Sessió 3. 12-13

1. Eleccions al consell escolar

2. Tancament del pressupost

3. Declaració 347

4. A debat: documents de classe

Som al febrer, la 347!

almond-tree                                              Pel febrer floreix l’ametller

1. Què és:
És un formulari per informar a Hisenda dels proveïdors a qui hem pagat més de 3.005,06 € (amb IVA inclòs). Només és informació i no  hem de pagar res.

2. Qui l’ha de presentar:
Qualsevol centre que hagi pagat a un proveïdor més de 3.005,06 € (amb IVA inclòs).

3. Quan s’ha de presentar:

 • Durant el mes de febrer de cada any

4. Normativa de referència

5. Com obtenir la llista dels proveïdors de més de 3.005, 06 €

 • SAGA: entres a gestió econòmica, tries l’any del qual vols l’informe 347, vas a informes i cliques el n. 18 “Obtenció de dades per la declaració anual a tercers (model 347 d’hisenda)”. Surt directament l’excel amb els totals anuals de cada proveïdor  i, també,  desglossats per trimestres.

4. Recomanacions abans de fer la declaració

 • Contactar amb els proveïdors que heu de declarar i assegurar-vos que les quantitats que posareu a la declaració coincideixen.
 • Desglosseu els pagaments per trimestres, tal com se’ns demana aquest any
 • Tingueu a mà el NIF dels proveïdors que sortiran a la declaració
 • Heu de tenir en compte totes les factures que porten el vostre NIF, encara que les hagi pagat l’AMPA
 • Heu d’incloure proveïdors de subministraments, de llibres, de fungibles, empreses d’autocars, neteja, monitoratge, cases de colònies…
 • Utilitzeu un ordinador amb tots els programes actualitzats, especialment l’Explorer (és a dir, el Windows)  i el Java, sobretot si presenteu la declaració per Internet.
 • Utilitzeu l’Explorer, no el Firefox ni el Chrome.

5. Com  s’ha de fer la declaració

6. Si teniu el programa instal·lat de l’any passat.

Pot ser que us demani d’actualitzar-lo, ho feu. Un cop s’ha actualitzat el torneu a obrir de nou.

7. Si heu d’instal·lar el programa Plataforma Informativa. Instruccions de la pàgina de l’Agència Tributària.

 • 7.2 Baixar i instal·lar la Plataforma Informativa
  • Desar l’arxiu a l’ordinador (molt senzill, ho fa tot sol). Si és la primera vegada que us baixeu el programa has de dir “afegir model des d’internet”
  • Si ja el tens de l’any anterior l’has d’actualitzar si t’ho demana i aleshores has d’anar a “fichero”, seleccionar “agregar nuevo model0” i clicar “des de internet”.

8. Emplenar la declaració 347:

Vídeo Youtube que es troba a la pàgina de l’Agència Tributària amb les instruccions.

 • 8.1 Fer una nova declaració
  • Obrir el programa “Informativas”
  • Anar al menú “Modelo” i clicar “Abrir modelo”
  • Seleccionar el 347 de l’any que correspon
  • Se’ns obre la pestanya “Declarantes”. Hem de clicar una icona que és un full en blanc: “Nueva declaración”
 • 8.2 Omplir la fitxa de “Declarantes”
  • Posar-hi les dades del centre
 • 8.3 Anem a la pestanya “Declarados”
  • Posem les dades dels proveïdors que ens ha donat el SAGA
  • A la Casella “Clave código” posem la “D” Adquisiciones (…)  realizadas por Entidades Públicas (…).
  • Omplim les caselles dels 4 trimestres del “Importe trimestral de las operaciones”
  • És útil clicar el tick verd de dalt a l’esquerra per comprovar que no hi ha errors
  • A continuació clicar al símbol del costat que posa “presentación de  declaraciones” i signar digitalment.

Sessió 4. 2010-2011

 

1. Informacions

2. GDocs: pràctiques

 • 1. Col·leccions: Crear una col·lecció, per exemple, Secretaria digital
 • 2. Plantilles: Utilitzar una plantilla per fer un document de text:  Quadrant de programació de l’escola Sant Nicolau. Personalitzar i fer canvis al document.
 • 3. Document de text:
  • Fer una còpia del model de carta i personalitzar-lo
  • Fer un altre model de document, a partir de la carta
  • Aspectes a comentar: format de taules, comentaris, historial, cerca i substitueix, salts de pàgina, capçaleres i peus de pàgina, caràcters especials, quadres de contingut.
  • Baixar un model de document en format word
 • 4.Bases de dades:Networking
  • Fer una còpia del calendari escolar
  • Analitzar com s’ha fet
  • Personalitzar
  • Veure fitxes de tutories, control de classe i control d’absències
 • 5.PDF
 • 6.Presentacions
  • Elaborar un document compartit
   • Presentació de l’escola a les noves famílies
   • Guió reunió inici curs

Sessió 5. 09-10

1. Humor:

2. Informacions

 • 347 i Saga
 • Detecció de necessitats del Pla de Formació de Zona

3. Identificació gràfica dels centres docents

4. Subvencions per a la reutilització de llibres de text

5. No passaran:
 • En quines coses em “planto”?

6. Qüestionaris GDocs