PMF

Preguntes més freqüents (PMF)

1. Com es gestionen les beques de  reeducació quan el centre rep els diners destinats a l’alumnat?

Resposta: 

Molts centres fan d’intermediaris de les beques de reeducació, és a dir, reben els diners de la beca de l’alumne X i fan el pagament a les persones professionals. Hem de tenir en compte que:

  • És un moviment extrapressupostari.
  • La factura que fa la persona professional (logopeda, psicòloga, …) que atén a l’alumne X va a nom del centre educatiu ja que és qui farà el pagament i és la justificació d’aquest pagament. Seria important que en el concepte de la factura hi indiquin el nom de l’alumne per poder justificar al 100% tots els moviments.
  • Aquesta factura pot tenir o no IRPF depenent de la situació fiscal de la persona professional però no afecta en cap cas al centre i no ha de fer cap gestió sobre aquest tema.
  • Aquesta factura ha de tenir expressió d’IVA: ha d’indicar el % o la cita conforme està exempta d’aquest impost). 

2. Eleccions al Consell Escolar. 

Al postal de centre trobareu un apartat específic de preguntes freqüents relacionades amb el procés electoral al Consell Escolar dels centres educatius: