Quadre-resum dels documents d’avaluació revisat

DOCUMENT

CONTINGUT

DESTINATARI

EXPEDIENT ACADÈMIC

Dades identificació del centre
Dades personals de l’alumne/a
Resultats d’avaluació per matèria i cicle
Decisions de pas cicle
Mesures atenció diversitat
Pla individualitzat, si escau
Assoliment competències bàsiques
CENTRE

HISTORIAL ACADÈMIC

Dades identificatives alumne/a
Resultats d’avaluació per àrea i cicle
Decisions de pas de cicle
Decisions de pas a secundària
Canvis de centre
Seguiment de pla individualitzat, si escau

FAMÍLIA (Final etapa)

CENTRE DE SECUNDÀRIA O RECEPTOR

INFORME INDIVIDUAL DE FINAL D’ETAPA

Procés seguit per l’alume/a
Nivell d’adquisició dels aprenentatges
Assoliment competències bàsiques
Mesures atenció a la diversitat

CENTRE DE SECUNDÀRIA O RECEPTOR

INFORME PERSONAL PER TRASLLAT

Resultats parcials de cada àrea i cicle
Assoliment de competències bàsiques
Mesures atenció a la diversitat

CENTRE RECEPTOR

Quan un alumne LOE es trasllada

Què cal fer quan un alumne, actualment matriculat a primària LOE, ha de traslladar-se a un altre centre, segons el cicle que està cursant:

maleta grogaCAS 1: Quan un alumne marxa en finalitzar l’etapa i…

… ha cursat tots els nivells d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic i l’Informe individualitzat de final d’etapa.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic i de l’Informe individualitzat de final d’etapa al centre de destinació (secundària).
 • Es lliura una còpia de l’Historial acadèmic a la família juntament amb el llibre d’escolaritat tancat ( si l’alumne en té).

…  ha cursat algun cicle de primària LOGSE i altres de primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic adaptat LOGSE, si és necessari (*), l’Historial acadèmic i l’informe individualitzat de final d’etapa.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*), de l’Historial acadèmic i de l’Informe individualitzat de final d’etapa al centre de destinació (secundària).
 • Es lliura una còpia de l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*), i de l’Historial acadèmic a la família juntament amb el llibre d’escolaritat tancat ( si l’alumne en té).

* * *

maleta verdaCas 2: Quan un alumne es trasllada en finalitzar un cicle i…

… només ha cursat cicles d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic al centre de destinació (primària), juntament amb el llibre d’escolaritat tancat (si l’alumne en té).

… ha cursat cicles d’educació primària LOGSE i d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*) i l’Historial acadèmic
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*) i de l’Historial acadèmic al centre de destinació (primària) ), juntament amb el llibre d’escolaritat tancat (si l’alumne en té).

 

* * *

maleta vermellaCas 3: Quan un alumne es trasllada amb un cicle començat i no finalitzat i…

… només ha cursat cicles d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic i l’Informe personal per trasllat.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic i de l’Informe personal per trasllat al centre de destinació (primària), juntament amb el llibre d’escolaritat tancat (si l’alumne en té).

… ha cursat cicles d’educació primària LOGSE i d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*), l’Historial acadèmic i l’informe personal per trasllat.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*), de l’Historial acadèmic i de l’Informe personal per trasllat al centre de destinació (primària) ), juntament amb el llibre d’escolaritat tancat (si l’alumne en té).

—————————————————————————————

(*) L’Historial acadèmic adaptat LOGSE només és necessari si l’alumne té qualificacions finals d’algun nivell d’educació primària LOGSE que no figurin al llibre d’escolaritat.

(Informació extreta de la intranet del Departament d’Educació)

Quan un alumne LOGSE es trasllada

Què cal fer quan un alumne, actualment matriculat a primària LOGSE, ha de traslladar-se a un altre centre, segons el cicle que està cursant:

maleta grogaCAS 1: Quan un alumne marxa en finalitzar l’etapa

 • S’elabora l’Historial acadèmic adaptat LOGSE.
 • Es tramet una còpia al centre de destinació (secundària)
 • Es lliura una còpia de l’Historial acadèmic a la família juntament amb el llibre d’escolaritat tancat.

* * *

maleta verdaCas 2: Quan un alumne es trasllada en finalitzar un cicle

 • S’elabora l’Historial acadèmic adaptat LOGSE
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic, juntament amb el llibre d’escolaritat tancat al centre de destinació (primària).

* * *

maleta vermellaCas 3: Quan un alumne es trasllada amb un cicle començat i no finalitzat

 • S’elabora l’Historial acadèmic adaptat LOGSE i l’Informe personal per trasllat adaptat LOGSE.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic i de l’Informe personal per trasllat, juntament amb el llibre d’escolaritat tancat al centre de destinació (primària).

—————————————————————————————

(*) L’Historial acadèmic adaptat LOGSE només és necessari si l’alumne té qualificacions finals d’algun nivell d’educació primària LOGSE que no figurin al llibre d’escolaritat.

(Informació extreta de la intranet del Departament d’Educació)

Prova d’avaluació de 6è. 2009

 

Tota la informació al Portal d’educació.

 • Què és?
 • Quan es fa?
 • Qui l’organitza?
 • Què avalua?
 • Com s’estructura la prova?
 • Quins són els criteris de correcció?
 • Submostra d’expressió oral
 • Models de preguntes
 • Informació dels resultats
 • Organització i seguiment del procés d’aplicació
 • Atenció centres: el mitjà habitual de comunicació que utilitza el Departament d’Educació és el correu xtec

  Quadre-resum dels documents d’avaluació

  DOCUMENT

  CONTINGUT

  DESTINATARI

  ACTA D’AVALUACIÓ FINAL DE CICLE

  Relació nominal de l’alumnat
  Resultats d’avaluació de les àrees
  Qualificació global de cicle
  Decisions sobre pas de cicle
  Seguiment de pla individualitzat, si escau
  CENTRE

  EXPEDIENT ACADÈMIC

  Dades identificació del centre
  Dades personals de l’alumne/a
  Resultats d’avaluació per matèria i cicle
  Decisions de pas cicle
  Mesures atenció diversitat
  Pla individualitzat, si escau
  Assoliment competències bàsiques
  CENTRE

  HISTORIAL ACADÈMIC

  Dades identificatives alumne/a
  Resultats d’avaluació per àrea i cicle
  Decisions de pas de cicle
  Decisions de pas a secundària
  Canvis de centre
  Seguiment de pla individualitzat, si escau

  PARES

  CENTRE DE SECUNDÀRIA O RECEPTOR

  INFORME INDIVIDUALITZAT

  Procés seguit per l’alume/a
  Nivell d’adquisició dels aprenentatges
  Assoliment competències bàsiques
  Mesures atenció a la diversitat

  CENTRE DE SECUNDÀRIA O RECEPTOR

  INFORME PERSONAL PER TRASLLAT

  Resultats parcials de cada àrea i cicle
  Assoliment de competències bàsiques
  Mesures atenció a la diversitat

  CENTRE RECEPTOR

  Documents d’avaluació nous

  Com que no hi ha disponibles les plantilles del WinPri ni del Saga, us hem passat els documents que són més urgents a Word per intentar facilitar-vos la feina:

  A continuació us posem la resta de documents en format doc, encara que s’han de millorar per treballar-hi:

  Instruccions per a l’avaluació final 07-08

  In extremis!

  • Instruccions per a l’avaluació final de primària. Document en PDF (Resolució de 6 de juny de 2008)
   • Feu servir les noves actes, expedients i informes finals només a Cicle Inicial
   • Utilitzeu sempre l’informe per trasllat de centre
   • Llibre d’escolaritat: si l’alumne canvia de centre, cal trametre el llibre
  • Models de documents. Comprimits en format ZIP
   • Les plantilles per al WinPri no estaran disponibles fins després del 16 de juny, segons el Suport a la gestió de Primària
   • S’està treballant en una nova versió de SAGA amb les noves plantilles.

  Tancament dels llibres d’escolaritat i documents d’avaluació del centre

  Aquest any ja sabíem que hi hauria un tema estrella de secretaria: el tancament dels llibres d’escolaritat. I com que s’acosten els Reis, arriba l’estrella. Fer l'ullet

  Doncs bé, ja s’ha publicat la resolució que parla dels documents d’avaluació:

  • Actes d’avaluació de final de cicle
  • Expedient acadèmic
  • Historial acadèmic i informe individualitzat de final d’etapa
  • Informe personal per trasllat
  • Full de seguiment del procés d’aprenentatge
  • Informes d’avaluació a les famílies