Sessió 1. 13-14

1. Presentació del curs

 • Participants
 • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3. Qui som?


4. Per consultar

5.XTEC i secretaria

Sessió 1. Curs 2012-2013

1. Presentació del curs

 • Participants
 • Calendari

2. Espais virtuals del curs

3.Informacions

4.XTEC i secretaria

5.El portal de centre

 

Sessió 3. Curs 2011-2012

 • 1. Calendari de tasques del segon trimestre
Gener Febrer Març
 • Dia 31: Aprovació pressupost
 • Jornades portes obertes
 • Obertura del llibre d’entrades i sortides correspondència
 • Tancament pressupost
 • Preinscripcions
 • Presentació Declaració 347 a Hisenda

4. Idees per al seminari: Document

Sessió 2. Curs 2011-2012

1. Seguiment del calendari de gestió

 • Elaboració del pressupost
  • El pressupost del centre. Article 52 de l’Article 52 de Decret d’Autonomia de Centres:
   • El pressupost del centre és anual i únic, reflecteix la previsió de tots els ingressos i totes les despeses
   • Queden explícitament excloses: les contractacions laborals de personal docent i no docent, els serveis de manteniment, de vigilància i de conservació del centre que corresponguin a l’ajuntament i el servei de menjador.
  • Orientacions per a la gestió econòmica
  • Miniguia SAGA per fer el pressupost
  • Curs de SAGA.
  • Redactem entre tots el protocol d’elaboració del pressupost

2. Més temes

Reutilització de llibres de text: Parlem-ne.

 • Idea general: subvenció als centres per a material didàctic socialitzat (llibres de text, material curricular i continguts digitals)
 • Normativa: ORDRE EDU/123/2010, d’1 de març, per la qual s’aproven les bases generals de les línies de subvencions i projectes del Departament d’Educació i les bases específiques dels programes que les integren, i s’obre la convocatòria pública per a l’any 2010. (Pàg. 17563) Programa E
 • Procés: Informació –> Sol·licitud –>Resposta–>Diners–>Justificació
 • Dates: 9 de març al 8 d’abril
 • Condicions:
  • Compromís per tres cursos.. però sol·licitud anual
  • Aprovat per una comissió especial del Consell Escolar
 • Sol·licitud per internet: s’hi accedeix amb DNI (amb la lletra)

 • Parlem-ne:
  • Quin material?
  • Qui ho pot demanar?
  • Quins compromisos es prenen?
  • Qui ho ha d’aprovar?
  • Quants diners són?
  • Quan es demana?
  • Com es demana?
  • Es concedeix sempre?
  • S’ha de fer projecte? I memòria?
  • Qui integra la Comissió? Què fa aquesta comissió?
  • Què fem amb els llibres socialitzats?
  • S’han de justificar els diners rebuts?
  • I s’han d’incloure al pressupost?

Pedagogia sistèmica

Sorpresa!

La sessió del 10 de març la dedicarem a parlar de la figura del secretari/a en el centre docent, des del punt de vista de la pedagogia sistèmica.

La sessió estarà a càrrec de Carles Parellada, de l’equip ICE de la UAB de Formació del Professorat, mestre i consultor sistèmic.

Informació sobre pedagogia sistèmica: