Quan un alumne LOE es trasllada

Què cal fer quan un alumne, actualment matriculat a primària LOE, ha de traslladar-se a un altre centre, segons el cicle que està cursant:

maleta grogaCAS 1: Quan un alumne marxa en finalitzar l’etapa i…

… ha cursat tots els nivells d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic i l’Informe individualitzat de final d’etapa.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic i de l’Informe individualitzat de final d’etapa al centre de destinació (secundària).
 • Es lliura una còpia de l’Historial acadèmic a la família juntament amb el llibre d’escolaritat tancat ( si l’alumne en té).

…  ha cursat algun cicle de primària LOGSE i altres de primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic adaptat LOGSE, si és necessari (*), l’Historial acadèmic i l’informe individualitzat de final d’etapa.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*), de l’Historial acadèmic i de l’Informe individualitzat de final d’etapa al centre de destinació (secundària).
 • Es lliura una còpia de l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*), i de l’Historial acadèmic a la família juntament amb el llibre d’escolaritat tancat ( si l’alumne en té).

* * *

maleta verdaCas 2: Quan un alumne es trasllada en finalitzar un cicle i…

… només ha cursat cicles d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic al centre de destinació (primària), juntament amb el llibre d’escolaritat tancat (si l’alumne en té).

… ha cursat cicles d’educació primària LOGSE i d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*) i l’Historial acadèmic
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*) i de l’Historial acadèmic al centre de destinació (primària) ), juntament amb el llibre d’escolaritat tancat (si l’alumne en té).

 

* * *

maleta vermellaCas 3: Quan un alumne es trasllada amb un cicle començat i no finalitzat i…

… només ha cursat cicles d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic i l’Informe personal per trasllat.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic i de l’Informe personal per trasllat al centre de destinació (primària), juntament amb el llibre d’escolaritat tancat (si l’alumne en té).

… ha cursat cicles d’educació primària LOGSE i d’educació primària LOE:

 • S’imprimeix l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*), l’Historial acadèmic i l’informe personal per trasllat.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic adaptat LOGSE si és necessari (*), de l’Historial acadèmic i de l’Informe personal per trasllat al centre de destinació (primària) ), juntament amb el llibre d’escolaritat tancat (si l’alumne en té).

—————————————————————————————

(*) L’Historial acadèmic adaptat LOGSE només és necessari si l’alumne té qualificacions finals d’algun nivell d’educació primària LOGSE que no figurin al llibre d’escolaritat.

(Informació extreta de la intranet del Departament d’Educació)

Quan un alumne LOGSE es trasllada

Què cal fer quan un alumne, actualment matriculat a primària LOGSE, ha de traslladar-se a un altre centre, segons el cicle que està cursant:

maleta grogaCAS 1: Quan un alumne marxa en finalitzar l’etapa

 • S’elabora l’Historial acadèmic adaptat LOGSE.
 • Es tramet una còpia al centre de destinació (secundària)
 • Es lliura una còpia de l’Historial acadèmic a la família juntament amb el llibre d’escolaritat tancat.

* * *

maleta verdaCas 2: Quan un alumne es trasllada en finalitzar un cicle

 • S’elabora l’Historial acadèmic adaptat LOGSE
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic, juntament amb el llibre d’escolaritat tancat al centre de destinació (primària).

* * *

maleta vermellaCas 3: Quan un alumne es trasllada amb un cicle començat i no finalitzat

 • S’elabora l’Historial acadèmic adaptat LOGSE i l’Informe personal per trasllat adaptat LOGSE.
 • Es tramet una còpia de l’Historial acadèmic i de l’Informe personal per trasllat, juntament amb el llibre d’escolaritat tancat al centre de destinació (primària).

—————————————————————————————

(*) L’Historial acadèmic adaptat LOGSE només és necessari si l’alumne té qualificacions finals d’algun nivell d’educació primària LOGSE que no figurin al llibre d’escolaritat.

(Informació extreta de la intranet del Departament d’Educació)