Sessió 5. Curs 2011-2012

Abril Maig Juny
-Presentació liquidació de pressupost
-Justificació petites reparacions (Sabadell)
-Beques NEE (Generalitat o Serveis Socials)
-Demanar la Subvenció del Projecte de centre
-Sortides ciutat i escola
-Justificació Agenda 21 (SBD)
-Justificació Projecte educatiu de centre (SBD)
-Justificació Ciutat i escola (SBD)
-Matriculació
-Memòria
 • Gestió de pagaments
  • Registre de correspondència
   • Manual o digital
   • Què registrem?
   • On?
   • Com ho desem?
   • Qui ho pot consultar?
   • Podem fer còpia?
   • Miniguia SAGA: registre de correspondència
  • Gestió del temps de secretaria
   • Com us organitzeu?
   • Registreu les tasques que aneu fent?
   • Us heu fet un horari?
   • De quina llista de tasques partiu?
   • Quines són les vostres tasques, segons la LEC: Enllaç a la normativa

  Sessió 3. Curs 2011-2012

  • 1. Calendari de tasques del segon trimestre
  Gener Febrer Març
  • Dia 31: Aprovació pressupost
  • Jornades portes obertes
  • Obertura del llibre d’entrades i sortides correspondència
  • Tancament pressupost
  • Preinscripcions
  • Presentació Declaració 347 a Hisenda

  4. Idees per al seminari: Document