Transparència i accés a la informació pública – S5 curs 20-21

Quins documents hem de tenir a la web del centre? qui té dret a sol·licitar informació pública als centres educatius?

 

Gestió dels documents electrònics: arxivem la documentació de la preinscripció (sessió 5)

 

LA GESTIÓ DELS DOCUMENTS ELECTRÒNICS

(presentació)

Documentació i normativa: 

Finalitat de l’arxiu:
Que qualsevol persona que en conegui el funcionament sigui capaç de trobar, de forma ràpida i eficaç, qualsevol expedient.

Què arxivem?
El conjunt de documents que permetin la reconstrucció d’un procediment després de molt temps i fins i tot sense comptar amb la/les persona/es que el van dur a terme i en van fer el seguiment.

Ubicació
Unitat G (accés ordinadors administració i equip directiu) i en forma d’arbre de carpetes

Codis de sèrie documental d’arxiu de l’administració

 

Preinscripció electrònica curs 21-22

 

 

Sessions 3 i 4 amb en Magí Puig (20/1 i 24/2)

1- Quan cal fer un contracte menor?

2- Pressupost 2021. Document de suport (recull de materials de portal de centre i Ateneu)

3- Liquidació 2020 Tancament pas a pas exercici 2020

Sessió 2: 25/11/20

1- Carpeta compartida del seminari 20-21

2- Renovació Consell Escolar: ajornament d’un any de la convovatòria d’eleccions

3- Noves partides Covid: reubicació de factures de material covid (amb data a partir de setembre) a les noves partides :

  • Productes farmaceutics (extraordinaris Covid)
  • Altres subministraments (extraordinaris Covid)
  • Neteja i sanejament (extraordinaris Covid)

Veure videotutorial (G.Pérez, CRP VocII)

4- Obligacions fiscals. Hisenda. A càrrec de la Sílvia Jovells de l’Escola Floresta (SBD).  Materials de suport.

Una aplicació per a cada gestió!


Al portal de centre podeu trobar una relació de totes les aplicacions de gestió dels centres amb els corresponents enllaços, classificats per àmbit de gestió: enllaç: Recursos i eines / Catàleg d’aplicacions

Recordeu que és el director/a del centre qui gestiona els permisos a través del GUAC. Consulteu el manual d’ús del GUAC

IVA Covid

Exempció IVA material Covid-19 facturat als centres educatius

1. Enllaç a la normativa: https://www.boe.es/diario_boe/txt.phpid=BOE-A-2020-4554     Veure l’article 8 i l’annex.

2. Notícia pròrroga fins el 31 d’octubre del 2020: https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2020/Paginas/20200804_IVA_MATERIAL_SANITARIO.aspx

Sessió 1: 28/10/20

1- NORMATIVA

Curs 2020-2021 Documents per a l’organització i la gestió dels centres: Gestió econòmica, acadèmica i administrativa del centre. Registre d’alumnes.

Canvis importants:

  • Pel que fa a la gestió econòmica es disminueix el límit de diners que pot disposar el centre en la caixa d’efectiu.
  • Pel que fa a la gestió administrativa es recomana l’expedició electrònica de certificats per a l’alumnat.

Recordatori Normativa COVID-19 (Font: portal de centre/gestió econòmica. Data de publicació: abril 2020)

 

  2- MATERIALS DE FORMACIÓ

ESFER@: Material de suport per a gestió acadèmica i administrativa: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/esfera/mgap1/index

ESFER@: Material de suport per a la gestió econòmica: http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/esfera/mge1/index

Aquest material ajuda a organitzar les diverses actuacions que es fan al llarg del curs en el centre amb Esfera.
La informació s’ha dividit per trimestres i a cadascun dels trimestres s’hi detallen les tasques relatives que s’han de fer com la preparació del nou curs, l’avaluació, la matrícula d’alumnes nous i dels que continuen al centre…

 

3- EL TEMA DEL DIA

Recull d’inquietuds: https://padlet.com/ccolls1/seminarisecres

 

4- TREBALL EN EQUIP

Calendari del secretari 2020-2021

Curs 20-21

Les dates del seminari de secretaris del curs 2020-2021 seran les següents:

Imatge: smart.com.es

  • Sessió 1: 28 d’octubre del 2020
  • Sessió 2: 25 de novembre del 2020
  • Sessió 3: 20 de gener del 2021
  • Sessió 4: 24 de febrer del 2021
  • Sessió 5: 14 d’abril del 2021

Aquest curs, els seminaris es realitzaran de manera virtual en l’horari de 15.15 a 17.15h.