Normes d’organització i funcionament dels centres

L’Alberto del Pozo comparteix al seu bloc uns quadres sobre les Normes d’Organització i Funcionament dels Centres on  intenta resumir el contingut i l’estructura de les normes d’organització, tal com les ha establert el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. Recull:

1) Estructura organitzativa del centre (criteris organitzatius, criteris i mecanismes pedagògics, procediments organitzatius i altres elements organitzatius)

2) Participació de la comunitat escolar en la vida del centre

3) Normes de convivència

4) Aspectes opcionals de l’organització del centre

Baixeu els quadres en pdf


Procés d’elaboració de documents de centre

Alberto del Pozo publica en el seu bloc Nous conceptes de la llei d’educació unes taules per explicar de forma resumida com s’han d’elaborar i revisar alguns dels documents del centre, seguint la LEC:

 • Projecte educatiu de centretaula1
 • Normes d’organització
 • Projecte de direcció
 • Programació general anual
 • Carta de compromís educatiu
 • Acords de corresponsabilitat

Enllaç al document en pdf

Sessió 4. 2010-2011

 

1. Informacions

2. GDocs: pràctiques

 • 1. Col·leccions: Crear una col·lecció, per exemple, Secretaria digital
 • 2. Plantilles: Utilitzar una plantilla per fer un document de text:  Quadrant de programació de l’escola Sant Nicolau. Personalitzar i fer canvis al document.
 • 3. Document de text:
  • Fer una còpia del model de carta i personalitzar-lo
  • Fer un altre model de document, a partir de la carta
  • Aspectes a comentar: format de taules, comentaris, historial, cerca i substitueix, salts de pàgina, capçaleres i peus de pàgina, caràcters especials, quadres de contingut.
  • Baixar un model de document en format word
 • 4.Bases de dades:Networking
  • Fer una còpia del calendari escolar
  • Analitzar com s’ha fet
  • Personalitzar
  • Veure fitxes de tutories, control de classe i control d’absències
 • 5.PDF
 • 6.Presentacions
  • Elaborar un document compartit
   • Presentació de l’escola a les noves famílies
   • Guió reunió inici curs

Sessió 3. 2010-2011

1. Informacions


2.  Documents de XTEC-Googlegoogle-docs001

Com entrar als documents de Google

Com són els documents de Google

Gestió de documents i carpetes

Compartir i publicar documents

Revisions de documents

Importar, exportar, enviar,  imprimir documents


3.  Formularis

Què són?

Quins elements contenen?

Donar forma

Recollir respostes i mostrar-les

Sessió 2. 2010-2011

1. Informacions

 • Comptes corrents de La Caixa
 • Altres


2. Calendaris de XTEC-Google

-Gestió de calendaris

-Recordatoris

-Esdeveniments

-Invitacions

-Tasques

Sessió 1. 2010-2011

1. Presentació del curs

 • Lloc i normes del lloc
 • Calendari

2. Presentació dels espais virtuals del curs

3.Informacions

 • Sessió prèvia per a secretaris novells: materials
 • Eleccions al Consell Escolar
 • Altres formacions de Gmail
 • Accés a SAGA amb usuari d’EPOCA (nif i contrasenya)

4. Els serveis Google del correu de la XTEC

5. Gmail