Familia mea, gens mea!

Tot just hem tornat de les vacances de Nadal i és precisament per aquestes dates quan la major part de les famílies es reuneixen per celebrar les festes. La majoria de les societats humanes es basen en la família.

Els romans incloïen a la seva família (familia, ae; f.) els esclaus i criats d’una persona (famulus, -i; m.).  Vet aquí l’origen del nostre mot! El cap i amo absolut n’era el paterfamilias i, entre d’altres,  tenia autoritat sobre l’esposa (potestas maritalis o manus) i sobre els fills (patria potestas).

Lingua Latina per se illustrata, d’ Hans Orberg.

Ho recordeu?

Com bé sabeu, la família (familia, -ae; f.) és un conjunt de persones unides per vincles de parentiu. Aquests vincles s’estableixen per consanguinitat o bé per avinença. En el primer cas (gradus cognationis), tenim el besavi (proavus, -i; m.) i la besàvia (proavia, -ae; f.) , l’avi (avus, -i; m.) i l’àvia (avia, -ae; f.), els pares (parentes, -um; m.) o bé el pare (pater, -tris; m.) i la mare (mater, -tris; f.), els fills (liberi, -orum; m.) o bé el fill (filius, -i; m.) i la filla (filia, -ae; f.), si la fillada és doble gemella proles (f.),  el nét (nepos, -otis; m.) i la néta (neptis, -is; f.), el besnét (pronepos, -potis; m.) i la besnéta (proneptis, -tis; f.). En línia col·lateral, tenim el germà (frater, -tris; m.) i la germana (soror, -oris; f.), els germans bessons gemelli fratres i les bessones gemellae sorores.  També són relacions per consanguinitat les de l’oncle o tiet (patruus, -i; m. si era per part del pare i avunculus, -i; m. en el cas de l’oncle matern) i la tia o tieta (amita, -ae; f. la tia paterna i matertera, -ae; f. la tia materna); el nebot i la neboda (patruelis, -lis, m./f. el/la nebot/neboda per la part del pare i consobrinus, -i, m. el nebot per la part de la mare i consobrina, -ae, la neboda) i el cosí germà (sobrinus, -i; -m.) i la cosina germana (sobrina, -ae; f.).

Les relacions que es creen per avinença (gradus affinitatis) són les del marit o espòs (vir, viri; m. o bé maritus, -i; m.) i la muller o esposa (uxor, -oris; f.); el sogre (socer, -eri; m.) i la sogra (socrus, us; f.); el gendre (gener, -eri; m.) i la nora o la jove (nurus, -us; f.) , i el cunyat (levir, -i, m.) i la cunyada (glos, gloris; f.), que són els germans del marit o bé de la muller. Alguns romans també tenien padrastre (vitricus, -i, m.) i madrastra (noverca, -ae, f.). Així el privignus, -i, m. era el fillastre i privigna, -ae, f. la fillastra. Del llatí vulgar patrinus, mateix significat, derivat de pater, –tris, ‘pare’ prové el mot català padrí -ina (m i f).

Un retrat de família és sens dubte lAra Pacis Augustae. Recordeu Mea vita o Personalis charta? Ara ha arribat  el moment de fer Familia mea, gens mea! Espero amb candeletes aquests retrats de família en sentit ampli (gens, gentis; f.: llinatge)!

P.D.: Aquí els podreu consultar!

130 thoughts on “Familia mea, gens mea!

 1. Margalida Capellà Soler Post author

  La segona part de la tasca l’heu de deixar si sou de primer de batxillerat de llatí aquí.

 2. Clara Trullenque

  aquí segueixo per on em vaig quedar, amb les declinacions:

  TERCERA DECLINACIÓ:
  , pater, -tris, mater, -tris, nepos, -otis, neptis, -is,pronepos, -potis, frater, -tris, patruelis, -lis, affinitatis, uxor, -oris, glos -ris

  QUARTA DECLINACIÓ:
  socrus, us i nurus, -us

  de la quinta declinación no n’hi ha cap

 3. cervero.sabina2011

  Es poden classificar el mots del text de la manera següent:

  1a declinació: familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae; privigna, -ae.

  2a declinació: famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; patruus, -i; avunculus, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; maritus, -i; socer, -eri; gener, -eri; levir, -i; vitricus, -i; privignus, -i.

  3a declinació: pater, -tris; mater, -tris; nepos, -otis; neptis, -is; pronepos, -potis; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris; patruelis, -lis; uxor, -oris.

  4a declinació: socrus, -us; nurus, -us.

 4. Andrea Balart

  Salve! Dels mots del text …
  són de la primera declinació: familia- ae, filla-ae, avia- ae, proavia, -ae, amita, -ae; consobrina-e,
  sobrina -ae; noverca -ae, privigna, -ae.

  són de la segona declinació: famulus -i,
  proavus -i; filius -i;consobrinus, -i, sobrinus, -i
  gener, -eri, socer, -eri, vir, viri
  levir, -i, vitricus, -i, privignus, -i, maritus, -i
  patruus, -i, avunculus, -i

  tercera declinació: pater, -tris , mater, -tris
  nepos, -otis , neptis, -is , pronepos, -potis , proneptis, -tis , frater, -tris , soror, -oris , patruelis, -lis , uxor, -oris , glos, gloris ,

  quarta declinació: socrus, us, nurus, us

 5. irina

  dels mots del text són de la 1ª declinació: sobrinae, privigna, noverca
  dels mots del text són de la 2ª declinació:
  dels mots del text són de la 3ª declinació:gloris
  dels mots del text són de la 4ª declinació: socrus, norus

 6. carrillo.gerard2009

  Salve!
  a partir del genitiu sabem que en el text trobem:

  de la primera declinació sòn: familia-ae, proavia-ae, avia-ae, filia-ae, amitia-ae, consobrina-ae, sobrina-ae, noverca-ae, privigna-ae.

  de la segona: proavus-i, avus-i, filius-i, paetrus-i, consubrinus-i, sobrinus-i,maritus-i, levir-i, vitricur-i

  de la tercera: mater-tris, nepos-otis, neptis-is, pronepos-potis, frater-tris, patruelis-lis, soros-oris, uxor-oris, glos-gloris,

  de la cuarta: socrus-us, nerus-us

  de la cinquena no en trobem.

 7. tinker.tomas2010

  Salve!
  Com tothom ha dit, aquest text demostra que la família és molt important. Però també surten exèmples de les declinacions:

  1a declinació:
  familia, ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; matertera, -ae; amita, -ae; consobrina, -ae; sobrina, -ae.

  2a declinació:
  famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; gener, -eri; patruus, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; socer, -eri; gener, -eri; levir, -i.

  3a declinació:
  pater, -tris; mater, -tris; nepos -otis; neptis -is; pronepos-potis; frater,-tris; proneptis, -tis; soror, -oris; patruelis, -lis; uxor, -oris; glos, gloris.

  4a Declinació:
  socrus, -us; nurus, -u.

  Vale! 😀

 8. Laura Torrent Garcia

  Salve!
  Les declinacions:
  Primera declinació: Familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; consobrina, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae; privigna, -ae; Familia mea, familiae meae.

  Segona declinació: Famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; liberi, -orum; filius, -i; patruus, -i; avunculus, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; vir, viri; socer, -eri; maritus, -i; gener, -eri; levir, -i; vitricus, -i; privignus, -i.

  Tercera declinació: Parentes, -um; pater, -tris; mater, -tris; nepos, -otis; neptis, -is; pronepos, -potis; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris; patruelis, -lis; uxor, -oris; glos, gloris i gens, gentis.

  Quarta declinació: Socrus, us i nurus, -us

  De la cinquena declinació no n’hi he trobat cap.
  Vale!

 9. huete.victor1020

  Salve!!
  De las paraules anteriors son de la primera declinació les següents: (familia, ae) (proavia, -ae) (avia, -ae) (filia, -ae) (amita, -ae) (matertera, -ae) (consobrina, -ae) (sobrina, -ae) (noverca, -ae) (privigna, -ae)

  De la segona declinaciió: (famulus, -i) (proavus, -i) (avus, -i) (filius, -i) (patruus, -i) (avunculus, -i) (consobrinus, -i) (sobrinus, -i) (vir, viri) (maritus, -i) (gener, -eri) (socer, -eri) (levir, -i) (vitricus, -i) (privignus, -i)

  De la tercera: (pater, -tris) (mater, -tris) (nepos, -otis) (neptis, -is) (pronepos, -potis) (proneptis, -tis) (frater, -tris) (soror, -oris) (patruelis, -lis) (uxor, -oris) (glos, gloris) (gens, gentis)

  De la quarta: (socrus, us) (nurus, -us)

  De la cinquena ni n’hi ha

 10. Noelia Vargas

  Segueixo amb la 2a declinació:patruus,avunculus,famulus,proavus,avus,liberi,filius,privingus,<em<fitricus,consobrinus,sobrinus,levir,gener,viri,maritus,socer.

  Tots els mots de la 3a declinació:parentes,pater,mater,nepos,neptis,pronepos,proneptis,frater,soror,patruelis,glos,uxor.

  Tots els mots de la 4a declinació:socrus,nurus.

  De la 5a declinació no hi ha cap.

 11. arcos.carla2011

  [b]I DECLINACIÓ:[/b]
  familia, -ae
  proavia, -ae
  avia, -ae
  filia, -ae
  matertera, -ae
  amita, -ae
  privigna, -ae
  noverca, -ae
  consobrina, -ae

  [b]II DECLINACIÓ:[/b]
  patruus, -i
  avunculus, -i
  famulus, -i
  proavus, -i
  avus, -i
  liberi, -orum (plural)
  filius, -i
  privignus, -i
  vitricus, -i
  consobrinus, -i
  sobrinus, -i
  levir, -i
  gener, -eri
  sobrinus, -i
  vir, viri
  maritus, -i
  socer, -eri

  [b]III DECLINACIÓ:[/b]ç
  parentes, -um (plural)
  pater, -tris
  mater, -tris
  nepos, -otis
  neptis, -is
  pronepos, -potis
  proneptis, -tis
  frater, -tris
  soror, -oris
  patruelis, -lis
  glos, gloris
  uxor, -oris

  [b]IV DECLINACIÓ:[/b]
  socrus, us
  nurus, -us

 12. Mireia Moral

  VALE!
  1a: familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae; privigna, -ae.
  2a: famulus, -i, proavus, -i, avus, -i, filius, -i, patruus, -i, avunculus, -i, consobrinus, -i, sobrinus, -i, vir, viri, maritus, -i, socer, -eri, gener, -eri, levir, -i, vitricus, -I, privignus, -i.
  3a: pater, -tris, mater, -tris, nepos, -otis, neptis, -is, pronepos,-potis, proneptis, -tis, frater, -tris, soror, -oris, patruelis, -lis, uxor, -oris, glos, gloris.
  4a: socrus, -us, norus, -us.
  5a: no hi ha cap.

 13. baga.laia2012

  Primera Declinació:
  Familia-ae,
  proavia-ae,
  avia-ae,
  filia-ae,
  amita-ae,
  matertera-ae,
  sobrina-ae,
  noverca-ae,
  privigna-ae.

  Segona Declinació:
  famulus-i,
  proavus-i,
  avus-i,
  liberi-orum,
  filius-i,
  patruus-i,
  avunculus-i,
  consobrinus-i,
  sobrinus-i,
  maritus-i,
  socer-eri,
  gener-eri.
  vitricus-i,
  privignus-i.

  Tercera Declinació:
  parentes-um,
  pater-tris,
  mater-tris,
  nepos-otis,
  pronepos-potis,
  frater-tris,
  soror-oris,
  patruelis-lis,
  uxor-oris,
  glos-gloris.

  Quarta Declinació:
  socrus-us,
  nurus-us.

 14. Paula Franco Semitiel

  SALVE:)

  *1a(ea):
  familia, ae ; proavia, -ae ; avia, -ae ; filia, -ae ; amita, -ae ; amita, -ae ; matertera, -ae ; sobrina, -ae ; consobrina, -ae ; noverca, -ae ; privigna, -ae.

  *2a (i):
  famulus, -i ; proavus, -i ; avus, -i ; filius, -i ; patruus, -i ; patruus, -i ; avunculus, -i ;consobrinus, -i ; sobrinus, -i ; maritus, -i ; levir, -i ; vitricus, -i ; privignus, -i ; socer, -eri ; gener, -eri.

  *3a(is):
  neptis, -is ; nepos, -otis ; pronepos, -potis ; proneptis, -tis ; frater, -tris ; soror, -oris ; patruelis, -lis ; uxor, -oris ; uxor, -oris ; glos, gloris.

  *4a(us):
  socrus, us ; nurus, -us.

  5a—————————————————–

 15. sergio fernandez

  Salve!
  PRIMERA: familia(-ae), proavia(-ae), avia (-ae), filia (-ae), amita(-ae), matertera(-ae), sobrina(-ae)
  consobrina(-ae), noverca(-ae), privigna(-ae)
  SEGONA: famulus(-i), proavus(-i), avus(-i), filius(-i),
  patruus(-i), avunculus(-i), consobrinus(-i), sobrinus(-i) maritus(-i), socer(-eri), gener(-eri), levir(-i),
  vitricus(-i), privignus(-i).
  TERCERA: pater (-tris), mater(-tris), nepos(-otis), neptis (-is), pronepos (-potis), proneptis(-tis), frater (-tris), soror (-oris), patruelis(-lis) uxor(-oris), glos (-gloris)
  QUARTA: socrus, us / nurus, -us

 16. franco.paula0920

  SALVE:)

  *1a(ea):
  familia, ae ; proavia, -ae ; avia, -ae ; filia, -ae ; amita, -ae ; amita, -ae ; matertera, -ae ; sobrina, -ae ; consobrina, -ae ; noverca, -ae ; privigna, -ae.

  *2a (i):
  famulus, -i ; proavus, -i ; avus, -i ; filius, -i ; patruus, -i ; patruus, -i ; avunculus, -i ;consobrinus, -i ; sobrinus, -i ; maritus, -i ; levir, -i ; vitricus, -i ; privignus, -i ; socer, -eri ; gener, -eri.

  *3a(is):
  neptis, -is ; nepos, -otis ; pronepos, -potis ; proneptis, -tis ; frater, -tris ; soror, -oris ; patruelis, -lis ; uxor, -oris ; uxor, -oris ; glos, gloris.

  *4a(us):
  socrus, us ; nurus, -us.

  5a—————————————————–

 17. fontanet.alba2010

  Salve!
  (com no em va donar temps de fer-ho l’altre dia, ho faré ara)
  Les declinacions que surten al text són:

  1a declinació(ea): familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae; privigna, -ae.
  2a declinació(i): famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; patruus, -i; patruus, -i; avunculus, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; maritus, -i; levir, -i; vitricus, -i; privignus, -i; socer, -eri; gener, -eri.
  3a declinació (is): neptis, -is; nepos, -otis; pronepos, -potis; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris; patruelis, -lis; uxor, -oris; uxor, -oris; glos, gloris.
  4a declinació (us): socrus, -us; nurus -us.
  5a declinació: No n’hi ha.

  Esper-ho no haver arribat massa tard.
  Vale!!

 18. xènia

  Bonum diem!

  *1a declinació
  familia, -ae
  proavia, -ae
  avia, -ae
  filia, -ae
  amita, -ae
  matertera, -ae
  sobrina, -ae
  noverca, -ae
  privigna, -ae

  *2a declinació
  famulus, -i
  proavus, -i
  avus, -i
  filius, -i
  patruus, -i
  avunculus, -i
  consobrinus, -i
  sobrinus, -i
  maritus, -i
  socer, -eri
  gener, -eri
  levir, -i
  vitricus, -i
  privignus, -i

  *3a declinació
  pater, -tris
  mater, -tris
  nepos, -otis
  neptis, -is
  pronepos, -potis
  proneptis, -tis
  frater, -tris
  soror, -oris
  patruelis, -lis
  uxor, -oris

  *4a declinació
  socrus, -us
  nurus, -us

  Ave.

 19. lario.paula0920

  bonum diem!

  PRIMERA DECLINACIÓ
  familia -ae / proavia -ae / avia -ae / filia -ae / matertera -ae / amita -ae / privigna -ae / noverca -ae / consobrina -ae

  SEGONA DECLINACIÓ
  patruus -i / avunculus -i / famulus -i / proavus -i / avus -i / liberi -orum (és plural) / filius -i / privignus -i / consobrinus -i / levir -i / gener -eri / sobrinus -i / vir -i / maritus -i / socer -i / vitricus -i

  TERCERA DECLINACIÓ
  pater -tris / mater -tris / nepos -otis / neptis -is / pronepos -potis / frater -tris / soror -oris / patruelis -lis / proneptis -tis / uxor -oris

  QUARTA DECLINACIÓ
  socrus -us / nurus -us

  CINQUENA DECLINACIÓ
  no hi han

 20. Victòria

  Salve! Ego sum Victòria . Ego Jesús et Adoración filia sum . Jesús meus pater est et Adoración mea mater est . Ego mihi sonor Belinda est. Ego levir Rafa est et ego dictus Nicolás nepos neptem et vocavit Amara. Joaquina mea avia materna est et Fina mea avia paterna est. Materno sunt mea aunts Esperanza, Antonia, Josefa et avunculus meus est José. Fini est mea amita et mea sobrinus est José Antonio et Esther, Susana, Melánia , Verónica mea sobrina est.

  Primera declinació:
  Familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae; privigna, -ae.

  2a declinació:
  famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; patruus, -i; patruus, -i; avunculus, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; maritus, -i; levir, -i; vitricus, -i; privignus, -i; socer, -eri; gener, -eri.

  3a declinació :
  neptis, -is; nepos, -otis; pronepos, -potis; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris; patruelis, -lis; uxor, -oris; uxor, -oris; glos, gloris.

  4a declinació:
  socrus, -us; nurus -us.

 21. Eva Serrano

  Mea familia magna est.
  Meus pater Fernando est et mea mater Noemi est. Ergo habet unam sororem.
  Ara, començaré a parlar de la mea familia per part del meus pater.
  Mei proavi Enrique et Fernando sunt. Meae proaviae Concha et Mercedes sunt.
  Meus avus Paco Serrano est et tetra octoginta est. Mea avia Aurora Serrano est et octoginta est.
  Meus pater habet quinque frateres et tres sorores. Ergo mea avia et meus avus habent quinque filios et tres filias.
  Ego habet quinque patruus et tres amitas. Meus pater habet sextus decem patrueles, ergo habet decem sobrinos et quattuor sobrinas. Meus avus habet decem nepotes et sex neptes.
  Mea familia matris parva est.
  Mei proavi Ferran et José sunt. Meae proaviae Mercè et Angeles sunt.
  Meus avus Arturo Domènech est. Mea avia Pilar Ramon est septuaginta est.
  Ergo habet unam materteram et illa habet unum maritum. Ergo habet duas sobrinas.
  Mea mater habet duas consobrinas

 22. Margalida Capellà Soler Post author

  En el vostre Fil Moodle hi trobareu la retroacció de la vostra tasca. Rectifiqueu el que hàgiu de rectificar.

 23. Chaima Anza

  El meu power point, l’estic fent i m’ha quedat molt guapo, vull que tothom, el vegi i pogui gaudir-lo!!

 24. gene macias

  1 declinació:
  familia,-ae.
  proavia,-ae.
  avia,-ae.
  filia,-ae.
  amita,-ae.
  matertera,-ae.
  consobrina,-ae.
  sobrina,-ae.
  noverca,-ae.
  privigna,-ae.

  2 declinació:
  famulus,-i.
  proavus,-i.
  avus,-i.
  filius,-i.
  patruus,-i.
  avunculus,-i.
  consobrinus,-i.
  consobrinus,-i.
  maritus,-i.
  levir,-i.
  vitricus,-i.
  privignus,-i.
  socer,-eri.
  gener,-eri.

  3 declinació:

 25. Noelia Vargas

  1a declinació: familia-ae,proavia-ae,avia-ae,filia-ae,amita-ae,sobrina-ae,noverca-ae,privinga-ae.

  2a declinació: patruus-i,avunculus-i,famulus-i,
  proavus-i,avus-i,liberi-i,filius-i,privingus-i,
  fitricus-i,consobrinus-i
  sobrinus-i,levir-i,gener-i,viri-i,maritus-i,socer-i.

  3a declinació: pater-tris,mater-tris,
  nepos-otis,neptis-is,
  pronepos-protis,proneptis-tris,frater-tris,soror-oris,
  patruelis-lis.

  4a declinació: socrus-us,nurus-us.

  5a declinació: no hi ha cap.

 26. gomez.luque2011

  PRIMERA DECLINACIÓ:
  familia, -ae
  proavia, -ae
  avia, -ae
  filia, -ae
  amita, -ae
  matertera, -ae
  sobrina, -ae
  noverca, -ae
  privigna, -ae

  SEGONA DECLINACIÓ:
  famulus, -i
  proavus, -i
  avus, -i
  filius, -i
  patruus, -i
  avunculus, -i
  consobrinus, -i
  sobrinus, -i
  maritus, -i
  socer, -eri
  gener, -eri
  levir, -i
  vitricus, -i
  privignus, -i

  TERCERA DECLINACIÓ:
  pater, -tris
  mater, -tris
  nepos, -otis
  neptis, -is
  pronepos, -potis
  proneptis, -tis
  frater, -tris
  soror, -oris
  patruelis, -lis
  uxor, -oris

  CUARTA DECLINACIÓ:
  socrus, -us
  nurus, -us

  En aquest text penso que com tots els meus altres copmanys ens mostra que la família és molt important per nosaltes desde sempre i sempre serà així. I em fa pena la gent que no té a la familia al costat de la manera que hauría de tenirla.
  SALVE!

 27. bergel.almacruz

  Salveeee!!!!!!

  ·1a declinació: familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae; privigna, -ae

  ·2a declinació: famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; patruus, -i; avunculus, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; maritus, -i; socer, -eri; gener, -eri; levir, -i; vitricus, -i; privignus, -i

  ·3a declinació: pater, -tris; mater, -tris; nepos, -otis; neptis, -is; pronepos, -potis; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris; patruelis, -lis; uxor, -oris

  ·4a declinació: socrus, -us; nurus, -us

 28. Ivan Zapico Fernández

  Salve!
  PRIMERA DECLINACIÓ
  familia, ae/ proavia, -ae/ avia, -ae/ filia, -ae/ amita, -ae/matertera, -ae/ consobrina, -ae/ sobrina, -ae/ noverca, -ae/ privigna, -ae.

  SEGONA DECLINACIÓ:

  famulus, -i/ proavus, -i/ avus, -i/ filius, -i/ patruus, -i/ avunculus, -i/ consobrinus, -i/ sobrinus, -i/ vir, viri/ maritus, -i/ levir, -i/ privignus, -i/ socer, -eri/ gener, -eri/ liberi, -orum (plural).

  TERCERA DECLINACIÓ:

  avus, -i/ pater, -tris/ mater, -tris/ nepos, -otis/ neptis, -is/ pronepos, -potis/ proneptis, -tis/ frater, -tris/ soror, -oris/ patruelis, -lis/ uxor, -oris/ glos, gloris/ gens, gentis/ parentes, -um(plural).

  QUARTA DECLINACIÓ:

  socrus, us.

  VALE!

 29. ihssan

  salve!
  1a: (-ae)–>familia, ae – proavia, -ae – avia, -ae – filia, -ae – amita, -ae – matertera, -ae – sobrina, -ae – noverca, -ae
  2a: (-i)–>famulus, -i – proavus, -i – avus, -i – filius, -i – patruus, -i – avunculus, -i – consobrinus, -i – sobrinus, -i – maritus, -i – levir, -i – vitricus, -i
  3a: (-is)–> neptis, -is – pater, -tris – mater, -tris – nepos, -otis – pronepos, -potis – frater, -tris – proneptis, -tis; – soror, -oris; – patruelis, -lis – uxor, -oris – glos, gloris
  4a: (-us)–> socrus, us – nurus, -us
  5a: (-ei)–> No hi ha

 30. irina

  Lida, ja he cambiat lo que em vas dir:

  Dels mots del text són de la primera declinació: familia- ae, filla-ae, avia- ae, proavia, -ae, amita, -ae; consobrina-e,
  sobrina -ae; noverca -ae, privigna, -ae.
  són de la segona declinació: famulus -i,
  proavus -i; filius -i;consobrinus, -i, sobrinus, -i
  gener, -eri, socer, -eri, vir, viri
  levir, -i, vitricus, -i, privignus, -i, maritus, -i
  patruus, -i, avunculus, -i
  tercera declinació: pater, -tris , mater, -tris
  nepos, -otis , neptis, -is , pronepos, -potis , proneptis, -tis , frater, -tris , soror, -oris , patruelis, -lis , uxor, -oris , glos, gloris ,
  quarta declinació: socrus, us, nurus, us

 31. Francisco Pérez

  Bonum diem!

  1a declinació:
  familia, -ae; ; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; consobrina, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae;

  2a declinació:
  famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; sobrinus, -i; vitricus, -i; patruus, -i; avunculus, -i; maritus, -i; levir, -i; vitricus, -i

  3a declinació:
  neptis, -is; pater, -tris; mater, -tris; nepos, -otis; pronepos, -potis; frater, -tris; proneptis, -tis; – soror, -oris; – patruelis, -lis; uxor, -oris; glos, gloris

  4a declinació:
  socrus, us; nurus, -us

  No hi surt la cinquena declinació, bon article, molt educatiu i útil, felicitats!!

  Valete!!

 32. Margalida Capellà Soler Post author

  Moltes gràcies, Francisco! T’animes ara a fer la teva família en llatí! L’espero amb candeletes!

 33. Francisco Pérez

  Bonum diem!

  Mea familia:
  Mea mater Cecilia est, et meus pater Guillermo est. Ergo habet duam sororam.
  Ergo habet unam canis.
  Mea mater habet unam sororam. Mea avua Teresa est, et meus avus Atilio est.
  Meus pater habet duam sororam. Mea avua Olga est, et meus avus Gerardo est.

 34. Margalida Capellà Soler Post author

  Bene, Francisco.
  Audaces fortuna iuvat!
  Per indicar que tens dues germanes has d’utilitzar l’acusatiu plural i encara, diria jo, que no has estudiat amb l’Anna la tercera declinació. Seria sorores, en canvi, pots fer ja l’acusatiu plural del numeral: duas. Com és àvia en llatí? Fixa-t’hi bé.
  Canis, -is declina per la tercera i l’acusatiu singular seria canem i l’acusatiu singular de soror seria sororem. Tenint en compte tot això, torna a redactar el comentari i ara segur que ho faràs perfecte!

 35. Ana Mª Falcón Durán

  Salvete! 🙂

  Aquest article em sembla molt interessant, ja que trobo molt útil aquesta activitat perquè així ens ajuda a aprendre les diferentes declinacions i practicar.

  Els resultats de l’activitat són:

  1a declinació:
  familia, -ae
  proavia, -ae
  avia, -ae
  filia, -ae
  amita, -ae
  matertera, -ae
  consobrina, -ae
  sobrina, -ae
  noverca, -ae

  2a declinació:
  famulus, -i
  proavus, -i
  avus, -i
  filius, -i
  sobrinus, -i
  vitricus, -i
  patruus, -i
  avunculus, -i
  maritus, -i
  levir, -i
  vitricus, -i

  3a declinació:
  neptis, -is
  pater, -tris
  mater, -tris
  nepos, -otis
  pronepos, -potis
  frater, -tris
  proneptis, -tis
  soror, -oris
  patruelis, -lis
  uxor, -oris
  glos, gloris

  4a declinació:
  socrus, us
  nurus, -us

  Valete! 🙂

 36. Silvina

  Salve!

  1era declinació: 2ona declinació:
  Familia,-ae Famulus,-i
  Proavia,-ae Provaus,-i
  Avia,-ae Avus,-i
  Filia,-ae Filius,-i
  Amita,-ae Sobrinus,-i
  Matertera,-ae Vitricus,-i
  Consobrina,-ae Patrus,-i
  Sobrina,ae Avunculus,-i
  Noverca,ae Marius,-i
  Vitricus,-i

  3era declinació: 4rta declinació:
  neptis,-is Socrus,us
  pater,-tris Nurus,us
  mater,-tris
  nepos,-otis
  pronepos,-potis
  frater,-tris
  proneptis,-tis
  soror,-oris
  patruelis,-lis
  uxor,-oris

  No he trobat cap de la 5!
  Vale!:)

 37. Amandaleon

  Salve! deixo les meves declinacións:
  1r declinació: familia, ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; consobrina, -ae; privigna, -ae; noverca, -ae; sobrina, -ae

  2a declinació: famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; liberi, -orum (pl); gener, -eri; socer, -eri; vir, viri; levir, -i; vitricus, -i; privignus, -i; maritus, -i; patruus, -i
  avunculus, -i

  3a declinació: parentes, -um (pl); pater, -tris; mater, -tris; nepos, -otis; neptis, -is; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris; patruelis, -lis; glos, gloris; uxor, -oris

  4a declinació: socrus, us; nurus, -us
  Vale!

 38. Silvina

  Ei! m’he colat, s’han barrejat les columnes, la segona columna va amb el segon titol, osigui la segona declinació esta enganxada a la primera i la quarta esta enganxada a la tercera, ho sento!

  Vale!

 39. Carla Arévalo

  Salve!
  aquest article és interesan ja que t’explica com era la familia romana.
  M’ha agradat ja que la família és una de les coses més importats.
  Valete!

 40. Estefania

  Salve

  Primera declinacio: familia-ae, proavia-ae, filia-ae, mater-ae, amita-ae, privigna-ae, noverca-ae, consobrina-ae.

  Segona declinacio: partruus-i, avunculus-i, famulus-i, proavus-i, avus-i, liberi-orum (plural), filius-i, vitricus-i, consobrinus-i, leviri-i, vitricus-i.

  Tercera declinacio: neptis-is, pater-tris, mater-tris, nepos-otri, fater-tris,proneptis-tis, soror-oris, patruelis-lis.

  Quartra declinacio: socrus-us, nurus-us

  valete

 41. nicol

  salve!

  Aquest article es interasant, ja que et diu que la familia es lo més important i de pas et serveix per aprende les declinacions.

  Que són:

  1a declinació:
  familia, -ae
  proavia, -ae
  avia, -ae
  filia, -ae
  amita, -ae
  matertera, -ae
  consobrina, -ae
  sobrina, -ae
  noverca, -ae

  2a declinació:
  famulus, -i
  proavus, -i
  avus, -i
  filius, -i
  sobrinus, -i
  vitricus, -i
  patruus, -i
  avunculus, -i
  maritus, -i
  levir, -i
  vitricus, -i

  3a declinació:
  neptis, -is
  pater, -tris
  mater, -tris
  nepos, -otis
  pronepos, -potis
  frater, -tris
  proneptis, -tis
  soror, -oris
  patruelis, -lis
  uxor, -oris
  glos, gloris

  4a declinació:
  socrus, us
  nurus, -us

 42. Aina Barnat

  Salve! 😀
  Aquí deixo la classificació per declinacions.

  1r: familia, ae/ proavia, -ae/ avia, -ae/ filia, -ae/ amita, -ae/ matertera, -ae/ consobrina, -ae/ privigna, -ae/ noverca, -ae/ sobrina, -ae

  2a: famulus, -i/ proavus, -i /avus, -i/ filius, -i/ consobrinus, -i/ sobrinus, -i/ liberi, -orum / gener, -eri/ socer, -eri/ vir, viri/ levir, -i/ vitricus, -i/ privignus, -i/ maritus, -i/ patruus, -i
  avunculus, -i

  3a: neptis, -is /pater, -tris /mater, -tris /nepos, -otis /pronepos, -potis /frater, -tris /proneptis, -tis/ – soror, -oris/ – patruelis, -lis/ uxor, -oris /glos, gloris.

  4a: socrus, us/ nurus, -us
  Vale!

 43. Marc Pascual

  Salve!
  Mol interessant l’article, deixo a continuació la tasca “De quina declinació és: familia mea, gens mea?”:
  1a: familia (-ae), proavia (-ae), avia (-ae), filia (-ae), amita (-ae), matertera (-ae), sobrina (-ae), novirca (-ae).
  2a: famulus. -i, proavus, -i, avus, -i, filius, -i, patruus, -i, avunculus, -i, sobrinus, -i, maritus (-i), socer (-eri), gener (-eri), levir (-i), vitricus (-i).
  3a: pater (-tris), mater (-tris), nepos (-otis), neptis (-is), pronepos (-potis), proneptis (-tis), frater (-tris), soror (-oris), patruelis (-lis), uxor (-oris).
  4a: socrus (-us), nurus (-us).
  5a: (No n’hi ha cap).

 44. Alba

  1a: (-ae)
  familia, ae / proavia, -ae / avia, -ae /filia, -ae / amita, -ae / matertera, -ae / sobrina, -ae / noverca, -ae
  2a: (-i)
  famulus, -i / proavus, -i / avus, -i / filius, -i / patruus, -i / avunculus, -i / consobrinus, -i / sobrinus, -i / maritus, -i / levir, -i / vitricus, -i
  3a: (-is)
  neptis, -is / pater, -tris / mater, -tris / nepos, -otis / pronepos, -potis / frater, -tris / proneptis, -tis / soror, -oris / patruelis, -lis / uxor, -oris / glos, glor -is
  4a: (-us)
  socrus, us / nurus, -us

  Vale!:)

 45. Uda Derraz

  Salve! Ja ho tinc:

  -Primera declinació:
  familia -ae , proavia -ae , avia -ae , filia -ae , amita -ae , matertera -ae , consobrina -ae , sobrina -ae ,noverca -ae , privigna, -ae .
  -Segona declinació:
  famulus -i , proavus -i , avus -i , liberi -orum (plural de la segona),parentes -um (plural de la segona),
  filius -i , patruus -i , avunculus -i , consobrinus -i , sobrinus -i , vir, viri o maritus-i (plural) , socer -eri , gener -eri , levir -i , vitricus -i ,privignus -i .
  -Tercera declinació:
  pater -tris , mater -tris, nepos -otis , neptis -is , pronepos -potis , proneptis -tis , frater -tris, soror -oris , patruelis -lis , uxor -oris , glos, gloris .
  -Quarta declinació:
  socrus -us , nurus -us .
  -Cinquena declinació:
  – – – – – – – – – –

  Vale!

 46. Patricia García

  Salve! 😀 deixo aquí la classificació dels mots:

  Primera declinació:
  -Familia-ae
  -Proavia-ae
  -avia-ae
  -Filia-ae
  -Amita-ae
  -Matertera-ae
  -Consobrina-ae
  -Privigna-ae
  -Noverca-ae
  -Sobrina-ae

  Segona declinació:
  -Famulus-i
  -Proavus-i
  -Avus-i
  -Filius-i
  -Sobrinus-i
  -Vitricus-i
  -Patruus-i
  -Avunculus-i
  -Maritus-i
  -Levir-i
  -Vitricus-i

  Tercera Declinació:
  -Neptis-is
  -Pater-tris
  -Mater-tris
  -Nepos-otis
  -Pronepos-potis
  -Frater-tris
  -Proneptis-tis
  -Soror-oris
  -Patruelis-lis
  -Uxor-oris
  -Glos, gloris

  Quarta Declinació:
  -Socrus-us
  -Nurus-us

  Trobo aquest article molt útil i educatiu, felicitats!
  Valete!

 47. Cristina Edo

  ·1r DECLINACÓ:

  familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae;amita, -ae;matertera, -ae;consobrina, -ae;sobrina, -ae;noverca, -ae.

  ·2a DECLINACIÓ:famulus, -i;proavus, -i;avus, -i;filius, -i;sobrinus, -i;vitricus, -i;patruus, -i;avunculus, -i;maritus, -i;levir, -i;vitricus, -i.

  ·3a DECLINACIÓ: neptis, -is;pater, -tris;mater, -tris;nepos, -otis;pronepos, -potis;frater, -tris;proneptis, -tis;soror, -oris;patruelis, -lis;uxor, -oris;glos, gloris.

  ·4a DECLINACÓ:
  socrus, us;nurus, -us.

 48. Lamini Baldeh

  Salvete!!!
  ·La 1a DECLINACIÓ: familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae; privigna, -ae

  ·La 2a DECLINACIÓ : famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; patruus, -i; avunculus, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; maritus, -i; socer, -eri; gener, -eri; levir, -i; vitricus, -i; privignus, -i

  ·La 3a declinació: pater, -tris; mater, -tris; nepos, -otis; neptis, -is; pronepos, -potis; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris; patruelis, -lis; uxor, -oris

  ·La 4a declinació: socrus, -us; nurus, -us

  ·no hi ha 5a declinació.

  Valete.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *