PMF

Preguntes més freqüents (PMF)

  1. Com es gestionen les beques de  reeducació quan el centre rep els diners destinats a l’alumnat?

Resposta: 

Molts centres fan d’intermediaris de les beques de reeducació, és a dir, reben els diners de la beca de l’alumne X i fan el pagament a les persones professionals. Hem de tenir en compte que:

  • És un moviment extrapressupostari.
  • La factura que fa la persona professional (logopeda, psicòloga, …) que atén a l’alumne X va a nom del centre educatiu ja que és qui farà el pagament i és la justificació d’aquest pagament. Seria important que en el concepte de la factura hi indiquin el nom de l’alumne per poder justificar al 100% tots els moviments.
  • Aquesta factura pot tenir o no IRPF depenent de la situació fiscal de la persona professional però no afecta en cap cas al centre i no ha de fer cap gestió sobre aquest tema.
  • Aquesta factura ha de tenir expressió d’IVA: ha d’indicar el % o la cita conforme està exempta d’aquest impost).