Sessió 4 curs 19-20

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES, LA 347

Termini de presentació

Pas a pas per a fer la declaració

LA COMUNICACIÓ AL CENTRE EDUCATIU

Idees clau per a la comunicació als centres educatius (Joan Teixidó)

Canals de comunicació entre:

 • L’equip directiu amb el claustre: reunions presencials, correu, google drive, calendaris google, formularis google, Padlet…
 • Els membres del claustre entre si: reunions diverses, correu, google drive, whatsapp…
 • L’escola amb les famílies: reunions presencials, entrevistes individuals, correu, web, fulls informatius, trucades telefòniques, telegram, circulars…
 • De pagament TokApp, Dinantia.

Quins canals de comunicació feu servir per als següents esdeveniments?

 1. Convocatòria de reunions de consell escolar
 2. Convocatòria de reunions de claustre
 3. Contacte amb proveïdors
 4. Demandes de material del professorat
 5. Suggeriments per al pressupost del centre
 6. Actes de les reunions de consell i claustre
 7. Informació de beques
 8. Pagaments material i sortides
 9. Informació de sortides i colònies
 10. Reclamacions de pagaments pendents a les famílies

Per una bona comunicació tot l’equip docent hi ha d’estat comptat. 

Sessió 3-4 curs 18-19

GESTIÓ ECONÒMICA

El recorregut del pressupost d’un centre educatiu

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

Model 347

Model 111

Es recomana tenir obert l’apartat corresponent d’Esfera i fer “enganxa” i “copia” per passar correctament les dades dels perceptors a la declaració.

 

Sessió 3 curs 17-18

DECLARACIONS INFORMATIVES A HISENDA

1-Certificat electrònic

3-La declaració anuals d’operacions amb tercers: La 347              Termini de l’1 al 28 de febrer

4-IRPF qualsevol pagament que es faci a una persona física, exercint una activitat de tipus professional.

S’ha de fer la declaració on line des del web d’Hisenda clicant directament al model de declaració que voleu omplir.

Sessió 3. Curs 13-14

 • L’escola i hisenda
  • Quines declaracions hem de fer i quan?
Impost Qui l’ha de fer? Data de presentació Model 
Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF Centres que hagin fet el model 111 durant l’any passat 30 de gener de 2014 190
Declaració-resum anual de l‘IVA Centres que hagin fet el model 303 durant l’any passat 30 de gener de 2014 390
Retencions i ingressos a compte de l’IRPF Centres que contractin professionals i els retinguin IRPF Trimestral (la primera de l’1 al 15 d’abril 2014) 111
IVA- autoliquidació Centres que venguin productes i serveis i cobrin IVA Trimestral (la primera de l’1 al 15 d’abril 2014) 303
Declaració anual d’operacions amb terceres persones Centres amb proveïdors de més de 3.005,06 € Febrer 2014 347
  • Com les podem fer

A partir d’ara s’han de fer obligatòriament per Internet (ja no no es poden presentar en suport paper)  tal com estableix de forma obligatòria l’Agència Tributària (AEAT) per a les administracions públiques. Per a això necessitem:

    • Programa “Informativas” de l’agència tributària: ens ajuda a omplir els formularis, a enviar els arxius i fins i tot a fer els pagament (és el que utilitzem per a la declaració 347)
    • Un certificat digital que assegura la identitat de qui fa les declaracions i els pagaments
  • Normativa

Ordre HAP/2194/2013, de 22 de novembre (BOE 26.11.2013) per la qual es regulen els procediments i les condicions generals per a la presentació de determinades autoliquidacions i declaracions .

Certificat digital

Què és?

És un petit arxiu que conté informació encriptada. Serveix per signar documents i té el mateix valor que una signatura feta a mà. Per exemple, és vàlid per signar les declaracions d’hisenda, com ara la 347, i poder-la presentar telemàticament.  També permet fer els ingressos corresponents a l’IRPF (model 111) mitjançant una transferència bancària des del propi ordinador.

Quins avantatges té?

No ens hem de traslladar a l’oficina d’hisenda, ni a la bancària per fer gestions relacionades amb hisenda. I les podem fer qualsevol dia a qualsevol hora.

I quins inconvenients?

Cal recordar l’ordinador, usuari i navegador on instal·lem el certificat digital perquè si canviem qualsevol d’aquestes coses no el podrem utilitzar.

Cal donar permís a l’ordinador per connectar-se de forma segura a l’Agencia Tributaria i a la Fábrica Nacional de Moneda y timbre. Això es fa clicant “Entenc els riscos” i “Afegeix una excepció” sempre que ens aparegui la típica pàgina de “No es pot confiar en la connexió”

També cal tenir l’ordinador actualitzat i seguir les recomanacions de l’Agencia Tributaria respecte al navegador i respecte a Java. Així mateix, és necessari tenir l’Acrobat Reader (o equivalent) instal·lat.

Quins documents es necessiten?

 • Original i fotocòpia del NIF de l’escola
 • Original i fotocòpia del NIF del director/a
 • Document que acrediti l’existènci de l’escola. Per exemple, DOGC on es publica la creació de l’escola.
 • Document que acrediti que una determinada persona és el director/a de l’escola. Per exemple, el nomenament del director. És possible que si no està clar que el document és vigent, us demanin, a més a més, un certificat que heu de demanar al vostre Servei Territorial.
 • Un número de petició que heu de demanar telemàticament a la Fábrica de Moneda y Timbre

Quin procés cal seguir?

 • Decidir a quin ordinador posarem el certificat i amb quin usuari i navegador el farem servir.
 • Preparar tècnicament aquest ordinador segons les instruccions de l’ Agencia Tributaria.
 • Reunir tota la documentació.
 • Anar a presentar-la a una oficina de l’Agencia Tributaria. Ho ha de fer el director/a en persona.
 • Tornar a entrar al web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (mateix ordinador, usuari i navegador) i acabar el procés d’obtenció del certificat.
 • Després de tot això, podreu clicar l’opció de Presentación telemática quan feu qualsevol declaració. L’ordinador buscarà el certificat digital i us preguntarà si voleu signar el document amb aquest certificat. Només cal acceptar.
 • El programa us guia durant tot el procés. Us indica quan us heu d’esperar i quan podeu imprimir-vos o desar-vos un certificat/còpia de la declaració presentada.
 • Els sistemes de suport a l’usuari de l’Agencia Tributaria funcionen molt bé, fins i tot el d’atenció telefònica. 😉   El cert és que s’han d’utilitzar sovint perquè sempre sorgeixen petites complicacions de tipus tècnic.

Una alternativa: presentació per la Línia Oberta de La Caixa

Els que tingueu compte a La Caixa podeu presentar la declaració 347 telemàticament a través del servei de Línia Oberta. L’Albert Iturbe explica detalladament el procés en aquest excel·lent comenari al nostre bloc: enllaç al comentari.

Sessió 3. 12-13

1. Eleccions al consell escolar

2. Tancament del pressupost

3. Declaració 347

4. A debat: documents de classe

Som al febrer, la 347!

almond-tree                                              Pel febrer floreix l’ametller

1. Què és:
És un formulari per informar a Hisenda dels proveïdors a qui hem pagat més de 3.005,06 € (amb IVA inclòs). Només és informació i no  hem de pagar res.

2. Qui l’ha de presentar:
Qualsevol centre que hagi pagat a un proveïdor més de 3.005,06 € (amb IVA inclòs).

3. Quan s’ha de presentar:

 • Durant el mes de febrer de cada any

4. Normativa de referència

5. Com obtenir la llista dels proveïdors de més de 3.005, 06 €

 • SAGA: entres a gestió econòmica, tries l’any del qual vols l’informe 347, vas a informes i cliques el n. 18 “Obtenció de dades per la declaració anual a tercers (model 347 d’hisenda)”. Surt directament l’excel amb els totals anuals de cada proveïdor  i, també,  desglossats per trimestres.

4. Recomanacions abans de fer la declaració

 • Contactar amb els proveïdors que heu de declarar i assegurar-vos que les quantitats que posareu a la declaració coincideixen.
 • Desglosseu els pagaments per trimestres, tal com se’ns demana aquest any
 • Tingueu a mà el NIF dels proveïdors que sortiran a la declaració
 • Heu de tenir en compte totes les factures que porten el vostre NIF, encara que les hagi pagat l’AMPA
 • Heu d’incloure proveïdors de subministraments, de llibres, de fungibles, empreses d’autocars, neteja, monitoratge, cases de colònies…
 • Utilitzeu un ordinador amb tots els programes actualitzats, especialment l’Explorer (és a dir, el Windows)  i el Java, sobretot si presenteu la declaració per Internet.
 • Utilitzeu l’Explorer, no el Firefox ni el Chrome.

5. Com  s’ha de fer la declaració

6. Si teniu el programa instal·lat de l’any passat.

Pot ser que us demani d’actualitzar-lo, ho feu. Un cop s’ha actualitzat el torneu a obrir de nou.

7. Si heu d’instal·lar el programa Plataforma Informativa. Instruccions de la pàgina de l’Agència Tributària.

 • 7.2 Baixar i instal·lar la Plataforma Informativa
  • Desar l’arxiu a l’ordinador (molt senzill, ho fa tot sol). Si és la primera vegada que us baixeu el programa has de dir “afegir model des d’internet”
  • Si ja el tens de l’any anterior l’has d’actualitzar si t’ho demana i aleshores has d’anar a “fichero”, seleccionar “agregar nuevo model0” i clicar “des de internet”.

8. Emplenar la declaració 347:

Vídeo Youtube que es troba a la pàgina de l’Agència Tributària amb les instruccions.

 • 8.1 Fer una nova declaració
  • Obrir el programa “Informativas”
  • Anar al menú “Modelo” i clicar “Abrir modelo”
  • Seleccionar el 347 de l’any que correspon
  • Se’ns obre la pestanya “Declarantes”. Hem de clicar una icona que és un full en blanc: “Nueva declaración”
 • 8.2 Omplir la fitxa de “Declarantes”
  • Posar-hi les dades del centre
 • 8.3 Anem a la pestanya “Declarados”
  • Posem les dades dels proveïdors que ens ha donat el SAGA
  • A la Casella “Clave código” posem la “D” Adquisiciones (…)  realizadas por Entidades Públicas (…).
  • Omplim les caselles dels 4 trimestres del “Importe trimestral de las operaciones”
  • És útil clicar el tick verd de dalt a l’esquerra per comprovar que no hi ha errors
  • A continuació clicar al símbol del costat que posa “presentación de  declaraciones” i signar digitalment.

Sessió 4. 2010-2011

 

1. Informacions

2. GDocs: pràctiques

 • 1. Col·leccions: Crear una col·lecció, per exemple, Secretaria digital
 • 2. Plantilles: Utilitzar una plantilla per fer un document de text:  Quadrant de programació de l’escola Sant Nicolau. Personalitzar i fer canvis al document.
 • 3. Document de text:
  • Fer una còpia del model de carta i personalitzar-lo
  • Fer un altre model de document, a partir de la carta
  • Aspectes a comentar: format de taules, comentaris, historial, cerca i substitueix, salts de pàgina, capçaleres i peus de pàgina, caràcters especials, quadres de contingut.
  • Baixar un model de document en format word
 • 4.Bases de dades:Networking
  • Fer una còpia del calendari escolar
  • Analitzar com s’ha fet
  • Personalitzar
  • Veure fitxes de tutories, control de classe i control d’absències
 • 5.PDF
 • 6.Presentacions
  • Elaborar un document compartit
   • Presentació de l’escola a les noves famílies
   • Guió reunió inici curs

Sessió 5. 09-10

1. Humor:

2. Informacions

 • 347 i Saga
 • Detecció de necessitats del Pla de Formació de Zona

3. Identificació gràfica dels centres docents

4. Subvencions per a la reutilització de llibres de text

5. No passaran:
 • En quines coses em “planto”?

6. Qüestionaris GDocs