Sessió 3. Curs 2011-2012

  • 1. Calendari de tasques del segon trimestre
Gener Febrer Març
  • Dia 31: Aprovació pressupost
  • Jornades portes obertes
  • Obertura del llibre d’entrades i sortides correspondència
  • Tancament pressupost
  • Preinscripcions
  • Presentació Declaració 347 a Hisenda

4. Idees per al seminari: Document