Sessió 1. Curs 2012-2013

1. Presentació del curs

  • Participants
  • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3.Informacions

4.XTEC i secretaria

5.El portal de centre

 

Recull normatiu sobre l’avaluació

  • Plantilles (en pdf on es pot escriure)  per formalitzar:
  • Models de document en Word:

Eleccions al Consell Escolar 08