Sessió 2. Curs 2011-2012

1. Seguiment del calendari de gestió

 • Elaboració del pressupost
  • El pressupost del centre. Article 52 de l’Article 52 de Decret d’Autonomia de Centres:
   • El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les despeses
   • Queden explícitament excloses: les contractacions laborals de personal docent i no docent, els serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a l’ajuntament i el servei de menjador.
  • Orientacions per a la gestió econòmica
  • Miniguia SAGA per fer el pressupost
  • Curs de SAGA.
  • Redactem entre tots el protocol d’elaboració del pressupost

2. Més temes

Nova imatge gràfica dels centres

 • Què hi ha al document:
  • Justificació, normativa, principis generals
  • Models d’identificacions
  • Models de papereria
 • En resum,  l’únic que canvia és la denominació genèrica dels centres, que s’actualitza d’acord amb la LEC . Ho explicàvem a inici de curs (article anterior), fent broma dels ESC i l’ INS. Perquè quedi clar,  repetim que som ESCOLA. La forma ESC només s’utilitza en aplicatius informàtics i similars; no és una abreviatura amb valor legal, sinó funcional.
 • Què implica? Canviar segells, canviar papereria, canviar plaques, actualitzar models en digital, actualitzar espais web, actualitzar llibretes d’adreces del programa de correu electrònic.
 • També tenim un model de document amb l’anagrama actualitzat
 • Normativa: Normes gràfiques de la identitat corporativa de la Generalitat de Catalunya.

Ara som Escola… de tota la vida

Amb la LEC,  la denominació CEIP ja ha acabat la seva vigència…i l’IES també.

I això que sabem què vol dir!

Ara ja som ESCOLA i INSTITUT. Veureu que surt com a INS o ESC en alguns aplicatius.

Ho us confongueu amb la tecla ESC de l’ordinador 😆