Sessió 3. 2010-2011

1. Informacions


2.  Documents de XTEC-Googlegoogle-docs001

Com entrar als documents de Google

Com són els documents de Google

Gestió de documents i carpetes

Compartir i publicar documents

Revisions de documents

Importar, exportar, enviar,  imprimir documents


3.  Formularis

Què són?

Quins elements contenen?

Donar forma

Recollir respostes i mostrar-les

SAGA i pressupost 2008

Com bé sabeu el dia 16 es va haver de tancar la gestió econòmica amb el SAGA. Probablement es tornarà a obrir el dia 21 per als centres de primària.

Però, de totes maneres, aquest mes cal presentar el pressupost per al 2008. A la pàgina del SAGA podeu trobar un document d’Excel amb totes les partides. Si hi introduiu les quantitats del vostre pressupost, obtindreu un document per presentar al Consell Escolar.