Eleccions al Consell Escolar 2021 – S1 curs 21-22

Calendari:

  • Inici del procés: a partir del 2 de novembre de 2021.
  • Constitució de les meses electorals: abans de l’11 de novembre de 2021.
  • Votacions: entre el 22 i 26 de novembre de 2021, ambdós inclosos.
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels membres: fins el 20 de desembre de 2021.

Enllaç amb la informació de tot el procés al portal de  centres:https://espai.educacio.gencat.cat/Centres/Eleccions-consells-escolars/Pagines/default.aspx

Protocol d’actuació per als agents que intervenen en la planificació, organització i desenvolupament del procés electoral per a la renovació parcial dels membres dels consells escolars dels centres educatius del curs 2021-2022.

 

Aplicació RECE:

Recull normatiu sobre l’avaluació

  • Plantilles (en pdf on es pot escriure)  per formalitzar:
  • Models de document en Word:

Eleccions al Consell Escolar 08