La pedra mil·liar de Can Ferrerons

Al Museu Romà de Premià, hi ha exposat el mil·liari trobat a Can Ferrerons, tal com vàrem poder contemplar el dia de la seva recent inauguració.

Saps què és un mil·liari? Quina era la seva finalitat? Per què aquesta pedra mil·liar trobada a Premià és rellevant? A quina via romana pertanyia? Quina informació ens dóna? Per què porten el nom de l’emperador? Per quin emperador (o emperadors) es creu que el mil·liari de Premià fou sufragat i, per tant, dedicat? La pedra mil·liar, trobada a Can Ferrerons, quan perd la seva utilitat com a mil·liari, quin ús acaba tenint? Quants mil·liaris romans s’han trobat a El Maresme? Es conserven? On? Què és el Camí del Mig?…

28 thoughts on “La pedra mil·liar de Can Ferrerons

 1. Roser

  Salue!

  Un mil·liari, també anomenat pedra mil·liar, és una columna normalment de forma cilíndrica que es solia col·locar a les calçades romanes per indicar la distància de mil Passus, assenyalant així la distància recorreguda entre una pedra i una altra. La columna de Premià de Mar és rellevant com a testimoni de l’evolució de la Via Augusta durant els segles IV i VI.La informació que dóna la troballa d’aquesta pedra mil·liar es basa en els extensos camins que els romans varen construir durant el seu pas per la ciutat. Els emperadors solien inscriure en la pedra el seu nom com a mètode publicitari, per a promocionar-se. Es creu que l’emperador que va impulsar la construcció del mil·liari de Premià de Mar fou August, durant el segle VI el mil·liari va pedre la seva funció original i es va reutilitzar com a pilar per sostenir un sostre. A part del de Premià de Mar, s’han trobat altres pedres mil·liars arreu del maresme, com per exemple les d’Arenys de Munt que acabaren perdent-se en la història i la de Vilassar de Mar, aquesta si que es conserva en l’actualitat i es pot observar en el Museu de la Marina.

 2. xenia.sanchez

  Salve!
  Un mil·liari és una columna cilíndrica, oval o paral·lelepípeda que es posava a la vora de les calçades romanes per assenyalar les distàncies cada mil Passus (passos dobles romans), és a dir, cada milla romana, la qual cosa equival a una distància d’aproximadament 1481 metres.
  Quan Roma conqueria un nou territori, els seus enginyers el conectaven mitjançant una xarxa viària que acababa unint totes les províncies de l’Imperi. El primer objectiu era facilitar el trasllat de les tropes en cas de guerres o sublevacions, però un cop sotmès el territori, les vies van adquirir un valor més comercial i administratiu que no pas militar. A Espanya la calçada principal era la uia Herculea, que més tard passaria a anomenar-se uia Augusta, i anava paralel·la a la costa. Aquesta via, va ser la primera que es va construir a la península Ibèrica, per comunicar Gades (ara Cadis, que aleshores era la ciutat més important, amb l’entrada a través dels Pirineus).
  Això ens recorda a un dels projectes actuals de l’Unió Europea, que vol conectar tota la costa española amb els Pirineus per tenir un acces més fàcil a la resta d’Europa. Ara puc comprovar que no ha sigut un projecte original sinó que han agafat influència d’un projecte romà.

  Vale!

 3. Ariadna Ruiz

  Salve!

  És super confortable pensar que en Premià de Mar es puguin trobar peces tan important de l’època dels Romans.
  Però… Sabem que és un mil·liari? Jo he buscat la definició al DE, podem dir que un mil·liari és una columneta posada pels romans en les vies de comunicació més importants per assenyalar la distància en milles existent entre el lloc concret i la ciutat de Roma.

  Aquesta trobada d’aquest mil·liari a Premià de Mar és important perquè demostra que es va construir a l’inici del segle IV, també demostra que es feien treballs de manteniment i que per tant estava en funcionament. El fet que no estigués tan bé cuidada demostra que es reutilitzés durant el segle VI i que aquesta via no estigués protegida per l’Estat.

  Al principi, aquests mil·liaris servien per a indicar les milles, però en el segle IV van perdre la seva funcionalitat i es feien servir com a propaganda, fent que els noms dels emperadors sortissin. Es creu que el mil·liari va ser dedicat a l’emperador Licini el Jove o bé Constantí II, o Valentinià II (és menys possible).

  En El Maresme s’han trobat 3 mil·liaris, un a Premià de Mar, un altre a Arenys de Munt i finalment un altre a Vilassar de Mar. La llàstima és que el d’Arenys de Mar, tot i que es conserva la descripció, es va perdre

 4. Zícora

  Salve!

  Mai havia sentit a parlar sobre els mil·liaris. De fet, ni sabia què eren. Cercant informació, he trobat que els anomenat mil·liaris, eren uns monòlits que es trobaven a les vies romanes, disposats a una distància de mil passos. Específicament, servien per a indicar les distàncies.

  Respecte a la seva forma, era cilíndrica i media una alçada d’uns 2 metres. El contingut era simple: Una inscripció amb el nom de la persona la qual havia la construcció o restauració de la via i la indicació de la distància a un determinat lloc de referència.

  Ara ja no s’ha m’oblidarà què és un mil·liari!

  Vale!

 5. thiriet.carlos

  Salve!
  És impressionant la quantitat de coses que han trobat i que continuen descobrint cada dia a Can Ferrerons.
  Espero anar aviat i gaudir de jo mateix d’aquestes maravelles de l’antiguitat que els romans ens van deixar en herència.
  Jo tampoc sabia el que era un mil·liari, i ja ho he buscat en el DE. És una columneta posada pels romans en les vies de comunicació més importants per assenyalar la distància en milles existent entre el lloc concret i la ciutat de Roma.

  Vale!

 6. Andrea Gómez

  Un mil·liari ve de la milla o està relacionat amb ella. Però a part d’això,un mil·liari és un bloc de pedra cilíndric que es col·locava en les calçades romanes per indicar la distància fins a cert punt determinat.
  Aquesta pedra mil·liar trobada a Premià és rellevant, ja que no se solen trobar antiguitats com aquestes en l’actualitat amb tanta freqüència.
  Pertanyia a la Via Augusta, que és la calçada romana més llarga d’Hispània amb una longitud aproximada d’1.500 km que discorrien des dels Pirineus hasta Cádiz, vorejant el Mediterrani. És una de les vies més estudiades, més transitades i millor conegudes des de l’Antiguitat.
  L’emperador Augusto li donaria nom, arran de les reparacions que es van dur a terme sota el seu mandat, sobre els anys 8 i 2 a. de C., quan es va convertir en una important via de comunicacions i comerç entre les ciutats i províncies i els ports del Mediterrani
  Aquest mil·liari, quan acaba perdent la seva utilitat, acaba convertint-se (en el cas del mil·liari de Premià de Mar) en una pilastra per aguantar el sostre.
  En el Maresme s’han trobat dos mil·liaris més, també en el tram de Via Augusta. Són els mil·liaris d’Arenys de Munt i Vilassar de Mar.

 7. alarioxtecblocs

  Els mil·liaris eren columnes gravades que es posaven a la vora de les calçades romanes per assenyalar les distàncies cada mil passus, és a dir, cada milla romana, equivalent a una distància d’aproximadament 1.481 metres, i es trobaven als marges de les vies juntament amb els monuments funeraris, ja que els romans posaven les tombes als costats de les vies per explicar als viatgers les vides dels traspassats.
  Aquest en concret va ser trobat el 2012, i En aquest cas, la pedra trobada a Premià de Mar es va acabar convertint en una pilastra per aguantar un sostre. Quan la via Augusta ja no era controlada pels emperadors de Roma, les pedres mil·liars que anunciaven les obres a les carreteres van deixar de tenir sentit.
  En el cas del mil·liari premianenc, el seu estudi ha demostrat que es va erigir a l’inici del segle IV (encarregat per un dels emperadors que cites al ThingLink), i el seu interès recau en que dóna fe que en aquell moment la via encara era objecte de treballs de manteniment i estava en ple funcionament. La seva reutilització durant el segle VI indica un període de desestructuració i demostra que en aquell moment la via ja no estava protegida per l’Estat.
  El mil·liari de Premià de Mar ve a sumar-se a les dues altres pedres mil·liars que es coneixen al tram de Via Augusta al seu pas pel Maresme. Les altres pedres van ser trobades a Arenys de Munt (però tot i que se’n té la descripció, es va perdre) i a Vilassar de Mar.

 8. Xènia Serra

  La xarxa viaria romana va ser construida amb l’objectiu de mantenir un control de les zones incorporades a l’Imperi Romà però després van obtindre una funció principalment econòmica, facilitant el comerç i les comunicacions. Les vies principals es construien amb una estructura molt sòlida, que consistia en marcar els marges amb dues fileres de pedres verticals i després buidaven la tera d’entremig d’aquestes. Després tornaven a omplir-ho amb diferents capes de pedres (statumen), grava (rudus), pedres triturades (nucleus) i finalment ho cobrien amb una superfície de lloses o còdols (pauimentum), col·locats de forma lleugermanet convexa per evitar els bassals.
  En les vies es col·locaven cada mil passos un mil·liari, una pedra amb forma cilíndrica que indicava la distància d’aquell punt respecte el principi o/i el final de la via i també indicava el nom de la via, que normalment tenia el nom d’alguna autoritat que l’hagués construïda o restaurada. El punt principal d’on sortien totes les vies de la xarxa era un mil·liari cobert d’or situat al fòrum Roma.
  Aquí a Espanya, hi ha una important via que anomenada Via Augusta i que conecta la península amb Roma. Aquesta via al principi s’anomenava Via Herculea però després se la va anomenar Via Augusta a causa de les reparacions que va dur a terme l’emperador August. Els miliaris trobatats a Catalunya es van trobar a Arenys de Munt, Vilassar de Mar i Premià de Mar.

 9. Judit Gimènez

  Un mil·liari és una pedra que es posava a prop de les calçades romanes per assenyalar les distàncies. Es posaven cada 1000 passus. La majoria dels mil·liaris tenien inscripcions. S’hi posava el nom de l’emperador sota el mandat del qual s’havia construït la via, la distància fins a Roma, entre d’altres coses.
  El mil·liari trobat a Premià de Mar estava a la Via Augusta, l’actual camí del Mig. És rellevant perquè només se n’han trobat dos més, de mil·liaris de la Via Augusta, al Maresme. Data del principi del s.IV durant el magnat de Lucini El Jove o de Constantí II. S’hi han trobat els mots “bilissimo” “bono rei” “caesari” i “niori no” a partir dels quals han intuït que l’emperador del moment podia ser algun dels 3 esmentats anteriorment. Els mil·liaris portaven el nom de l’emperador per promocionar-se.
  Quan les vies van deixar d’estar controlades pels emperadors romans, els mil·liaris van deixar de tenir sentit. El mil·liari trobat a Can Ferrerons va passar a ser un pilastre per aguantar un sostre. En total al Maresme se n’han trobat 3, una a Premià de Mar, una a Arenys de Munt i l’altre a Vilassar de Mar.

 10. Roser

  Salue!

  L’emperador August no va ser l’impulsor de la construcció de la pedra mil·liaria de Premià de Mar, tal com jo afirmava en el comentari anterior, ja que August fou emperador durant el segle I i aquesta pedra va ser construida en el segle IV així que possiblement l’emperador que impulsà la seva construcció va ser possiblement Licini el Jove o també podria ser Constantí II.

 11. IMAD I SERGIO

  1-Saps què és un mil·liari?

  -És una columna de forma cilíndrica que es ol posa a les vores de les calçades a l’antiga ciutat romana per tal d’assenyalar la distància cada mil milles (mil Passus)

  2-Quina era la seva finalitat?

  -La finalitat d’un mil·liari era assenyalar les distàncies cada mil Passus.

  3-Per què aquesta pedra mil·liar trobada a Premià és rellevant?

  -Ja que gràcies a aquesta pedra podem saber amb exectitud quan va ser que els romans es trobaben sobre les nostres terres premianenques. En ell cas del mil·liari premianenc, el seu estudi ha demostrat que es va erigir a l’inici del segle IV, i el seu interès recau en que dóna fe que en aquell moment la via encara era objecte de treballs de manteniment i estava en ple funcionament. També podem dir que aquesta pedra pot ser utilizada com a eina per fer diferents estudis.

  4-A quina via romana (http://blocs.xtec.cat/elfildelesclassiques/2009/03/21/les-vies-romanes/) pertanyia?

  -Pertenyia a la Via Augusta que fou una via romana que unia la península d’Hispània amb el centre del món romà.

  5- Per què porten el nom de l’emperador?

  -Va rebre la denominació definitiva per l’emperador August, arran de les reparacions que es van portar a terme sota el seu imperi, entre els anys 8 i 2 aC, que la van convertir en una important via de comunicacions i comerç entre les ciutats i províncies i els ports del Mediterrani.

  6-Per quin emperador (o emperadors) es creu que el mil·liari de Premià fou sufragat i, per tant, dedicat?

  -És creu que ha estat sufragat de l’emperador Licini el Jove o bé Constantí II, o menys possiblement Valentinià II.

  7-La pedra mil·liar, trobada a Can Ferrerons, quan perd la seva utilitat com a mil·liari, quin ús acaba tenint? Quants mil·liaris romans s’han trobat a El Maresme? Es conserven? On?…

  -La seva reutilització durant el segle VI indica un període de desestructuració i demostra que en aquell moment la via ja no estava protegida per l’Estat.

 12. nais

  Salve!
  És impressionant la quantitat de coses que han trobat i que continuen descobrint cada dia a Can Ferrerons.
  Jo tampoc sabia el que era un mil·liari, i ja ho he buscat en el DE. És una columneta posada pels romans en les vies de comunicació més importants per assenyalar la distància en milles existent entre el lloc concret i la ciutat de Roma.

 13. Maryam Alaoui

  Salve!

  Un mil·liari o pedra mil·liar servia per marcar la distància de mil passes a les antigues vies romanes. El mil·liari acostumava a ser una pedra amb una base cúbica o quadrada. La majoria dels mil·liaris portaven inscripcions gravades.
  A Can Ferrerons es va trobar un mil·liari de la Via Augusta, aquesta pedra després de que la via ja no estava sota el control dels emperadors es va convertir en una pilastra per aguantar un sostre.

  vale.

 14. Abril Ramos

  Salve!
  Els mil•liaris de les vies romanes son un testimoni de la important xarxa de carreteres que els romans varen construir arreu del seu imperi, un dels elements bàsics de la connectivitat, de la mobilitat de les legions romanes, de l’activitat comercial, , els valors del dret romà o la ciència i la tecnologia de l’època.
  Durant les excavacions de Can Ferrerons (a Premià de Mar), es va fer una troballa: un mil•liari de la Via Augusta, que s’havia reutilitzat en època tardana com a pilar de la casa.

  Quan aquesta via ja no era controlada pels emperadors de Roma, les pedres mil•liars que anunciaven les obres a les carreteres que ells havien pagat i que també comptaven les milles recorregudes, van deixar de tenir sentit. Algú va decidir endur-se unes pedres inscrites que s’aixecaven a la vora de la carretera, per reparar una habitació de casa seva, i la va convertir en una pilastra per aguantar un sostre.

  El mil•liari de Premià de Mar és una de les tres pedres mil•liars que es coneixen al tram de Via Augusta del Maresme. El primer es va trobar a Arenys de Munt, el segon és el de Vilassar de Mar i el tercer és el que han trobat a Premià de Mar.

 15. Mariona Sabanés

  El mil·liar és una columna cilíndrica que la posaven a la vora de les calçades romanes per assenyalar les distàncies cada mil passus. Aquest mil·liari pertanyia a la via Augusta que conectava la península amb Roma.
  Es va erigir a l’inici del segle IV i el seu interès és que en aquell moment la via encara era objecte de treballs de manteniment i estava en ple funcionament i també la podem considerar útil com a eina per a diferents estudis.
  Com ven bé es diu en el Thinglink, es creu que ha estat sufragat de l’emperador Licini el Jove o menys possiblement Valentinia II.
  Demoment, s’han trobat mil·liaris a Premià de Mar, Vilassar de Mar i Arenys de Mar.

 16. Marc Arquillo

  Salve!
  Un mil.liari és una columna de pedra la qual es col.locava a la vora de les calçades de les antigues ciutats romanes per a assenyalar la distància cada mil milles (mil Passus). La finalitat de un mil.liari consistia en assenyalar la distancia cada mil milles (Passus). Gràcies a aquesta pedra podem saber amb exactitud quan els romans es van establir a les terres de l’actual Premià de Mar. Un estudi ha demostrat que va ser erigit cap els inicis del S.IV. Aquest mil.liari pertanyia a la via Augusta, la qual unia les poblacions de la península Ibèrica amb Roma. Es creu que ha estat sufragada per Licini el Jove o bé Constantí II, o menys possiblement Valentinià II i per tant hi apareix el nom. Al perdre la seva utilitat com a mil.liari, aquest va acabar servint com a pilastre per aguantar un sostre. En total al Maresme s’han trobat 3 mil.liaris, un a Premià de Mar, un a Arenys de Munt i l’altre a Vilassar de Mar.

 17. Belén Cansino Hernández

  Salve!

  Un mil·liari és una columna de pedra que es col·locava a les carreteres romanes per indicar distàncies d’una milla romana que equival aproximadament a uns 1481 metres. El mil·liari de la Via Augusta de Premià de mar és un testimoni de l’evolució d’aquesta via entre els segles IV i VI. També era utilitzada com a propaganda d’emperadors. Es creu que va estar sufragat de l’emperador Licini el Jove o Constantí II. El mil·liari trobat a Can Ferrerons va passar a ser un pilastre per aguantar un sostre. Al Maresme se n’han trobat 3, una a Premià de Mar, una altra a Arenys de Munt i una Vilassar de Mar.

 18. Liana Franchesca

  Bonum diem!

  Can Ferrerons, cada dia sorpren més amb les coses que han arribat a trobar com la seva pedra mil·liar.

  En un principi no sabia que era un mil·liar, pero buscant informació ara he pogut esbrinar que es. Un mil·liar es una columna cilindrica posada a les voces de calçades a les ciutats romanes que senyalba la distància entre diferents llocs. La seva finalitat era senyalar les distancies.

  Aqusta pedra mil·liar a Premià és rellevant perque gracies a la pedra podem saber que els romans es trobaben a Premià amb exactitud. El mil·liar pertenyia a la Via Augusta, una via que unia el centre de roma amb la peninsula Hispanica. Va rebre el nom de l’emperador August . Per l’emperador Licini el jove o Constatill es creu que ha estat sufragat.

  Vale!

 19. Raül Àlvarez

  Salve,
  Un mil·liari és una columna (usualment cilíndrica) que es posava a prop de les calçades romanes per a marcar cada mil passus (cada milla romana, uns 1481 metres). Com ja he dit, aquests es troben en antigues vies romanes que formaven part de tota la xarxa viària romana, doncs aquesta unia totes les províncies de l’imperi. En un principi, les vies només es van utilitzar per a facilitar el moviment militar en cas de guerra, però ràpidament, al acabar de sotmetre tot el territori en qüestió, aquests camins van adquirir un gran valor pel comerç entre ciutats, doncs facilitava la comunicació entre elles.
  A Espanya, la via més important era la Via Herculea (més tard anomenada Augusta), doncs unia amb Gades (Cadis), la ciutat més important en aquells temps.
  Les vies eren molt sólides, ben marcades per dos marges de pedra i recobertes per pedra, grava i lloses.
  Vale!

 20. Pingback: Les vies romanes | Aracne fila i fila

 21. Alèxia Alvárez

  Salve!
  Saps què és un mil•liari? És una columna cilíndrica, oval o paral•lelepípeda. Quina era la seva finalitat? Es posava a la vora de les calçades romanes per assenyalar les distàncies cada mil Passus (passos dobles romans) és a dir, cada milla romana, la qual cosa equival a una distància d’aproximadament 1.481 metres.Per què aquesta pedra mil•liar trobada a Premià és rellevant? Ja que gràcies a aquesta pedra podem saber amb exactitud quan va ser que els romans es trobaven sobre les nostres terres premianenques. En particular en el cas del mil•liari premianenc, el seu estudi ha demostrat que es va erigir a l’inici del segle IV, i el seu interès recau en que en aquell moment la via encara era objecte de treballs de manteniment i estava en ple funcionament. A quina via romana pertanyia? Pertanyia a la Via Augusta que va ser una via romana que unia la península d’Hispània amb el centre del món romà. Per què porten el nom de l’emperador?Va rebre la denominació definitiva per l’emperador August, arran de les reparacions que es van portar a terme sota el seu imperi, entre els anys 8 i 2 abans de Crist, que la van convertir en una important via de comunicacions i comerç entre les ciutats i províncies del Mediterrani. Per quin emperador (o emperadors) es creu que el mil•liari de Premià fou sufragat i, per tant, dedicat?És creu que ha estat sufragat de l’emperador Licini el Jove, o Valentinià II. La pedra mil•liar, trobada a Can Ferrerons, quan perd la seva utilitat com a mil•liari, quin ús acaba tenint? Quants mil•liaris romans s’han trobat a El Maresme? Es conserven? On?…La seva reutilització durant el segle VI indica un període de desestructuració i demostra que en aquell moment la via ja no estava protegida per l’Estat.

 22. Claudia P. Torrabadella

  Salve!
  Un mil·liari és una columna usualment cilíndrica, que es posava a prop de les calçades romanes per a marcar cada mil passus (cada milla romana, uns 1481 metres), en conclusió, la seva finalitat era senyalar les distancies. ;es troben en antigues vies romanes que formaven part de tota la xarxa viària romana, doncs aquesta unia totes les províncies de l’imperi.
  Respecte al mil·liari de Premià, ens ha donat a conèixer que els romans es trobaven a Premià.

 23. Rocío Rodríguez

  Bonum Diem!
  Un mil·liari servia per marcar la distància de mil passes a les antigues vies romanes. El mil·liari acostumava a ser una pedra amb una base cúbica o quadrada. La majoria dels mil·liaris portaven inscripcions gravades.
  A Can Ferrerons es va trobar un mil·liari de la Via Augusta, aquesta pedra es va convertir en una pilastra per aguantar un sostre.
  Mai havia sentit parlar sobre això. La veritat és que a Can Ferrerons sempre fan descobriments fantàstics.

 24. Anna Bagaria

  Bonum diem!
  Un mil·lenari ésuna mena de columna posada en les vies de comunicació més importants i servia per assenyalar la distància en milles que hi havia entre un lloc concret i la ciutat de Roma.
  No sabia que a Can Ferrerons n’havien trobat un mil·lenari però em sembla fantàstic que cada cop descobrim més coses al nostre poble sobre els romans.
  Vale!

 25. Valentina Restrepo

  Salve!
  Un mil·liari o pedra mil·liar (procedent del llatí miliarium) és una columna cilíndrica, oval o paral·lelepípeda que es posava a la vora de les calçades romanes per assenyalar les distàncies cada mil Passus (passos dobles romans) és a dir, cada milla romana, la qual cosa equival a una distància d’aproximadament 1.481 metres.
  A Can Ferrerons es va trobar un mil·liari de la Via Augusta, aquesta pedra es va convertir en una pilastra per aguantar un sostre.
  Mai havia sentit parlar sobre lo de Can Ferrerons sempre fan descobriments fantàstics.

 26. Maryama

  Bonum diem!

  Un mil·liari servia per marcar la distància de mil passes a les antigues vies romanes. El mil·liari era una pedra que servia per marcar la distància entre un lloc i Roma. La majoria dels mil·liaris portaven inscripcions gravades.
  No sabia que a Can Ferrerons haguessin trobat un, però em sembla molt bé que aquí a Premià trobin coses interessants com això.

  Salve!

 27. Chaymae Harrak

  Salve!
  Molt bon article! No sabia que el mil·liari era una pedra que servia per marcar la distància de mil passes en les vies romanes.
  És un honor que en trobin un, a Can Ferrerons (Premià), això indica que a Premià hi mesuraven distàncies així i en aquells temps fos tan important en l’imperi Romà.
  Vale!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *