sessió 5 Curs 19-20

NORMATIVA RELATIVA AL COVID-19

Instruccions per a la gestió econòmica i la contractació (Covid -19)

Matriculació dels alumnes per al curs 2020-21

Aclariments per als centres educatius sobre la preinscripció

Preguntes freqüents preinscripció famílies

Instruccions per a l’obertura dels centres educatius

GESTIÓ ACADÈMICA curs 2019-20

Calendari d’avaluacions

Documentació acadèmica d’una escola

Sessió 4 curs 19-20

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES, LA 347

Termini de presentació

Pas a pas per a fer la declaració

LA COMUNICACIÓ AL CENTRE EDUCATIU

Idees clau per a la comunicació als centres educatius (Joan Teixidó)

Canals de comunicació entre:

 • L’equip directiu amb el claustre: reunions presencials, correu, google drive, calendaris google, formularis google, Padlet…
 • Els membres del claustre entre si: reunions diverses, correu, google drive, whatsapp…
 • L’escola amb les famílies: reunions presencials, entrevistes individuals, correu, web, fulls informatius, trucades telefòniques, telegram, circulars…
 • De pagament TokApp, Dinantia.

Quins canals de comunicació feu servir per als següents esdeveniments?

 1. Convocatòria de reunions de consell escolar
 2. Convocatòria de reunions de claustre
 3. Contacte amb proveïdors
 4. Demandes de material del professorat
 5. Suggeriments per al pressupost del centre
 6. Actes de les reunions de consell i claustre
 7. Informació de beques
 8. Pagaments material i sortides
 9. Informació de sortides i colònies
 10. Reclamacions de pagaments pendents a les famílies

Per una bona comunicació tot l’equip docent hi ha d’estat comptat. 

Sessió 1 Curs 19-20

DOCUMENTS

TRÀMITS

CERTIFICATS DE COlÒNIES

Article 9

Procediment

d) Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per justificar la participació en activitats que requereixen la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet, certificació emesa pel director del centre visada per la Inspecció en la qual ha de constar que l’activitat en qüestió requereix la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet.

Cal tenir en compte que aquesta certificació, un cop signada per la direcció del centre educatiu, s’ha de passar a la Inspecció Educativa per al seu vistiplau.

CONSULTA DE PAGAMENTS PENDENTS

PERSONAL DE SUPORT A SERVEIS TERRITORIALS

 • Emi Moreno per consultes sobre gestió econòmica
 • Elena González per consultes sobre contractació

 

Sessió 5 curs 18-19

Arxiu dels centres     

Tasques de gestió acadèmica de final de curs

Tasques de gestió econòmica de final de curs

 • Documents de canvi de direcció de centre (consulteu Instrucció 3/2019):

-Traspassar la gestió actualitzada, és a dir, cal tenir tots els moviments d’ingrés i de despesa enregistrats.

-Informar de les obligacions de pagament.

-Estar al corrent de les obligacions tributàries.

-Fer una liquidació virtual i que els dos directors signin els documents.

-Custodiar aquests documents signats.

-Canvi de signatura al banc.

Sessió 3-4 curs 18-19

GESTIÓ ECONÒMICA

El recorregut del pressupost d’un centre educatiu

OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES

Model 347

Model 111

Es recomana tenir obert l’apartat corresponent d’Esfera i fer “enganxa” i “copia” per passar correctament les dades dels perceptors a la declaració.

 

Sessió 1 curs 18-19

LA SECRETARIA D’UN CENTRE

Funcions en relació a la gestió econòmica

DOCUMENTS RELATIUS A L’ORGANITZACIÓ I LA GESTIÓ D’UN CENTRE

Documents d’organització i gestió de centre 2018-19: econòmica, acadèmica i administrativa

Documentació d’un centre docent

CONSELL ESCOLAR

Renovació del Consell Escolar

 • Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
 • Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
 • Votacions: entre els dies 26 i 30  de novembre de 2018, ambdós inclosos
 • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: abans del dia 21 de desembre de 2018

Portal de centre. Les eleccions pas a pas

PERSONAL DE SUPORT A SERVEIS TERRITORIALS

 • Emi Moreno per consultes sobre gestió econòmica
 • Elena González per consultes sobre contractació

Sessió 5 curs 17-18

AVALUACIÓ FINAL: ASPECTES RELLEVANTS

TASQUES DE FINAL DE CURS

DOCUMENTACIÓ ACADÈMICA OFICIAL AL PORTAL DE CENTRES

CERTIFICATS DE COlÒNIES

Article 9

Procediment

d) Participació en activitats complementàries, colònies i plans d’entorn i creació de materials educatius digitals

Per justificar la participació en activitats que requereixen la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet, certificació emesa pel director del centre visada per la Inspecció en la qual ha de constar que l’activitat en qüestió requereix la planificació i dedicació d’un curs acadèmic complet.

Cal tenir en compte que aquesta certificació, un cop signada per la direcció del centre educatiu, s’ha de passar a la Inspecció Educativa per al seu vistiplau.