Justificació econòmica PMOE – S2 curs 21-22

Recordeu que el proper 31 de desembre del 2021 finalitza el termini per a presentar la justificació de despeses del PMOE 20-21.

Trobareu tota la informació i documentació al portal de centre: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Projectes-educatius/pmoe/Pagines/PMOE-Curs-2020-2021.aspx

També s’ha publicat la informació del PMOE 21-22 en data de 28 de setembre del 2021: https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Projectes-educatius/pmoe/Pagines/default.aspx

Sessió 4 curs 19-20

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES, LA 347

Termini de presentació

Pas a pas per a fer la declaració

LA COMUNICACIÓ AL CENTRE EDUCATIU

Idees clau per a la comunicació als centres educatius (Joan Teixidó)

Canals de comunicació entre:

 • L’equip directiu amb el claustre: reunions presencials, correu, google drive, calendaris google, formularis google, Padlet…
 • Els membres del claustre entre si: reunions diverses, correu, google drive, whatsapp…
 • L’escola amb les famílies: reunions presencials, entrevistes individuals, correu, web, fulls informatius, trucades telefòniques, telegram, circulars…
 • De pagament TokApp, Dinantia.

Quins canals de comunicació feu servir per als següents esdeveniments?

 1. Convocatòria de reunions de consell escolar
 2. Convocatòria de reunions de claustre
 3. Contacte amb proveïdors
 4. Demandes de material del professorat
 5. Suggeriments per al pressupost del centre
 6. Actes de les reunions de consell i claustre
 7. Informació de beques
 8. Pagaments material i sortides
 9. Informació de sortides i colònies
 10. Reclamacions de pagaments pendents a les famílies

Per una bona comunicació tot l’equip docent hi ha d’estat comptat. 

Sessió 1 curs 18-19

LA SECRETARIA D’UN CENTRE

Funcions en relació a la gestió econòmica

DOCUMENTS RELATIUS A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ D’UN CENTRE

Documents d’organització i gestió de centre 2018-19: econòmica, acadèmica i administrativa

Documentació d’un centre docent

CONSELL ESCOLAR

Renovació del Consell Escolar

 • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
 • Votacions: entre els dies 26 i 30  de novembre de 2018, ambdós inclosos
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

Portal de centre. Les eleccions pas a pas

PERSONAL DE SUPORT A SERVEIS TERRITORIALS

 • Emi Moreno per consultes sobre gestió econòmica
 • Elena González per consultes sobre contractació

Sessió 2. Curs 16-17

Primers passos a Esfer@                                                   notes-686344__340

Primers passos a esfer@

Entrar a l’aplicació Esfer@

Estructura de les partides a Esfer@

Accés als materials de formació de l’Ateneu

Acords sobre adjudicacions de despeses

Davant qualsevol qüestió informàtica amb ESFER@ cal obrir incidència al SAU. Per altres incidències o consultes poden enviar un correu a aquesta  bústia:
vall_gestioeconomica.ensenyament@gencat.cat

 Declaracions a Hisenda

Full resum sobre IRPF (per Sílvia Jovells)

Certificat electrònic per a les declaracions a hisenda. NOVETAT

            DECLARACIONS A HISENDA

Vídeos per a les declaracions informatives
 • IRPF qualsevol pagament que es faci a una persona física, exercint una activitat de tipus professional
Trimestral: model 111
De l’1 al 20 abril, juliol, octubre i gener.
Anual: model 190     De l’1 al 30 gener de 2017.
 • DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS
Model 347: Proveïdors, superiors a 305,06 euros, que inclou  IVA.

 

Fins el 28 de Febrer

Sessió 4. Curs 15-16

 • Enllaços d’interès relacionats amb economia al nostre bloc:apple
  • Gestió econòmica
  • Normativa

Sessió 3. Curs 15-16

GESTIÓ ECONÒMICA

Economia from crpsabadell

Quadre resum:

IVA l’educació n’està exempta però alguns ingressos del centre donen lloc a l’emissió de factures
Trimestral: model 303
De l’1 al 15 abril, juliol, octubre. La darrera fins el 30 gener del 2016.
Anual : model 390
De l’1 al 30 gener de 2016.
IRPF qualsevol pagament que es faci a una persona física, exercint una activitat de tipus professional
Trimestral: model 111
De l’1 al 20 abril, juliol, octubre i gener.
Anual: model 190
De l’1 al 30 gener de 2016.
DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS
Model 347: Proveïdors, superiors a 305,06 euros, que inclou IVA.
Termini el mes de febrer.

Sessió 4. Curs 14-15

ORIENTACIONS PER A LA GESTIÓ ECONÒMICA

SAGA fletxa
ASPECTES A TENIR EN COMPTE DE CARA A UNA BONA GESTIÓ ECONÒMICA

 • S’ha de fer servir SAGA per portar la comptabilitat perquè et facilita tots els llibres comptables, és intuïtiu i legal.
 • Elaboració i aprovació del nou pressupost equilibrat abans del 31 de gener.
 • La justificació de comptes de l’any anterior presentar-la abans del 31 de març (no fer el tancament massa aviat).
 • Poden conviure a SAGA 2 exercicis oberts, com a màxim.
 • Cal estudiar bé les partides del SAGA, són massa genèriques.
 • Es comptabilitza com a pressupostari les despeses de funcionament, aportació AMPA, aportació ajuntament, material escolar i romanent.
 • Es comptabilitza com a extrapressupostari (tant entra-tant surt)  beques, IVA, IRPF, sortides, colònies i qualsevol activitat de centre no gratuïta.
 • Els centres de cost són voluntaris: es controla qui gasta què.
 • Normalment els centres funcionen amb 2 comptes i una caixeta de metàl.lic (pocs diners).
 • Per reobrir un exercici tancat cal omplir una instància que es trobar a la intranet.
 • Per resoldre dubtes sobre gestió econòmica consultar la instrucció 1/ 2014 o trucar a ST 937484455 Ext. 6037 i demanar per Emi Moreno.

PRÀCTICA

 • Anar a l’adreça http://frm.xtec.cat/entrada/nodes
 • Entrar amb  l’usuari i contrasenya de l’ATRI
 • Triar algunes de les guies que més us interessin de la WIKI, o bé alguns del mòduls de l’Xtec sobre SAGA i la gestió econòmica.
 • Fer la pràctica corresponent

Sessió 2. Curs 14-15

1-INTERCANVI D’INFORMACIONS

2-CONSULTES

Per dubtes sobre SAGA i gestió econòmica, us podeu adreçar a:

 • 900828282, o bé, sau.ensenyament@gencat.cat (consultes SAGA)
 • 937484455 Ext. 6037, Emi Moreno (gestió econòmica a ST)

 3-GESTIÓ ECONÒMICA

-Liquidació del pressupost (Tancament) SAGA:

 1. Liquidació calculada
 2. Canvi d’exercici

-Resum del treball per grups sobre la gestió econòmica:

 Liquidació del pressupost
 Inici d’un pressupost
 Gestió diària
 •  S’ha d’intentar que no quedin factures pendents de pagament pel proper any.  Va bé avisar el claustre a  primers  de desembre per tal que aturi les despeses.
 • Per fer el nou pressupost  mirar el pressupost de l’any anterior. Fer les partides, subpartides i centres de cost convenients. El pressupost fet s’ha de tenir clar i ens hi  hem de sentir còmodes per treballar-hi.
 • La introducció de pagaments de factures i ingressos a SAGA es pot fer setmanal, mensual i també trimestralment. Com més sovint es faci millor.
 • Per liquidar les  factures que tenen  un venciment més enllà de l’any en curs s’ha de  trucar els proveïdors per avançar el pagament.
 • S’ha de fer partides pressupostàries i partides extrapressupostàries. A les extrapressupostàries hi van  sortides, colònies, beques dels Ajuntaments i beques de NEE  (quan aquest alumne passa a l’ESO els diners que queden han de passar a l’institut).
 •  No s’hauria d’imputar un abonament com a ingrés. Manual SAGA com fer una abonament.
 • S’han d’anotar a SAGA tants moviments com els que hi ha fets en el compte bancari.
 • És important puntejar les sortides i les entrades cada mes i quadrar els diners del compte i la caixeta amb els del banc. Així, si hi ha algun error és més  fàcil trobar-lo.
 • Cada moviment comptable relacionat amb un ingrés o una despesa genera a SAGA un doble assentament. A cada factura s’ha de posar el núm. de registre de SAGA.
  Quan es crea un registre de factures propi podem numerar-les posant l’any seguit del número d’ordre, exemple: 14001 ó bé 14/001
 • Les factures s’han d’introduir a SAGA  quan es reben al centre, no quan les paguem.
 • El romanent que sobra de les extrapressupostàries es pot passar a pressupostari (si es vol es pot afegir una partida )
 • Per tal de facilitar la cerca de factures, es pot anotar el mateix número de referència del banc a la factura i al SAGA.
 •  Els pagaments del Departament no realitzats han de  passar  com a pendents a l’any següent
 •  S’ha de tenir en compte que moltes vegades, cap a final d’any, la Generalitat  envia uns diners per despeses de funcionament que no estaven dins de la previsió inicial.