Gestió dels documents electrònics: arxivem la documentació de la preinscripció (sessió 5)

 

LA GESTIÓ DELS DOCUMENTS ELECTRÒNICS

(presentació)

Documentació i normativa: 

Finalitat de l’arxiu:
Que qualsevol persona que en conegui el funcionament sigui capaç de trobar, de forma ràpida i eficaç, qualsevol expedient.

Què arxivem?
El conjunt de documents que permetin la reconstrucció d’un procediment després de molt temps i fins i tot sense comptar amb la/les persona/es que el van dur a terme i en van fer el seguiment.

Ubicació
Unitat G (accés ordinadors administració i equip directiu) i en forma d’arbre de carpetes

Codis de sèrie documental d’arxiu de l’administració

 

Preinscripció electrònica curs 21-22

 

 

Sessió 4. 2010-2011

 

1. Informacions

2. GDocs: pràctiques

 • 1. Col·leccions: Crear una col·lecció, per exemple, Secretaria digital
 • 2. Plantilles: Utilitzar una plantilla per fer un document de text:  Quadrant de programació de l’escola Sant Nicolau. Personalitzar i fer canvis al document.
 • 3. Document de text:
  • Fer una còpia del model de carta i personalitzar-lo
  • Fer un altre model de document, a partir de la carta
  • Aspectes a comentar: format de taules, comentaris, historial, cerca i substitueix, salts de pàgina, capçaleres i peus de pàgina, caràcters especials, quadres de contingut.
  • Baixar un model de document en format word
 • 4.Bases de dades:Networking
  • Fer una còpia del calendari escolar
  • Analitzar com s’ha fet
  • Personalitzar
  • Veure fitxes de tutories, control de classe i control d’absències
 • 5.PDF
 • 6.Presentacions
  • Elaborar un document compartit
   • Presentació de l’escola a les noves famílies
   • Guió reunió inici curs

Preinscripció 2009