Actualització Google per a secretaria

 • Gmail
  • Visualització compacta
  • Logo centre
  • Signatura automàtica
  • Contestador automàtic
  • Respostes predefinides
  • Canviar tema
  • Programar enviament missatges de gmail: Right Inbox
  • Contactes
  • Tasques
 • Calendaris
  • Visualització compacta
  • Fus horari
 • Documents
  • Canvi visualització
  • Escurçar URL: goo.gl lite (complement o extensió)
  • Conversió de formats:
   • Preguntar-ho cada vegada
   • Pujar pdf: sense convetir format
   • Documents word, ppt per treballar-hi: convertir formats
  • Compartir documents amb tothom
 • Text
  • Historial de revisions, configuració de la pàgina, cerca,
  • word art, comentaris, fletxes. numeració pàgines, salts de pàgina, marcadors, índex,
  • afegir tipus de lletra: Lligades: Damion, Norican, Satisfy, League script
  • estils de paràgraf, interliniat
 • Fulls de càlcul
  • Formats números
  • Fórmules senzilles: sumatori, percentatge, comptar
  • Ajuntar caselles
  • Generar gràfics
 • Presentacions
  • Codi embed
  • Notes de l’orador
  • Transicions i animacions
  • Word art , flextes
 • Qüestionaris
  • Que no es necessiti identificació
  • Fons
  • Deixar d’acceptar respostes
  • Editar la confirmació
  • Fer més d’una pàgina
  • Amaga el matí i la nit, i els caps de setmana
  • Visualització anual
  • Recordatoris

Centres de cost

 • Guies i tutorials

– Concepte de centre de cost: La gestió econòmica del centre docent públic. El pressupost.  http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Documents/ARXIUS/doc_25415127_1.pdf

Creació, assignació de diners, responsables, eliminació, relació amb partides: Saga: gestió econòmica. Centres de cost.  http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/1112/ge/m1/m1p4.htm

Imputar factures a centres de cost. Saga: gestió econòmica. Factura pressupostària. http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/1112/ge/m3/m3p3.htm

Importar centres de cost del curs anterior. Creació d’un nou pressupost. Saga: gestió econòmica. Canvi  d’exercici  http://www.xtec.cat/gestcent/formacio/1112/ge/m6/m6p3.htm

 • Instruments

-Graella de centres de cost i partides: Cal copiar-lo per poder-hi escriure

Sessió 5. Curs 2011-2012

Abril Maig Juny
-Presentació liquidació de pressupost
-Justificació petites reparacions (Sabadell)
-Beques NEE (Generalitat o Serveis Socials)
-Demanar la Subvenció del Projecte de centre
-Sortides ciutat i escola
-Justificació Agenda 21 (SBD)
-Justificació Projecte educatiu de centre (SBD)
-Justificació Ciutat i escola (SBD)
-Matriculació
-Memòria
 • Gestió de pagaments
  • Registre de correspondència
   • Manual o digital
   • Què registrem?
   • On?
   • Com ho desem?
   • Qui ho pot consultar?
   • Podem fer còpia?
   • Miniguia SAGA: registre de correspondència
  • Gestió del temps de secretaria
   • Com us organitzeu?
   • Registreu les tasques que aneu fent?
   • Us heu fet un horari?
   • De quina llista de tasques partiu?
   • Quines són les vostres tasques, segons la LEC: Enllaç a la normativa

  Bones pràctiques

  A la Intranet del Departament-Portal de centre hi ha un recull de bones pràctiques que ens pot donar molt bones orientacions per a la secretaria del centre. Recorda d’entrar-hi amb DNI i contrasenya d’ATRI (o EPOCA).

  Compartiu-les amb el vostre equip de gestió 😉

  Som al febrer, la 347!

  almond-tree                                              Pel febrer floreix l’ametller

  1. Què és:
  És un formulari per informar a Hisenda dels proveïdors a qui hem pagat més de 3.005,06 € (amb IVA inclòs). Només és informació i no  hem de pagar res.

  2. Qui l’ha de presentar:
  Qualsevol centre que hagi pagat a un proveïdor més de 3.005,06 € (amb IVA inclòs).

  3. Quan s’ha de presentar:

  • Durant el mes de febrer de cada any

  4. Normativa de referència

  5. Com obtenir la llista dels proveïdors de més de 3.005, 06 €

  • SAGA: entres a gestió econòmica, tries l’any del qual vols l’informe 347, vas a informes i cliques el n. 18 “Obtenció de dades per la declaració anual a tercers (model 347 d’hisenda)”. Surt directament l’excel amb els totals anuals de cada proveïdor  i, també,  desglossats per trimestres.

  4. Recomanacions abans de fer la declaració

  • Contactar amb els proveïdors que heu de declarar i assegurar-vos que les quantitats que posareu a la declaració coincideixen.
  • Desglosseu els pagaments per trimestres, tal com se’ns demana aquest any
  • Tingueu a mà el NIF dels proveïdors que sortiran a la declaració
  • Heu de tenir en compte totes les factures que porten el vostre NIF, encara que les hagi pagat l’AMPA
  • Heu d’incloure proveïdors de subministraments, de llibres, de fungibles, empreses d’autocars, neteja, monitoratge, cases de colònies…
  • Utilitzeu un ordinador amb tots els programes actualitzats, especialment l’Explorer (és a dir, el Windows)  i el Java, sobretot si presenteu la declaració per Internet.
  • Utilitzeu l’Explorer, no el Firefox ni el Chrome.

  5. Com  s’ha de fer la declaració

  6. Si teniu el programa instal·lat de l’any passat.

  Pot ser que us demani d’actualitzar-lo, ho feu. Un cop s’ha actualitzat el torneu a obrir de nou.

  7. Si heu d’instal·lar el programa Plataforma Informativa. Instruccions de la pàgina de l’Agència Tributària.

  • 7.2 Baixar i instal·lar la Plataforma Informativa
   • Desar l’arxiu a l’ordinador (molt senzill, ho fa tot sol). Si és la primera vegada que us baixeu el programa has de dir “afegir model des d’internet”
   • Si ja el tens de l’any anterior l’has d’actualitzar si t’ho demana i aleshores has d’anar a “fichero”, seleccionar “agregar nuevo model0” i clicar “des de internet”.

  8. Emplenar la declaració 347:

  Vídeo Youtube que es troba a la pàgina de l’Agència Tributària amb les instruccions.

  • 8.1 Fer una nova declaració
   • Obrir el programa “Informativas”
   • Anar al menú “Modelo” i clicar “Abrir modelo”
   • Seleccionar el 347 de l’any que correspon
   • Se’ns obre la pestanya “Declarantes”. Hem de clicar una icona que és un full en blanc: “Nueva declaración”
  • 8.2 Omplir la fitxa de “Declarantes”
   • Posar-hi les dades del centre
  • 8.3 Anem a la pestanya “Declarados”
   • Posem les dades dels proveïdors que ens ha donat el SAGA
   • A la Casella “Clave código” posem la “D” Adquisiciones (…)  realizadas por Entidades Públicas (…).
   • Omplim les caselles dels 4 trimestres del “Importe trimestral de las operaciones”
   • És útil clicar el tick verd de dalt a l’esquerra per comprovar que no hi ha errors
   • A continuació clicar al símbol del costat que posa “presentación de  declaraciones” i signar digitalment.

  Sessió 3. Curs 2011-2012

  • 1. Calendari de tasques del segon trimestre
  Gener Febrer Març
  • Dia 31: Aprovació pressupost
  • Jornades portes obertes
  • Obertura del llibre d’entrades i sortides correspondència
  • Tancament pressupost
  • Preinscripcions
  • Presentació Declaració 347 a Hisenda

  4. Idees per al seminari: Document

  Sessió 2. Curs 2011-2012

  1. Seguiment del calendari de gestió

  • Elaboració del pressupost
   • El pressupost del centre. Article 52 de l’Article 52 de Decret d’Autonomia de Centres:
    • El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les despeses
    • Queden explícitament excloses: les contractacions laborals de personal docent i no docent, els serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a l’ajuntament i el servei de menjador.
   • Orientacions per a la gestió econòmica
   • Miniguia SAGA per fer el pressupost
   • Curs de SAGA.
   • Redactem entre tots el protocol d’elaboració del pressupost

  2. Més temes