar forma

Recollir respostes i mostrar-les

Sessió 2. 2010-2011

1. Informacions

 • Comptes corrents de La Caixa
 • Altres


2. Calendaris de XTEC-Google

-Gestió de calendaris

-Recordatoris

-Esdeveniments

-Invitacions

-Tasques

Sessió 1. 2010-2011

1. Presentació del curs

 • Lloc i normes del lloc
 • Calendari

2. Presentació dels espais virtuals del curs

3.Informacions

 • Sessió prèvia per a secretaris novells: materials
 • Eleccions al Consell Escolar
 • Altres formacions de Gmail
 • Accés a SAGA amb usuari d’EPOCA (nif i contrasenya)

4. Els serveis Google del correu de la XTEC

5. Gmail

Secretaria i Google

El Google com a calculadora

A vegades ens passa que estem treballant a l’ordinador i necessitem fer una operació matemàtica, però no tenim la calculadora a mà.

Problema resolt! Entrem al Google (sí, sí, al Google normal, al de buscar coses) i a la finestreta hi escrivim l’operació que volem. Per exemple 3+2. Cliquem la tecla “return” i ens surt 3+2=5, amb negreta i tot. Proveu-ho!