Familia mea, gens mea!

Tot just hem tornat de les vacances de Nadal i és precisament per aquestes dates quan la major part de les famílies es reuneixen per celebrar les festes. La majoria de les societats humanes es basen en la família.

Els romans incloïen a la seva família (familia, ae; f.) els esclaus i criats d’una persona (famulus, -i; m.).  Vet aquí l’origen del nostre mot! El cap i amo absolut n’era el paterfamilias i, entre d’altres,  tenia autoritat sobre l’esposa (potestas maritalis o manus) i sobre els fills (patria potestas).

Lingua Latina per se illustrata, d’ Hans Orberg.

Ho recordeu?

Com bé sabeu, la família (familia, -ae; f.) és un conjunt de persones unides per vincles de parentiu. Aquests vincles s’estableixen per consanguinitat o bé per avinença. En el primer cas (gradus cognationis), tenim el besavi (proavus, -i; m.) i la besàvia (proavia, -ae; f.) , l’avi (avus, -i; m.) i l’àvia (avia, -ae; f.), els pares (parentes, -um; m.) o bé el pare (pater, -tris; m.) i la mare (mater, -tris; f.), els fills (liberi, -orum; m.) o bé el fill (filius, -i; m.) i la filla (filia, -ae; f.), si la fillada és doble gemella proles (f.),  el nét (nepos, -otis; m.) i la néta (neptis, -is; f.), el besnét (pronepos, -potis; m.) i la besnéta (proneptis, -tis; f.). En línia col·lateral, tenim el germà (frater, -tris; m.) i la germana (soror, -oris; f.), els germans bessons gemelli fratres i les bessones gemellae sorores.  També són relacions per consanguinitat les de l’oncle o tiet (patruus, -i; m. si era per part del pare i avunculus, -i; m. en el cas de l’oncle matern) i la tia o tieta (amita, -ae; f. la tia paterna i matertera, -ae; f. la tia materna); el nebot i la neboda (patruelis, -lis, m./f. el/la nebot/neboda per la part del pare i consobrinus, -i, m. el nebot per la part de la mare i consobrina, -ae, la neboda) i el cosí germà (sobrinus, -i; -m.) i la cosina germana (sobrina, -ae; f.).

Les relacions que es creen per avinença (gradus affinitatis) són les del marit o espòs (vir, viri; m. o bé maritus, -i; m.) i la muller o esposa (uxor, -oris; f.); el sogre (socer, -eri; m.) i la sogra (socrus, us; f.); el gendre (gener, -eri; m.) i la nora o la jove (nurus, -us; f.) , i el cunyat (levir, -i, m.) i la cunyada (glos, gloris; f.), que són els germans del marit o bé de la muller. Alguns romans també tenien padrastre (vitricus, -i, m.) i madrastra (noverca, -ae, f.). Així el privignus, -i, m. era el fillastre i privigna, -ae, f. la fillastra. Del llatí vulgar patrinus, mateix significat, derivat de pater, –tris, ‘pare’ prové el mot català padrí -ina (m i f).

Un retrat de família és sens dubte lAra Pacis Augustae. Recordeu Mea vita o Personalis charta? Ara ha arribat  el moment de fer Familia mea, gens mea! Espero amb candeletes aquests retrats de família en sentit ampli (gens, gentis; f.: llinatge)!

P.D.: Aquí els podreu consultar!

130 thoughts on “Familia mea, gens mea!

 1. Zicora

  Salve.

  Un article molt interessant. Semble que la familia, fins a un cert punt, era important. I sobretot tindre un fill, per fer-se carrec dels pares quan fossin grans. També m’agrade molt la roba que portaben.

  Valeee 🙂

 2. aida.alvarez1220

  Salve!
  Quin article tan interesant.. i la vestimenta que es porta en cada epoca també ho es.
  Esta demostrat que desde sempre la familia es i será molt important en la nostra vida.

  VALEEE:)

 3. Marta Bautista

  Salve!!
  Un article molt interessant!!
  Jo també estic d’acord amb l’aida que la família es molt important en la nostra vida!!!
  Vale!!

 4. cecilia

  Salve!
  Quin article tan interessant i ben fet. Tinc una pregunta, els criats, també consideraven als amos com la seva familia?.
  Vale:D

 5. romero.natalia2011

  Un article bastant interessant. La família sempre és molt important (al menys per a mi).

 6. Mireia Moral

  VALE!
  L’article es molt interessant, es veu que la familia sempre a sigut i sempre sera molt important.

 7. Uxue Avilés

  Salve!!

  És un article que és molt interessant. Podem veure perfectament que la família des de sempre ha sigut importantíssima. Això ha anat passant a les diferents generacions i ara encara és algo molt preciat.

  Vale!!

 8. lourdes caparros

  Aquest article esta molt be. Podem distingir perfectament que la familia es important.

  VALE

 9. irina

  Veig que la família també en aquella época era molt important, aquest article és molt interessant.

 10. perezlama.eva2012

  salve!!!!!
  un article molt interesant, queda clar que la familia es important.
  vale

 11. PaulaPla

  Salve!
  Molt interessant aquest article, estic d’acord la familia es molt important, per no dir el més important, almenys per a mi.. I, els esclaus formaven part de la família on treballaven, pero tenien la seva propia familia?? És a dir el home era amo de la dona també?

  Vale!

 12. Eulàlia

  Salve! Ego Laia sum. Ego Antonii et Montseae filia sum. Ego sororem habeo, illa Carla est. Antonius meus pater est et Montse mea mater est.

  Meus avus Gabrielus est et meae aviae sunt Magdalena et Claudia. Mei patrui sunt Juan Luis, Franciscus et “Αλεξανδρος”. Meae materterae sunt Mercedes et Lourdes. Meus sobrinus est Dago.
  Ego Gabrieli et Magdalenae Claudiaeque neptis sum.

 13. zapico.ivan1220

  Salve!!
  La veritat que aquest article és interessant, podem veure com era una família romana,suposo que els esclaus eren com de la família.

  Vale!!

 14. Carlos Moreta

  Salve!
  Aquest article és molt interessant perquè és veu que la família era i es molt important.

 15. aiida espasa

  Salve! 😀 per fi he acabat les declinacions… espero haver-ho fet bé perquè m’ha costat! aquí ho deixo:

  AE familia – ae. / proavia, -ae / avia, -ae / amita, -ae / matertera, -ae / sobrina, -ae / noverca, -ae / privigna, -ae /

  I proavus, -i / avus, -i / patruus, -i / avunculus, -i / consobrinus, -i / sobrinus, -i / maritus, -i / levir, -i / vitricus, -i / privignus, -i /

  IS nepos, -otis / neptis, -is / pronepos, -potis / proneptis, -tis / frater, -tris; / soror, -oris/ patruelis, -lis / uxor, -oris /

  US socrus, us; / nurus, -us; /

  EI

 16. Alícia Roure

  Salve 🙂 !
  Molt interessant!
  1a: familia, -ae, proavia, -ae, avia, -ae, filia, -ae, amita, -ae, matertera, -ae, sobrina, -ae, novirca, -ae,
  2a: famulus. -i, proavus, -i, avus, -i, filius, -i, patruus, -i, avunculus, -i, sobrinus, -i, maritus, -i, socer, -eri, gener, -eri, levir, -i, vitricus, -i,
  3a: pater, -tris, mater, -tris, nepos, -otis, neptis, -is, pronepos, -potis, proneptis, -tis, frater, -tris, soror, -oris, patruelis, -lis, uxor, -oris,
  4a: socrus, -us, nurus, -us,
  5a: —

  VALE 😀

 17. pais.yasmina2010

  Vale! 🙂

  1a: familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae; privigna, -ae.

  2a: famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; patruus, -i; avunculus, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; maritus, -i; socer, -eri; gener, -eri; levir, -i; vitricus, -i; privignus, -i.

  3a: pater, -tris; mater, -tris; nepos, -otis; neptis, -is; pronepos, -potis; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris; patruelis, -lis; uxor, -oris.

  4a: socrus, -us; nurus, -us.

 18. victor.barranco2011

  Salve! Aqui ho deixo:

  * 1a: (-ae)–>familia, ae – proavia, -ae – avia, -ae – filia, -ae – amita, -ae – matertera, -ae

  * 2a: (-i)–>famulus, -i – proavus, -i – avus, -i – filius, -i – patruus, -i – avunculus, -i

  * 3a: (-is)–> neptis, -is – patruelis, -lis-

  * 4a: (-us)–> norus, -us- socrus, -us-

  * 5a: (-ei)–> No hi ha cap!

 19. bizzotto.cecilia1020

  Salve 😀
  1a: (-ae)–>familia, ae – proavia, -ae – avia, -ae – filia, -ae – amita, -ae – matertera, -ae – sobrina, -ae – noverca, -ae

  2a: (-i)–>famulus, -i – proavus, -i – avus, -i – filius, -i – patruus, -i – avunculus, -i – consobrinus, -i – sobrinus, -i – maritus, -i – levir, -i – vitricus, -i

  3a: (-is)–> neptis, -is – pater, -tris – mater, -tris – nepos, -otis – pronepos, -potis – frater, -tris – proneptis, -tis; – soror, -oris; – patruelis, -lis – uxor, -oris – glos, gloris

  4a: (-us)–> socrus, us – nurus, -us
  5a: (-ei)–> No hi ha.

 20. Marta Bautista

  Salve!!!

  1a: familia, ae ; proavia, -ae ; avia, -ae ; filia, -ae ; amita, -ae ; amita, -ae ; matertera, -ae ; sobrina, -ae ; consobrina, -ae ; noverca, -ae ; privigna, -ae.

  2a: famulus, -i ; proavus, -i ; avus, -i ; filius, -i ; patruus, -i ; patruus, -i ; avunculus, -i ;consobrinus, -i ; sobrinus, -i ; maritus, -i ; levir, -i ; vitricus, -i ; privignus, -i ; socer, -eri ; gener, -eri.

  3a: neptis, -is ; nepos, -otis ; pronepos, -potis ; proneptis, -tis ; frater, -tris ; soror, -oris ; patruelis, -lis ; uxor, -oris ; uxor, -oris ; glos, gloris.

  4a: socrus, us ; nurus, -us.

  Vale!!!

 21. Eva Serrano

  Salve! Aquí està la meva classificació:

  1: familia, -ae, proavia, -ae, avia, -ae, filia, -ae, amita, -ae, matertera, -ae, consobrina, -ae, sobrina, -ae, noverca, -ae, privigna, -ae.

  2: famulus, -i, proavus, -i, avus, -i, filius, -i, patruus, -i, avunculus, -i, consobrinus, -i, sobrinus, -i, vir, viri, maritus, -i, socer, -eri, gener, -eri, levir, -i, vitricus, -I, privignus, -i.

  3: pater, -tris, mater, -tris, nepos, -otis, neptis, -is, pronepos,-potis, proneptis, -tis, frater, -tris, soror, -oris, patruelis, -lis, uxor, -oris, glos, gloris.

  4: socrus, -us, norus, -us.

  Vale!

 22. Clara

  Ave!

  És un article molt interessant perquè ens ensenya com era la família romana i vocabulari relacionat amb ella. Els esclaus els posen com a “part de la família” perquè eren molt importants, però a l’inrevés també?

  Vale!:)

 23. vargas.noelia2011

  També en aquella época era molt important la família,és un article molt interessant.

 24. vargas.noelia2011

  Tots els mots de la 1a declinació són:familia,proavia,avia,filia,amita,matertera,consobrina,sobrina,noverca,privinga.
  Tots els mots de la 2a declinació són:famulus

 25. trullenque.clara

  dels mots del text, són de:
  -la 1a declinació:
  familia, -ae;
  proavia, -ae;
  avia, -ae;
  filia, -ae;
  amita, -ae;
  matertera, -ae;
  consobrina, -ae;
  sobrina, -ae;
  privigna, -ae;
  familia, -ae;

  -de la 2a declinació:
  famulus, -i;
  proavus, -i;
  avus, -i;
  filius, -i;
  patruus, -i;
  avunculus, -i;
  consobrinus, -i;
  sobrinus, -i;
  maritus, -i;
  vir, viri;
  vitricus, -i,

 26. balart.irina1120

  dels mots del text són de la 1ª declinació: familia, proavia, avia, filia, amita,matertera, consobina

  dels mots del text són de la 2ª declinació: proavus, avus, filius, patruus, avanculus, consubrinus
  dels mots del text són de la 3ª declinació:pater, mater, neptis, proneptis, frater, patruelis
  dels mots dels text són de la 4ª declinació:

 27. Miriam Pelegrina

  Salve!!

  ES un article molt interessant, perque no m’imaginava que fos tan important la familia per ells, ara en dia la familia no es te tan en compte com abans!

 28. Cristina Berjano

  Salve!!!

  Ego sum Cris. Ego Miguel et Juliae filia sum. Miguel meus pater est et Julia mea mater est. Ego sororem habeo, illa Noelia est.
  Meu avus est Antonio. Mei patrui sunt Cristina, Manoli, Sandra, Juana et Isabel. Meae materterae est Cristina. Meus sobrinus est Dago.
  Ego Laura et Edgard neptis sum.

 29. Laia Bagà

  És un article interesant, es veu que la familia es lo més important que tenim. Em sembla bé que el romans els incloïen a la seva.

  Vale!

 30. arcos.carla2011

  A mi m’agrada moltíssim saber quines són les meves arrels, ja que soc molt familiar, per tant m’agrada la ideea de mostrar-vos o compartir els meus familiars amb vosaltres.

 31. zapico.ivan1220

  Salve!
  -Ego sum Iván.
  Ego Álvaro et Estrellae filio sum. Álvarus et Estrella sunt meus patres.
  Meae aviae sunt Maria Teresa et meus avus Ángel . Mei patrui sunt Ángel Rodríguez . Meus cognatus sunt Adrián et Juan.

  ·Primera declinació: familia-ae,proavia-avia ae,filia-ae, amita-ae, sobrina-ae,noverca-ae,privigna-ae.

  ·Segona declinació: proavus, avus, parentes -um,pater, -tris,liberi-orum, ilius -i, nepos-otis,pronepos-potis,patruus-i, sobrinus-i,maritus-i, socrus-us,levir-i,glos-gloris, vitricus-i,privignus-i.

  ·Tercera declinació:neptis-is, proneptis-tis,frater-tris,soror-oris, patruelis-lis, uxor-oris,socer-eri.

 32. molina.rocio2012

  PRIMERA DECLINACIÓ:

  familia, ae/ proavia, -ae/ avia, -ae/ filia, -ae/ amita, -ae/matertera, -ae/ consobrina, -ae/ sobrina, -ae/ noverca, -ae/ privigna, -ae.

  SEGONA DECLINACIÓ:

  famulus, -i/ proavus, -i/ avus, -i/ filius, -i/ patruus, -i/ avunculus, -i/ consobrinus, -i/ sobrinus, -i/ vir, viri/ maritus, -i/ levir, -i/ privignus, -i/ socer, -eri/ gener, -eri/ liberi, -orum (plural).

  TERCERA DECLINACIÓ:

  avus, -i/ pater, -tris/ mater, -tris/ nepos, -otis/ neptis, -is/ pronepos, -potis/ proneptis, -tis/ frater, -tris/ soror, -oris/ patruelis, -lis/ uxor, -oris/ glos, gloris/ gens, gentis/ parentes, -um(plural).

  QUARTA DECLINACIÓ:

  socrus, us.

 33. molina.rocio2012

  ara veig que m’he deixat un mot de la quarta declinació:

  nurus, -us

 34. zapico.ivan1220

  Quarta declinació:
  socrus-us, nurus-us.

  Aquest són els que m’he deixat.

 35. luna.laura1120

  Aquí tens la classificació:
  1r declinació:

  familia, ae
  proavia, -ae
  avia, -ae
  filia, -ae
  amita, -ae
  matertera, -ae
  consobrina, -ae
  privigna, -ae
  noverca, -ae
  sobrina, -ae

  2a declinació:

  famulus, -i
  proavus, -i
  avus, -i
  filius, -i
  consobrinus, -i
  sobrinus, -i
  liberi, -orum (pl)
  gener, -eri
  socer, -eri
  vir, viri
  levir, -i
  vitricus, -i
  privignus, -i
  maritus, -i
  patruus, -i
  avunculus, -i

  3a declinació:

  parentes, -um (pl)
  pater, -tris
  mater, -tris
  nepos, -otis
  neptis, -is
  proneptis, -tis
  frater, -tris
  soror, -oris
  patruelis, -lis
  glos, gloris
  uxor, -oris

  4a declinació:

  socrus, us
  nurus, -us

 36. osorio.laia2011

  · Primera declinació:
  Familia, -ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; amita, -ae; matertera, -ae; consobrina, -ae; sobrina, -ae; noverca, -ae; privigna, -ae; Familia mea, familiae meae.

  · Segona declinació:
  Famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; liberi, -orum; filius, -i; patruus, -i; avunculus, -i; consobrinus, -i; sobrinus, -i; vir, viri; socer, -eri; maritus, -i; gener, -eri; levir, -i; vitricus, -i; privignus, -i.

  · Tercera declinació:
  Parentes, -um; pater, -tris; mater, -tris; nepos, -otis; neptis, -is; pronepos, -potis; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris; patruelis, -lis; uxor, -oris; glos, gloris; gens, gentis.

  · Quarta declinació:
  Socrus, us; nurus, -us.

 37. aviles.macia1220

  Salve!!

  PRIMERA DECLINACIÓ
  familia, -ae
  proavia, -ae
  avia, -ae
  filia, -ae
  matertera, -ae
  amita, -ae
  privigna, -ae
  noverca, -ae
  consobrina, -ae

  SEGONA DECLINACIÓ
  patruus, -i
  avunculus, -i
  famulus, -i
  proavus, -i
  avus, -i
  liberi, -orum (plural)
  filius, -i
  privignus, -i
  vitricus, -i
  consobrinus, -i
  sobrinus, -i
  levir, -i
  gener, -eri
  sobrinus, -i
  vir, viri
  maritus, -i
  socer, -eri

  TERCERA DECLINACIÓ
  parentes, -um (plural)
  pater, -tris
  mater, -tris
  nepos, -otis
  neptis, -is
  pronepos, -potis
  proneptis, -tis
  frater, -tris
  soror, -oris
  patruelis, -lis
  glos, gloris
  uxor, -oris

  QUARTA DECLINACIÓ
  socrus, us
  nurus, -us

  Vale!!

 38. chaima.03

  Salve!

  He de dir que aquest article m’ha semblat força interessant, perquè tothom té present la seva familia i com no, fer-ho en llatí millor que millor.Així practiquem més i fem saber de quantes persones som en la familia….)

  Per això el trobo molt interessant, perquè jo sóc una persona en la què sinò estic amb la meva família cada dia i…)! em sento sense ningú el meu costat.Per això dona moltes gràcies a la meva família, pares,germanes…)

  Malauradament avis no em queden en mort,i no he pogut gaudir massa del seu carinyu , l’última àvia que tenia ganes de que visques, perquè em veies de gran se’m va morir el 2009 ! L’enyoro moltíssim a ella i els altres i aquelles persones que nomès amb queden records seus!

  Agraeixo moltíssim d’estar amb ells i de poder gaudir de dies ,mesos,segons,minuts,hores,anys del seu carinyu!

  Per això m’agrada aquest article, i per això estic d’acord amb els romans de que els seus esclaus els consideressin familia.Perquè és el que es mereixen!

 39. ortiz.patricia1020

  Primera declinació:
  familia, ae
  proavia, -ae
  avia, -ae
  filia, -ae
  amita, -ae
  matertera, -ae
  consobrina, -ae
  sobrina, -ae
  noverca, -ae
  privigna, -ae

  Segona declinació:
  famulus, -i
  proavus, -i
  avus, -i
  avunculus, -i
  consobrinus, -i
  sobrinus, -i
  maritus, -i
  vitricus, -i
  privignus, -i

  Tercera declinació:
  pater, -tris
  mater, -tris
  nepos, -otis
  neptis, -is
  pronepos, -potis
  proneptis, -tis
  frater, -tris
  soror, -oris
  patruelis, -lis
  uxor, -oris
  glos, gloris
  gens, gentis

  Quarta declinació:
  socrus, us
  nurus, -us

  Cinquena declinació:
  dies, -ei

 40. pelegrina.miriam2011

  Ego Miriam sum. Ego David et Tere filia sum.Ego mihi sunt frater Adrià est. David meus pater est et Tere mea mater est.

  Meus avus Antonius est et meae aviae sunt Josefa et Isabel. Mei patrui sunt Jose, Franciscus, Antonius et Manolius . Meae materterae sunt Mercedes, Anabel et Natalia .

 41. serna.marta2010

  Salve!
  Trobo que es un article molt interessant. Aqui tens el exercici:
  familia-ae:(1a)
  gradus:(4a)
  provus,i:(2a)
  proavia-ae:(1a)
  avus-i:(2a)
  avia-ae:(1a)
  parentes,um:(3a)
  pater-tris:(3a)
  mater-tris:(3a)
  lliberi-orum:(2a)
  filius-i:(2a)
  filia-ae:(1a)
  nepos-otis:(5a)
  neptis-is:(3a)
  pronepos-potis:(3a)
  sobrina-ae:(1a)
  sobrinus-i:(2a)
  socrus-us:(4a)
  amita-ae:(1a)
  consobrina-ae:(1a)
  soror-is:(3a)
  levin-i:(2a)
  vitricus-i:(2a)

  Vale!

 42. hadyatcam.16

  Salve Lida!
  Aquí et deixo la llista dels noms de la familia en les diferents declinacions:

  1a declinació:
  familia -ae , proavia -ae , avia -ae , filia -ae , amita -ae , matertera -ae , consobrina -ae , sobrina -ae ,noverca -ae , privigna, -ae .

  2a declinació:
  famulus -i , proavus -i , avus -i , liberi -orum (plural de la segona),parentes -um (plural de la segona),
  filius -i , patruus -i , avunculus -i , consobrinus -i , sobrinus -i , vir, viri o maritus-i (plural) , socer -eri , gener -eri , levir -i , vitricus -i ,privignus -i .

  3a declinació:
  pater -tris , mater -tris, nepos -otis , neptis -is , pronepos -potis , proneptis -tis , frater -tris, soror -oris , patruelis -lis , uxor -oris , glos, gloris .

  4a declinació:
  socrus -us , nurus -us .

  5a declinació:
  ___________________

  uuuf!, aqeuí t’ho deixo, Vale!

 43. caparros.lourdes2010

  familia- (1a)
  gradus (4a)
  provus(2a)
  proavia-ae(1a)
  avus-(2a)
  avia-ae(1a)
  parentes,um(3a)
  pater (3a)
  mater-(3a)
  lliberi-orum(2a)
  filius-(2a)
  filia-ae(1a)
  nepos-otis(5a)
  neptis-is(3a)
  pronepos-potis(3a)
  sobrina-ae(1a)
  sobrinus-i(2a)
  socrus-us(4a)
  amita- (1a)
  consobrina- (1a)
  soror- (3a)
  levin- (2a)
  vitricus- (2a)

 44. bernard.sara1120

  – Primera declinació:

  familia, ae; proavia, -ae; avia, -ae; filia, -ae; matertera, -ae; amita, -ae; consobrina, -ae, sobrina, -ae;

  – Segona declinació:

  famulus, -i; proavus, -i; avus, -i; filius, -i; patruus, -i; avunculus, -i; consobrinus, -i, sobrinus, -i; maritus, -i; levir, -i, vitricus, -i,

  – Tercera declinació:

  pater, -tris; mater, -tris; nepos, -otis; neptis, -is; pronepos, -potis; proneptis, -tis; frater, -tris; soror, -oris;

  – Quarta declinació:

  socrus, us; nurus, -us;

 45. bautista.noelia2011

  Salvee!

  1a declinació:
  familia -ae , proavia -ae , avia -ae , filia -ae,sobrina -ae,matertera -ae,amita -ae,noverca -ae,privigna-ae

  2a declinació:
  famulus -i , proavus -i , avus -i , liberi -orum (plural de la segona),parentes -um (plural de la segona),
  filius -i,gener -eri,patruus -i,consobrinus -i,sobrinus -i ,vir-i,socer -eri gener -eri,levir -i

  3a declinació:
  pater -tris , mater -tris, nepos -otis , neptis -is,pronepos-potis, frater-tris,proneptis-tis,soror -oris,patruelis -lis,uxor, -oris,glos, gloris

  4a declinació:
  socrus -us , nurus -us

  Vale! 🙂

 46. chaima.03

  He de dir que no sé , si està bé però ho he intentat.Aqui ho he classificat les paraules de cada declinació assignada!

  Primera Declinació : familia, -ae, besàvia , proavia, -ae , avia, -ae, filia, -ae, amita, -ae, matertera, -ae, consobrina, -ae, sobrina, -ae,noverca, -ae, madrastra, privigna, -ae.

  Segona Declinació:gradus, -i,(parentes, -um, liberi, -orum, filius, -i, patruus, -i, avunculus, -i, consobrinus, -i, sobrinus, -i ,gradus,vir, viri,maritus, -i; socrus,us gener, -eri,nurus, -us,levir, -i, vitricus, -i ,privignus, -i.

  Tercera Declianció: cognationis, pater, -tris, mater, -tris, nepos, -otis, neptis, -is,pronepos, -potis, frater, -tris, patruelis, -lis, affinitatis, uxor, -oris, glos, gloris.

  Quarta Declinació:proavus,avus,soror, -oris.

  Cinquena Declinació:socer, -eri.

 47. Elisa Moya

  Salve!

  PRIMERA: familia, -ae / proavia, -ae / avia, -ae / filia, -ae / amita, -ae / matertera, -ae / sobrina, -ae / consobrina, -ae / noverca, -ae / privigna, -ae
  SEGONA: famulus, -i / proavus, -i / avus, -i / filius, -i / patruus, -i / avunculus, -i / consobrinus, -i / sobrinus, -i / maritus, -i / socer, -eri / gener, -eri / levir, -i / vitricus, -i / privignus, -i
  TERCERA: pater, -tris / mater, -tris / nepos, -otis / neptis, -is / pronepos, -potis / proneptis, -tis / frater, -tris / soror, -oris / patruelis, -lis / uxor, -oris / glos, gloris / gens, gentis
  QUARTA: socrus, us / nurus, -us
  CINQUENA: —-

 48. Margalida Capellà Soler Post author

  Ara que acabo de publicar tots els comentaris retinguts, al vostre Moodle Fil tindreu la retroacció de la tasca A quina declinació pertany! En general, veig que treballar el tema de la família us ha agradat i us ha suscitat molt d’interès. Heu formulat preguntes molt interessants sobretot pel que fa a la relació d’estima que els esclaus mantenien envers els seus amos, si els esclaus podien tenir família, etc. Totes aquestes preguntes aviat vosaltres mateixos en trobareu la resposta a través d’una sèrie d’activitats que fareu al Fil Moodle.
  El lèxic llatí ha servit sobretot als alumnes de quart per saber a quina declinació pertany un mot ja que fins ara no havíem parlat de declinacions. L’enunciat del mot és cabdal i el genitiu (és a dir el que surt en segon lloc) ens indica la declinació a la qual pertany: -ae (1a); -i (2a); -is (3a); -us (4a) i -ei (5a). No hi havia cap mot de la cinquena i només dos de la quarta. Hi havia dos mots declinats en plural (parentes, -um de la 3a i liberi- -orum de la 2a).
  Els de primer de batxillerat també haguéssiu pogut buscar al diccionari els mots que no tenien genitiu i indicar-ne la declinació.
  La majoria heu posat el llatí en cursiva tot emprant el codi html, és a dir posar abans i després del mot: .
  Alguns ja heu escrit en llatí la descripció de la vostra família amb alguns errors de concordança.
  Rectifiqueu el que calgui.

 49. Laia Sánchez Puerto

  Salve!!

  PRIMERA DECLINACIÓ
  familia, -ae
  proavia, -ae
  avia, -ae
  filia, -ae
  matertera, -ae
  amita, -ae
  privigna, -ae
  noverca, -ae
  consobrina, -ae
  SEGONA DECLINACIÓ
  patruus, -i
  avunculus, -i
  famulus, -i
  proavus, -i
  avus, -i
  liberi, -orum (plural)
  filius, -i
  privignus, -i
  vitricus, -i
  consobrinus, -i
  sobrinus, -i
  levir, -i
  gener, -eri
  sobrinus, -i
  vir, viri
  maritus, -i
  socer, -eri
  TERCERA DECLINACIÓ
  parentes, -um (plural)
  pater, -tris
  mater, -tris
  nepos, -otis
  neptis, -is
  pronepos, -potis
  proneptis, -tis
  frater, -tris
  soror, -oris
  patruelis, -lis
  glos, gloris
  uxor, -oris
  QUARTA DECLINACIÓ
  socrus, us
  nurus, -us

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *