Troben a Empúries 90 tombes gregues i romanes amb restes humanes

Aquest estiu les excavacions arqueològiques fetes a Empúries per tal de construir a l’entrada del jaciment  un nou centre de recepció de visitants (projectat pels arquitectes Fuses i Viader, que estarà acabat l’any 2012) han estat molt fructíferes i han permès descobrir una necròpoli d’època romana altimperial (segona meitat del segle II dC) amb 60 enterraments en el seu estat original, amb els cossos i l’aixovar, situada sobre diverses estructures, com ara forns o dipòsits d’aigua, per sota de les quals s’ha trobat una necròpoli d’època grega (segles V-III aC) amb 30 inhumacions. Així, per primer cop a Empúries es disposarà de dades antropològiques d’un ampli número d’individus de l’antiga ciutat grega d’Empòrion i de la ciutat romana d’Emporiae.

Aixovars funeraris romans

Els 60 enterraments trobats a la necròpoli romana presenten aixovars funeraris de gran interès, principalment objectes de ceràmica i vidre, així com peces de metall. Destaca, també, la presència d’objectes d’abillament personal, com ara anells arracades o fíbules. Entre les tombes destaca el ric aixovar d’una dona inhumada el tercer quart del segle II dC, format per una arracada d’or, un collar amb denes d’or i de pasta de vidre blau, un anell de pedra, un feix d’agulles de cap d’os, una moneda i una capsa de fusta decorada amb aplics de bronze a l’interior de la qual ha aparegut una ampolla de vidre que probablement contenia perfum.En la majoria dels enterraments, com el descrit, s’ha trobat una moneda que, segons la tradició romana, permetia al difunt pagar al barquer Caront el pas de la llacuna Estígia, que portava del món dels vius al dels morts.

L’estudi de les tombes i dels aixovars descoberts permetrà millorar el coneixement dels rituals funeraris de l’època, però també de les patologies que patien i de les possibles afinitats genètiques del grup.

Per sota de la necròpolis romana, i seguint la seqüència estratigràfica, s’han trobat diverses estructures relacionades amb instal·lacions industrials, que daten d’època romano-republicana (segles II-I aC) i que perduren fins al segle I dC. Entre aquestes estructures destaca un dipòsit d’aigua, revestit amb morter hidràulic i dotat d’escales per baixar al seu interior, amb un àmbit de treball relacionat amb ell, que formarien part d’una instal·lació industrial de funció encara indeterminada. També s’ha documentat un forn ceràmic i diversos retalls de la roca que contenien abocadors industrials.

Necròpolis i aixovars funeraris grecs
En la següent capa estratigràfica de les excavacions, per sota de les estructures industrials, es va trobar una necròpolis d’època grega (segles V-III aC), amb 30 d’inhumacions, situada sobre roca natural. Com a la necròpolis romana, els enterraments presenten també uns rics aixovars funeraris, formats per ceràmiques àtiques, ceràmiques comunes i vasos de pasta de vidre de producció oriental. Aquests materials també a partir d’ara formaran part de les col·leccions arqueològiques de la seu a Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya, que gestiona el jaciment. La resta dels materials arqueològics recuperats, així com les inhumacions documentades es conservaran a l’edifici dels nous magatzems arqueològics d’Empúries, inaugurat el 2009.

L’estudi antropològic dels enterraments grecs permetrà també establir les característiques de la població grega emporitana, així com la comparació amb les característiques de la població romana.

22 thoughts on “Troben a Empúries 90 tombes gregues i romanes amb restes humanes

 1. Margalida Capellà Soler Post author

  Podeu seguir la notícia a:
  TV3: Telenotícies migdia
  Patrimoni.gencat: Les últimes excavacions a Empúries descobreixen dues necròpolis amb noranta enterraments.
  La Malla: Troben per primera vegada a Empúries nombrosos cossos d’habitants de fa 2500 anys
  AraGirona: Troben per primer cop a Empúries una joguina de terracota grega del segle IV aC
  Avui/El Punt: Una nena emporitana.
  Teleprensa.es: La construcció del nou centre de recepció de visitants fa aparèixer noves troballes arqueològiques.

 2. Margalida Capellà Soler Post author

  D’això es tracta, no! I a la vegada ens honora moltíssim!

 3. Cristina Álvarez Barraca

  Salvete!

  Quina gràcia! Fa dies vaig veure aquesta notícia per la televisió, a casa meva, i vaig pensar mira, segur que publiquen alguna cosa a el fil de les clàssiques o a Aracne, i mira tenia raó!

  Haver trobat aquestes 90 tombes aquí a Catalunya, és una gran troballa, ja que això fa que tinguem fama, i que sen’s reconegui per una cosa tan important com aquesta!

 4. Estefania

  Lida!
  Que fort i que guai que hagin trobat totes aquelles de tombes es una sort perque aixi es podria sapiguer mes sobres els grecs i el romans a mes per lo que diu el video hi havia esquelets, joguines, collarins de dones, un anell i una basset amb perfum. tambe diu que aalguns nens eran enterrats amb le seves mares ja que alguns morian al part

  vale!:D

 5. Laura Galán

  Em sembla fantàstic que s’hagin trobat restes gregues i romanes t’han a prop nostre. Tot i que topar-te amb 90 tombes no deu ser molt agradable, el fet de descobrir-les , ens permet estudiar més a fons com vivien els grecs i els romans un cop van arribar a Empúries.

 6. victorbar.14

  Salve!
  Em sembla molt fort que aqui a Catalunya, estic content de que hagi passat una cosa tan extraordinant com aquesta a Catalunya,que s’hagin trobat 90 tombes, apart de que això serà una gran fama per a Catalunya, els museus rebentaran de gent per veure les tombes!
  Vale!

 7. cledesma06

  Una gran troballa, sí senyor! És molt important seguir trobant restes de l’antiga ciutat, sobre tot si estan tan ben conservades i no han estat robades, com ha passat en molts casos. Quan un es creu que ja s’ha trobat tot, li demostren que encara queden moltes coses per fer en aquest món.
  El que no m’ha agradat tant és que s’hagi ffet esperar per a una notícia tant important, i menys per a utilitzar-la com a propaganda.

 8. Oriol Garcia

  Hola! Quin gran article es aquest! Van fer molt bé en començar unas excabacions arqueològiques aquest estiu, ja que han sigut molt positives per totes aquestes restes que s’han trobat! Descobrir 90 tombes no es gaire agradable per a qui ho va fer, però per altre vanda, es una gran responsabilitat a qui ho va fer, ja que es un autèntic luxe poder trobar alguna resta i més, tant important com aquesta. També, el fet de que sigui aquí a Catalunya aquest descobriment, fa d’alguna manera que la gent ens reconegui per les nostres virtuts, ja que aquest es un descobriment molt important i estic orgullòs de que sigui en aquest indret, i no en un altre.
  Per últim, aquest fet també es molt important, ja que la gent, concretament els arqueòlegs, pensen sempre que està tot descobert i que ja no queda masa cosa per descobrir ni investigar. Doncs no, aquesta es una prova de que encara hi ha coses que queden per averiguar, i que cada cop son més interessants, ja que a la gent que estem estudiant aquest apartat, ens ajuda a apendre i a saber més sobre aquets fets.

 9. lina

  Fantàstic Margalida! és impressionant que quan creiem que ja se ha trobat tot sobre antigues civilitzacions, encara trobem més, és una passada.
  El que més m’ha fet gràcia i ja ho vaig dir en classe, és que s’hagin conservat ampolles que possiblement contenien perfum.
  Esperem que dintre de poc temps s’hagin trobat més coses, perquè sempre és interessant conèixer més sobre la forma de vida de persones de fa molts segles.

 10. Alissa Komarova

  Hola Margalida!
  Això és molt bona notícia i em sembla fantàstic!
  Com més coses es troben, més informació tendrem sobre l’antiguedad, i sabrem moltes més coses.
  A partir d’aquesta trobada, segurament s’apliarà la colecció del museu, el coneixement, augmentaran les visites, etc.
  A part 90 tombes, són moltes, i pel que he llegit, dins hi han coses super interesants, com per expemple la moneda, un frasquet segurament de colònia, bijuteria,etc..
  Si anessim allà d’excursió, sería super curiós, pero està tancat ara no?!

  El tema de Empúries, m’ha agradat molt, perque és lloc únic, per a qui cerca amb aquesta infromació rellevant, on podríem anar, fins i tot amb els nostres pares sense cap problema.

  Aveure si troben amb el temps encara més coses!

 11. Irena

  Ave:)
  El fet de voler construir un museu per tal de expossar totes les troballes dels antics ciutadans que residien a Empúries, primer els grecs de Fòcea i més tard els romans. Això els ha creat ben bé avantatges i inconvenients. Les millores són que a partir de les tombes i de molts altres materials poden estuidar més a fons l’arqueologia classica, però en contraposició no poden construir aquest centre damunt d’un acròpolis, per tant l’hauran de contruir a un altre lloc.
  vale

 12. Toni Moreno

  Salve Lida!
  És clar que una troballa com aquesta és important, ja que ens otorga una gran quantitat de material per a poder treballar i seguir descobrint aspectes de la civilització i de la vida romana, i en aquest cas, també de la grega.
  Però també trobo que és interessant a altres nivells, com per exemple a nivell antropològic, segons el qual es poden investigar aquestes restes per a determinar les malalties de les quals morien i altres dades tècniques que permetrien tenir un concepte més important.
  Però sobretot, trobo que és important, com ja han dit alguns dels meus companys, és per demostrar que no està tot excavat, i tot i que podem arribar a pensar que ja no hi ha res per descobrir, la terra ens segueix amagant gran quantitat de tresors que esperen ser desenterrats.

 13. nuriayela12

  Salvete!

  Si ja era gran la importància d’Empúries en el desenvolupament de les civilitzacions, com a colònia destacada en el comerç i com deia aquell article; “per la nostra herència”, ara, a més s’hi han trobat tombes gregues i romanes. Cosa que vol dir molta més informació dels rituals que seguien, possibilitat de trobar objectes alguns més valuosos que altres enterrats allí dins i per tant serà un fet que ajudarà a descobrir amb més exactitud la vida que duien.
  Crec que aquest descobriment col•laborarà en fer encara més rellevant, si es pot, Empúries en relació a la base de la nostra cultura.

 14. Laia Bagà

  A l’exàmen de les PAU, hi trobem un exercici sobre les necròpolis romanes.

  Les necròpolis eren els cementiris de la ciutat i es construïen a banda i banda de les vies que hi donaven accés. Les vil•les eren les cases de camp o masos, construïdes en el territori proper a les ciutats vora les vies principals, en llocs fèrtils i de clima benigne. Normalment es tractava d’un únic conjunt constructiu dividit en dues parts diferenciades: la vila rústica, part que reunia els edificis necessaris per a l’explotació agrícola de la finca i la vila urbana, o vivenda senyorial de l’amo de la finca. Els aqüeductes eren un dels sistemes romans per dur aigua a les ciutats des de les deus properes. El canal per on circulava l’aigua consistia en una galeria excavada a la roca o enlairada per arcs, el fons de la qual estava arrebossat amb morter impermeabilitzant, amb una coberta protectora en la qual, de forma intermitent, hi havia uns registres per facilitar-ne el manteniment. Les vies eren el sistema més eficient del mon romà per traslladar persones i coses. Per tal de construir-les primer se’n traçava el recorregut i s’excavaven dos petits canals que es recobrien amb dues fileres de pedres que n’establien l’amplada; a continuació, s’excavava el canal central i s’omplia de pedres mitjanes sense morter (statumen); aquest conglomerat es cobria amb una capa espessa de sorra o grava barrejada amb morter (rudus); finalment es revestia tot plegat amb un recobriment de pedres triturades o amb grans llosses de pedra. La principal via de la travessava Catalunya era la Via Augusta. A Catalunya es conserven restes de via romana a Capsacosta restes d’aqüeductes a Tarragona, Barcelona i Sant Jaume dels Domenys i restes del pont de Martorell. A més la Península Ibèrica compta amb restes importants d’aqüeductes a Mèrida , Segòvia i Tarragona. I restes de cases a Premià de Mar per exemple.

 15. andreu.eric

  Aquí deixo l’exercici sobre les necròpolis de les PAU 2012-2013:

  Les necròpolis eren els cementiris de la ciutat i es construïen a banda i banda
  de les vies que hi donaven accés.

  Les vil·les eren les cases de camp o masos, construïdes en el territori proper a
  les ciutats vora les vies principals, en llocs fèrtils i de clima benigne.
  Normalment es tractava d’un únic conjunt constructiu dividit en dues parts
  diferenciades: la uilla rustica, part que reunia els edificis necessaris per a
  l’explotació agrícola de la finca i la uilla urbana, o vivenda senyorial de l’amo de
  la finca.

  Els aqüeductes eren un dels sistemes romans per dur aigua a les ciutats des
  de les deus properes. El canal per on circulava l’aigua consistia en una galeria
  excavada a la roca o enlairada per arcs, el fons de la qual estava arrebossat
  amb morter impermeabilitzant, amb una coberta protectora en la qual, de forma
  intermitent, hi havia uns registres per facilitar-ne el manteniment.
  Les vies eren el sistema més eficient del mon romà per traslladar persones i
  coses. Per tal de construir-les primer se’n traçava el recorregut i s’excavaven
  dos petits canals que es recobrien amb dues fileres de pedres que n’establien
  l’amplada; a continuació, s’excavava el canal central i s’omplia de pedres
  mitjanes sense morter (statumen); aquest conglomerat es cobria amb una capa
  espessa de sorra o grava barrejada amb morter (rudus); finalment es revestia
  tot plegat amb un recobriment de pedres triturades (nucleus) o amb grans
  llosses de pedra (stratum).

  La principal via de la travessava Catalunya era la Via Augusta. A Catalunya es
  conserven restes de via romana a Capsacosta (entre La Garrotxa i el Ripollès);
  restes d’aqüeductes a Tarragona, Barcelona i Sant Jaume dels Domenys i
  restes del pont de Martorell. A més la Península Ibèrica compta amb restes
  importants d’aqüeductes a Mèrida i Segòvia i de ponts a Salamanca i
  Alcàntara.

 16. Andrea Balart

  Xaipe!

  Són molt importants aquestes excavacions a Empúries ja que han pogut mostrar als arqueòlegs com eren les tombes gregues i romanes; per exemple en les romanes es van trobar una moneda que permetia al difunt pagar al barquer Caront el pas de la llacuna Estígia, que portava del món dels vius al dels morts o en les gregues s’han trobat moltes ceràmiques i altres objectes luxosos. A més amb aquestes descobertes dels jaciments podran veure com era la gènetica grecoromana i podran conèixer millor com vivien en aquesta colònia les dues cultures i establir-ne una comparació.

  Sens dubte aquesta descoberta és molt important i hem de ser conscients de la gran petjada que van deixar els romans i els grecs a Catalunya i hem d’estar-ne orgullosos ja que no tots els dies es troben troballes tant importants.

  Vale!

 17. Irina

  Xaipe!

  Enhorabona a aquests arqueòlegs per aquesta important descoberta!

  Empúries és una zona plena de jaciments i tot encara està per descobrir així que els arqueòlegs no han de pensar que està tot descobert. Amb aquestes troballes podrem saber millor com eren els rituals funeraris grecs i romans, com vivien aquests i també podran fer una comparació entre grecs i romans.

  A més, a nivell tècnic, els científics podran veure les malalties que es patien abans i ara ja no, així com la genètica i podrem veure que ha canviat i a que ens assemblem amb els romans.

  Vale!

 18. Clàudia Cazaux Cuberas

  Sembla mentida com després de tants anys encara es continuen trobant restes d’aquelles civilitzacions gregues i romanes tant interessants. Segur que encara queden moltes coses per trobar sota terra ja puguin ser cossos d’animals o de persones i objectes que utilitzaven. Ha veure quan tornem a sentir per les notícies que han fet una nova troballa!

 19. barroso.rebeca

  Xaipete!!

  Hem sembla molt interessant i curiós que encara es trobin coses dels avantpassats, com en aquest cas un cap de lleó d’una taula de marbre a Empúries.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *