Sessió 3-4 curs 18-19

GESTIÓ ECONÒMICA

El recorregut del pressupost d’un centre educatiu

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

Model 347

Model 111

Es recomana tenir obert l’apartat corresponent d’Esfera i fer “enganxa” i “copia” per passar correctament les dades dels perceptors a la declaració.

 

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Sessió 2 curs 18-19

Sessió a càrrec de Magí Puig, cap de l’Àrea de Gestió Econòmica del Consorci d’Educació.

 La contractació al Portal de Centres. Pas a pas a seguir segons el tipus contracte

Publicat dins de General | Deixa un comentari

Sessió 1 curs 18-19

LA SECRETARIA D’UN CENTRE

Funcions en relació a la gestió econòmica

DOCUMENTS RELATIUS A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ D’UN CENTRE

Documents d’organització i gestió de centre 2018-19: econòmica, acadèmica i administrativa

Documentació d’un centre docent

CONSELL ESCOLAR

Renovació del Consell Escolar

 • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
 • Votacions: entre els dies 26 i 30  de novembre de 2018, ambdós inclosos
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

Portal de centre. Les eleccions pas a pas

PERSONAL DE SUPORT A SERVEIS TERRITORIALS

 • Emi Moreno per consultes sobre gestió econòmica
 • Elena González per consultes sobre contractació
Publicat dins de 18-19, Economia, Funcions secretaria, General | Deixa un comentari

Sessió 5 curs 17-18

AVALUACIÓ FINAL: ASPECTES RELLEVANTS

TASQUES DE FINAL DE CURS

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA OFICIAL AL PORTAL DE CENTRES

CERTIFICATS DE COlÒNIES

Article 9

Procediment

d) Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per justificar la participació en activitats que requereixen la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet, certificació emesa pel director del centre visada per la Inspecció en la qual ha de constar que l’activitat en qüestió requereix la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet.

Cal tenir en compte que aquesta certificació, un cop signada per la direcció del centre educatiu, s’ha de passar a la Inspecció Educativa per al seu vistiplau.

Publicat dins de Avaluació Esfera, Gestió econòmica | Deixa un comentari

Sessió 4 curs 17-18

PORTAL DE CENTRES

ESFERA

 • Estat de les incidències sobre la gestió econòmica. (Document enviat als centres recentment)
 • Novetats de gestió econòmica incorporades:
  • Es poden pagar ingressos i factures del 2017 a l’exercici 2018
  • Abonaments sense recuperar la factura.
  • Compte compensatori.
  • Creació de subpartides d’una partida amb import imputat.
  • Llibre de registre de factures rebudes.
  • Es poden anul.lar traspassos de saldos de tresoreria i de comptes extrapressupostaris.
  • Han modificat els informes de tancament de l’exercici.
  • Es pot informar de la data de pagament de la liquidació de l’IRPF.
  • Es pot indicar el saldo inicial dels centres de cost.
  • Nou menú de regularitzacions.
  • Cal netejar periòdicament la memòria CAU dels navegadors per tal que Esfera funcioni bé.
 • Aspectes a tenir en compte sobre avaluació i altes/baixes d’alumnes.
  • El model que es tria d’avaluació es té per tot el curs.
  • Per iniciar la segona avaluació la primera ha d’estar tancada.
  • Quan un alumne surt en cursiva a Esfera és que el procés de baixa no està ben completat.
  • BAIXAMAN- baixa feta manualment quan una família informa que se’n va del centre.
  • BAIXAGES- La família fa la matrícula de l’alumne en un altre centre i el centre d’origen no ho sabia.
  • Quan apareix a Esfera un alumne nou cal revisar que l’expedient acadèmic estigui bé abans d’acceptar-lo.
  • Quan has de donar de baixa un alumne a mig curs s’ha d’elaborar l’informe. S’ha de baixar, escriure el que s’hi vol posar, convertir-lo en pdf i pujar-lo a Esfera.
  • És convenient mirar l’apartat de FORMACIÓ quan s’han de fer accions puntuals per recordar com s’han de realitzar correctament.
  • Cal anar revisant l’apartat AVISOS, només el veu l’equip directiu.

ARXIU CENTRES

Codis d’arxius de centre

CONTRACTACIÓ

 • Nova llei de contractes entra en vigor el 9 de març.
 • Aquesta setmana s’ha enviat un correu al centres. Hi haurà una petita sessió de formació.
 • La novetat: en els contractes de serveis i subministraments és considerarà un contracte menor quan no passi de 14.999 euros, IVA exclòs.
Publicat dins de General, Gestió acadèmica, Gestió econòmica | Deixa un comentari

Sessió 3 curs 17-18

DECLARACIONS INFORMATIVES A HISENDA

1-Certificat electrònic

3-La declaració anuals d’operacions amb tercers: La 347              Termini de l’1 al 28 de febrer

4-IRPF qualsevol pagament que es faci a una persona física, exercint una activitat de tipus professional.

S’ha de fer la declaració on line des del web d’Hisenda clicant directament al model de declaració que voleu omplir.

Publicat dins de certificats hisenda, Declaració 347 | Deixa un comentari

Sessió 2 curs 17-18

TANCAMENT I NOU PRESSUPOST

Publicat dins de Gestió econòmica | Deixa un comentari

Sessió 1 curs 17-18

CONTRACTACIÓ

 • Contractes menors primària: de més de 2.000 euros a 18.000 euros.  Si és de caràcter recurrent s’ha de presentar encara que no passi de 2.000 euros. Consultar  pas a pas al portal de centres.
 • Presentació de documents a ST : Omplir el document que surt en el pas a pas com a model de contracte menor. Presentar abans d’un mes de signat el contracte per e-valisa i dirigit a Elena González.
 • En quins casos: Autocars, sortides, colònies, reposició de mobiliari. Obres  i informàtica NO.
 • Per a què es fa?: per transparència. Tots aquests contractes es publiquen al registre públic de contractes.

 

Publicat dins de Contractació | Deixa un comentari

Sessió 5 curs 16-17

Esfera

Materials de Gestió acadèmica a Esfera white-male-1992577__340

Revisió de dades de la migració a Esfera

Contractació

Contractes menors

Avaluació

Decret d’avaluació juny 2016: A partir de la pàgina 5 explica  els documents oficials i el què s’ha fer amb cadascun.

XTEC documents oficials d’avaluació segons l’ordre del 14 juny de 2016

Publicat dins de Avaluació Esfera, Gestió acadèmica | Deixa un comentari

Sessió 4. Curs16-17

MIGRACIÓ a ESFER@                                                                                 white-male-1992587__340

Calendari i tasques que migren

Preparar les dades a SAGA

Extreure les dades que es puguin necessitar

INTRODUCCIÓ DE FACTURES A ESFERA

Algunes consideracions

FACTURES ELECTRÒNIQUES

Factura-e

Publicat dins de General, Gestió econòmica | Deixa un comentari